info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492
Éppen most frissülnek az áraink. Várjon pár percet vagy kérjen ajánlatot az info@divehardtours.com e-mail címen!

Útlevél készítés

 1. Hol csináltathatok útlevelet?

  Útlevelet bármely okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában lehet csináltatni. Ehhez személyesen kell megjelennünk. Csak akkor nem kell személyesen mennünk, ha annyira betegek vagyunk, hogy az orvos ezt igazolja is – bár ekkor kérdéses, hogy minek nekünk az útlevél, de ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz.

  Az érvényes szabályozásról érdeklődjön a Kormány ablakoknál. Az alábbi információk nem naprakészek.
  Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.
  Telefon: 1818
  Külföldről: +36-1-550-1858
  Fax: +36-1-443-5761
  E-mail: 1818@1818.hu

  Ügyfélfogadás*
  Hétfő: 8:00 - 20:00
  Kedd: 8:00 - 20:00
  Szerda: 8:00 - 20:00
  Csütörtök: 8:00 - 20:00
  Péntek: 8:00 - 20:00
  Szombat: 8:00 - 14:00
  Vasárnap: 8:00 - 14:00
  *Adatszolgáltatás ügyek hétköznapokon intézhetők hétfőtől-csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig, pénteken 8:00-tól 14:00 óráig.
 2. Útlevél általános információk

  A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik.
  2013. január 1-jétől azonban lehetőség nyílt a magánútlevél és a második magánútlevél
   
  • soron kívüli (7 napon belüli)
  • sürgősségi (3 napon belüli)
  • azonnali (24 órán belüli)

  eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért, valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. Az útlevél alapdíján az alábbi költségekkel számoljunk, ha gyorsabban van szükségünk az útlevélre, mint 20 nap:
  • soron kívüli eljárás esetén: +19 000 forint
   • Igénylése: bármely okmányirodában vagy Központi Okmányirodában.
   • Átvétele: bármely okmányirodában vagy Központi Okmányirodában.
  • sürgősségi eljárás esetén: +29 000 forint
   • Igénylése: bármely okmányirodában vagy Központi Okmányirodában.
   • Átvétele: bármely okmányirodában vagy Központi Okmányirodában.
  • azonnali eljárás esetén: +39 000 forint
   • Igénylése: kizárólag a Központi Okmányirodában.
   • Átvétele: kizárólag a Központi Okmányirodában.
  Magánútlevélre magyar állampolgárok jogosultak.

  Nem utazhat külföldre:
  • aki előzetes letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban van, illetve ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll
  • aki lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet hatálya alatt áll
  • akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, büntetésének kitöltéséig vagy végrehajthatósága megszűnéséig, illetőleg akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, a kényszergyógykezelés tartama alatt
  Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.
  A rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:
  • az ország bármelyik okmányirodájában
  • a Központi Okmányirodában
  • külföldön a konzuli tisztviselőnél.

  A soron kívül (7 napon belül) kiállított valamint a sürgősséggel (3 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:
  • az ország bármelyik okmányirodájában
  • a Központi Okmányirodában.

  Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be és kizárólag:
  • a Központi Okmányirodában.

  Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

  A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen kivéve, ha
  • 12. életévét még nem töltötte be
  • személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja

  Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha
  • a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz
  • nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének:
  - 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező
  - ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen
  - egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja
  Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

  A rendes eljárásban (20 napon belül) valamint soron kívül (7 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:
  belföldön:
  • az okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában személyesen vagy a törvényes képviselő útján
  • postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően
  külföldön:
  • a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a törvényes képviselő útján
  • postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően

  A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető
  belföldön kizárólag:
  • a Központi Okmányirodában személyesen vagy a törvényes képviselő útján.
  Utazás tipp: A sorbaállás elkerülése érdekében foglaljunk helyet az okmányirodába. Ezt egyszerűen megtehetjük a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda oldalon, ahol csak ki kell választanunk a kívánt okmányirodát, valamint az intézendő ügyet: nevezetesen, hogy útlevelet szeretnénk csináltatni. Meglepő, de amikor megérkezünk, tényleg abban az időpontban fogadnak minket, minden várakozás nélkül, és nagyjából 15 perc alatt el is tudjuk intézni a teljes útlevéligénylést.

  Utazás tipp: Bár ahhoz vagyunk szokva, hogy minden ügyet csak helyben intézhetünk, útlevél esetében valóban az ország bármely okmányirodájába bemehetünk. Ez akkor lehet érdekes, ha online foglalunk időpontot. Elképzelhető, hogy a mi városunkban vagy kerületünkben nincs időpont még jövő hétre sem, de a szomszéd városban vagy kerületben akár már erre a hétre is foglalhatunk.
 3. Szükséges iratok

  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
  • igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

  Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.
  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
  • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya

  *Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.
  Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.

  Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.
 4. Útlevélkészítés költségei

  Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték
  • 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint
  • 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint
  • 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint
  • Legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 15000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére)
  • 1 évig érvényes második magánútlevél 5000 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd Fogalmak rész Második magánútlevél)
  • 70 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútleve 2 500 forint
  • 70 év felettiek ujjnyomatot tartalmazó második magánútlevele 5000 forint
  • 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevele 2500 forint
  • 70 év felettiek 1 évig érvényes, ujjnyomatot nem tartalmazó második magánútlevele 5000 forint
  Rendes eljárásban (30 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei
  6 év alatt:
  • 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint
  6-12 éves korig:
  • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint
  12-18 éves korig:
  • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
  • második magánútlevél 5000 forint
  Kétszeres illetéket kell fizetni
  • a második magánútlevélért (lásd fenti összegek)
  • ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra

  A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány
  • elveszett
  • megsemmisült
  • megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.
  A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:
  • Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint
  • Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint
  • Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint
  Illetékmentes az eljárás, ha az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.