info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Utazási utalvány szabályzat

I. Fogalmi meghatározások

- utazási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módokon előállított és a jelen szabályzat szerinti utazás kifizetésére jogosító okirat.
- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben az ajándékozott az ajándékutazási utalvány felhasználásával utazást vásárolhat az a divehardtours.com oldalon feltüntetett utazásai közül.
- felhasználási időszak: az az időszak, amíg az utalvány tulajdonosa az utalványt felhasználhatja. Időtartama a kibocsátástól számított általában 12 hónap vagy az utazási utalványon feltüntetett határidő. Az utazási utalványok a rajtuk szereplő érvényességi határidőig válthatóak be, azonban az utazásnak nem kell megtörténnie ezen időpontig.
- kibocsátó: Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. (Iroda: 1134 Budapest, Taksony u. 9. fsz. 8.a ., Adószám: 13553687-2-41, Közösségi adószám: HU 13553687, Cégjegyzékszám: 01-09-861273, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-61279/2012.)
- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki a ajándék utazási utalvány megvásárolja.
- ajándékozott: az a személy, akinek a neve esetlegesen az utazási utalványon fel lett tüntetve.
- elfogadó weboldal és utazási iroda: www.divehardtours.com  a Dive Hard Tours Utazási Iroda, amely az utalvány ajándék célú elfogadására jogosult.
-jogosult felhasználó: Az a személy, aki az utazási utalványt átadja a kibocsátónak vagy annak sorszámát a megrendeléskor közli. Kibocsátó nem tudja vizsgálni, hogy a jogosult felhasználó birtokába milyen körülmények között került az utazási utalvány. Kibocsátó nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. Az utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van.

II. A szabályzat célja

1.)  A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az utazási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

2.) Területi hatály: www.divehardtours.com

3.) A szabályzat időbeli hatálya: az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartamú döntést nem hoz.

4.) A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III. Az utazási utalvány kibocsátása

5.) Az utazási utalvány a kibocsátó állítja ki.

6.) Az utazási utalvány nyomtatóval nyomtatott papír alapú irat vagy pdf. formátumban előállított nyomtatható verzió. Felhívjuk figyelmét, hogy a monitorján megjelent sablon és a pdf. formátumban lévő utalvány színtelítettsége, felbontása eltérhetnek egymástól a nyomtatás során.
a.) Az utazási utalványhoz tartozó kreatív kiválasztásánál a rendszer előre meghatározott képeket ajánl fel, saját
kép felhasználása nem lehetséges.
b.) A minta kiválasztása elengedhetetlen.

7.) Az utazási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az adatvédelmi szabályzatban foglaltakra tekintettel:
a.) Kibocsátó neve.
b.) Az utazási utalványra vonatkozó utalás.
c.) A kibocsátási érték.
d.) Felhasználási határidő.
 
8.) Az utazási utalványt a kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani bármilyen névértékben.

9.)  A kibocsátó a birtokában lévő utazási utalványt bármikor megsemmisítheti.

10.) Az utazási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre a kibocsátónál nem váltható vissza.

11.) Az utazási utalvány hamisítása bűncselekmény.

12.) Az ajándékozott/vásárló/jogosult felhasználó a webseiton vagy a személyesen az utazási irodában vásárol utazási utalvány beváltásáig felelősséggel tartozik az utazási utalványokért, erre tekintettel a sérülésért, megrongálódásért, megsemmisülésért vagy jogtalan eltulajdonításért az utazási iroda nem tartozik felelősséggel.

13.) Abban az esetben, ha a 12.pontban leírtak miatt az ajándékozott/vásárló/jogosult felhasználó nem rendelkezik fizikailag az utalvánnyal, azt bemutatni nem tudja, akkor a kibocsátónak nem áll módjában azt beszámítani egy utazásba, még akkor sem, ha az utalványról készült számlával és/vagy kp. befizetési bizonylattal rendelkezik.

14.) Az utazási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nincs lehetőség.

15.) A fizetésről szóló bizonylatok az ajándék utazási utalványt nem helyettesítik.

IV. Az utazási utalványok használata

A. Az utazási utalvány megvásárlása átvétele.

16.) Az utazási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a divehardtours.com weboldalon vagy személyesen a kibocsátó irodájában minimum 5.000,-Ft (ötezer) forint értékben.
a.) Utazási utalvány átadása/átvétele
a.a) Személyes átvétel a kibocsátó irodájában kp. fizetés ellenében.
a.b.) Elektronikus küldés
a.b.a.) Ebben az esetben az ajándékozott vagy a vásárló a kibocsátó által küldött e-mailben, .pdf formátumban kapja meg az utazási utalványt. A kiküldés előfeltétele az utalvány értékének a kibocsátó felé való kiegyenlítése.
a.b.b.) A kibocsátó a kiküldési időpontot optimalizációs vagy technikai okokból megváltoztathatja.
a.b.c.) A vásárló tölti ki a mezőket a weboldalon. A kibocsátó a gépelési hibákból, illetve az ajándékozott és/vagy a vásárló e-mail fiókjával kapcsolatos hibái miatt nem vállal felelősséget.
a.b.d.) Az „e-mail cím” , "vásárló neve", "lakcíme", "érték" mező kitöltése kötelező.
a.b.e.) Postai költség nincs.
a.c.) Postán történő küldés.
a.c.a.) Az eljárási- és postaköltséget nem számít fel a kibocsátó.
a.c.b.) A feladás ajánlott levélben történik.
a.c.c.) A kiküldést a Magyar Posta Zrt. végzi, akinek vevő adatait a kibocsátó nem adja át semmilyen formában. A kibocsátó nem vállal felelősséget a gépelési hibából történő károkért, illetve az ajándék utazási utalványban bekövetkezett kárért, miután azt átadta a Magyar Posta Zrt.-nek.
a.c.d.) A kibocsátó a megrendelt és kifizetett ajándék utazási utalványt a kifizetés utáni 15 napon belül kizárólag munkanapokon adja fel.
a.c.e.) A "címzett neve”, „ország”, „irányítószám”, „város”, „utca, házszám” mezők kitöltése kötelező, tartalmuk a Magyar Posta Zrt.-nek átadásra kerül.
b.) A kibocsátó a sikeres postára adásról, emailben értesíti a vásárlót. A számlázási adatok kitöltése kötelező, a kiküldési értesítőt a kibocsátó az itt megadott e-mail címre küldi.

17.) Az utazási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

18.) Az utazási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

B. Az utazási utalvány felhasználása és beváltása.

19.) Az utazási utalvány átruházható, amennyiben nem a vásárló vagy az ajándékozott használja fel az utalványt, akkor ebben az esetben az eredeti számla vagy a kp. befizetési bizonylat bemutatása elengedhetetlen illetve az ajándékozó (vásárló) hozzájáruló nyilatkozata, melyben fel kell tüntetnie az új ajándékozott nevét is.

20.) Az utazási utalványt a rajta feltüntetett határidőig lehet felhasználni. Ezen idő eltelte után a névérték nem jár vissza sem a vásárlónak sem az ajándékozottnak. Az ajándék utazási utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni. Amennyiben egy olyan utazást rendel meg az ajándékozott, amikor előleg és hátralék is fizetendő, akkor az utalványt csak az utolsó hátralék fizetésekor váltható be. A hátralék ekkor maximum az utalvány névértéke lehet. Amennyiben a hátralék összege kevesebb, mint az utalvány névértéke, akkor csak a hátralék értéke számítandó be és a különbséget az ajándékozott a lejárati időig felhasználhatja később. Egy utazás megrendelésénél csak a hátraléknál válhatja be az utalvány, előlegnél nem.

21.) Az utazási utalvány tulajdonosa jogosult a divehardtours.com oldalán az utazási utalvány kibocsátási értékén utazást vásárolni.
a.) Az utazás lefoglalása egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő utazás
igénybe vétele esetén.
b.) Az utazás lefoglalása, annak kifizetése, az utazásszervező utazási iroda utazási szerződésének előírásai figyelembe vételével és a szabad helyek függvényében és a többi előírás mellett lehetséges. (ugyanolyan feltételek mellett, mintha normál utazás megrendelésnél).
 
22.) Az utazási utalvánnyal fizetett utazáson a jogosult felhasználónak részt kell vennie. Esetleges útlemondáskor (ami lehet akár utazásképtelenség is) nem jár vissza pénz, hiszen az utalvány nem pénz, így az utalvány pénzre sem váltható.
a.) Utazásképtelenség miatt lemondott utazás
a.a.) Utazásképtelenség esetében a kibocsátó a pénzzel fizetett utazásnál figyelembe vett szabályozásnak (utazási szerződés ÁSZF, stb)  megfelelően jár el.
a.b.) Amennyiben az utazási iroda által meghatározott utasnak visszajáró összeg magasabb, mint az utalvány értéke, akkor az utalvány értéken felül pénzt ad vissza és egy új utalványt állít ki ugyanolyan felhasználási határidővel és értékben, mint ami az eredeti utalványon szerepelt. 
a.c.) Amennyiben a visszajáró összeg kevesebb, mint az utalványon szerepelt, akkor pénz nem jár vissza. Egy új utazási utalvány lesz kiállítva, ugyanolyan felhasználási határidővel, mint az eredetin volt.
a.d.) Az utazásképtelenséget a biztosító társaság dönti el, tehát csak akkor és csak akkor kaphat új utalványt a jogosult felhasználó, ha a kibocsátó részére megtekintésre bemutatja a biztosító társaság határozatát. Amennyiben ezt a jogosult felhasználó elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni az útlemondást, hogy nem utazásképtelenség miatt mondák le az utazást.
b.) Nem utazásképtelenség miatt történő útlemondás
b.a.) Ha és amennyiben a visszajáró összeg magasabb, mint az utalvány értéke, akkor a jogosult felhasználó az utalvány értékével csökkentett összeget kap vissza a kibocsátótól az utazásszervező utazási iroda utazási szerződésében foglaltak figyelembe vételével. Új utazási utalványra a felhasználó nem jogosult.
b.b.) Amennyiben a visszajáró összeg nem éri el az utazási utalvány névértékét, akkor a jogosult felhasználó nem kap vissza pénzt és  új utalványra sem jogosult.

23.) Az utazási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utazási utalványt átadja az utazás fizetésekor a kibocsátónak.

24.) Az utazási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű utazás megvásárlása, foglalása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza sem a vásárlónak, sem a jogosult felhasználónak, sem az ajándékozottnak.

25.) Az utazási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vásárló az utazási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos jelen szabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

26.) Útlemondás az utas részéről, függetlenül annak indokától, a Dive Hard Tours un. adminisztrációs költséget számít fel az ASZF-ben leírtak szerint, viszont annak kompenzálására utazási utalványt ad át a megrendelő / jelentkezőnek, mely utalványt ő 1 éven belül egy másik utazás megrendelésénél felhasználhat. Erre a típusú utalványra is a fentebb leírt szabályok vonatkoznak.

Hatályos: 2016.11.16. napjától

Az előzőleg kiadott utazási utalványokra jelen szabályozás nem vonatkozik, azokra az akkori előírásokat kell figyelembe venni, amikor azokat megvásárolták.
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.