Útlemondási biztosítási szabályzat (Sztornó biztosítás)


Az útlemondási biztosítást Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe társaság végzi. A károk rendezését a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Központi Kárrendezési Irodája végzi a 1143 Budapest Stefánia út 51. szám alatt található székházában.

A károk bejelentését írásban kell megtenni, de munkatársaik előzetesen telefonon, interneten keresztül vagy e-mailben is elfogadják a bejelentéseket. A biztosítási esemény bekövetkezését követően a Biztosított köteles az utazásképtelenség bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazásszervező vállalkozásnál (vagy az utazközvetítőnél, ahol az utazás megrendelte) bejelenteni, ezt követő 2 munkanapon belül a kárbejelentést a Biztosító felé megtenni. Amennyiben az utazásképtelenséget követően a bejelentés az előző pontban megadott határidőn belül nem történik meg úgy a Biztosító a megbetegedés kezdeti időpontját tekinti útlemondási időpontnak. A Biztosított köteles a Biztosítóval a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden tényt közölni és a Biztosítónak a jogalap tisztázásához szükséges információkat megadni.

Mit jelent az, hogy valaki utazásképtelen?

Biztosítási esemény

Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor következik be, ha a Biztosított – a szabályzatban meghatározott – utazásképtelensége miatt a lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizetett utazást megkezdeni nem tudja.

A Biztosított utazásképtelensége

a.) Az utazásképtelenség időpontja: az utazásképtelenség időpontja minden esetben az eseményre, betegségre okot adó körülmény kezdőnapja. Az esemény bekövetkezését követően a biztosított köteles az útját az utazási irodánál 2 napon belül lemondani és ezt követően a bejelentést a biztosító felé megtenni.
b.) ha Biztosított saját maga, vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozója, a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik,
c.) ha a Biztosított saját maga vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés1. pontja szerinti hozzátartozója, a vele  azonos lakcímre bejelentett élettársa heveny megbetegedése vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn), (szülővel, nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazás-képtelensége a kiskorúra minden esetben kiterjed)
d.) ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 14/b. és a 14/c. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja.
e.) Ha az utazási szerződés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete illetve halála esetén is jogosult a Biztosított útjának lemondására.
f.) Ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légijármű ,és műhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.
A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!
További feltételekről a biztosítási szabályzatban tájékozódhat!

Letölthető dokumentumok:

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe zöld száma: 06-80-468-468.
Telefon: +36 1 1460 1400Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Ingyenes telefonszám: +36 80 468 468
Fax: +36 1 1460 1499
Cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia út 51.
A biztosító nyitvatartási ideje:
H.: 08:30 – 20:00
K.- Cs.: 08:00 – 17:00
P.: 08:00 – 15:00
A nyitvatartási időn kívül a zöld számon üzenetrögzítő működik.
A biztosító honlapja: https://www.colonnade.hu/
E-mail cím: info@colonnade.hu

A kárrendezési iroda végzi az élet- nem élet, és utas ágazat területén bekövetkezett károk rendezést.

Ne ijedjen meg, nem bonyolult az eljárás. Ha segítségre lenne szüksége, akkor hívjon minket telefonon és segítünk amiben tudunk, de ne feledje mi sem a biztosító ellen, sem Ön ellen nem adunk és nem adhatunk tanácsokat.

Irodánk a biztosítóval történő ügyintézésébe nem folyik bele, mivel a szerződéses jogviszony a biztosított (Ön) és a biztosító (Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) között jött létre. Irodánk sem az egyik sem a másik félnek az érdekeit nem kívánja képviselni.
Sztornó-, útlemondási biztosítás
Hagyjon üzenetet!
  Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Hagyjon üzenetet és felkeressük!
Kérjük mutatkozzon be
Küldés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.