info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Ajándék utazás utalvány szabályzat

I. Fogalmi meghatározások

- ajándék utazási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módokon előállított és a jelen szabályzat szerinti utazás kifizetésére jogosító okirat.
- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben az ajándékozott az ajándékutazási utalvány felhasználásával utazást vásárolhat az a divehardtours.com oldalon feltüntetett utazásai közül.
- felhasználási időszak: az az időszak, amíg a ajándékutalvány tulajdonosa a ajándékutalványt felhasználhatja. Időtartama a kibocsátástól számított általában 12 hónap vagy az utazási utalványon feltüntetett határidő. Az ajándék utazási utalványok a rajtuk szereplő érvényességi határidőig válthatóak be, azonban az utazásnak nem kell megtörténnie ezen időpontig.
- kibocsátó: Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. (Iroda: 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 91. Székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 5-7. VII/9. Adószám: 13553687-2-41, Közösségi adószám: HU 13553687, Cégjegyzékszám: 01-09-861273, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-61279/2012.)
- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki a ajándékutazási utalvány megvásárolja.
- ajándékozott: az a személy, akinek a neve esetlegesen az ajándék utazási utalványon fel lett tüntetve.
- elfogadó weboldal és utazási iroda: www.divehardtours.com  a Dive Hard Tours Utazási Iroda, amely a ajándékutalvány ajándék célú elfogadására jogosult.
-jogosult felhasználó: Az a személy, aki az utazási utalványt átadja a kibocsátónak vagy annak sorszámát a megrendeléskor közli. Kibocsátó nem tudja vizsgálni, hogy a jogosult felhasználó birtokába milyen körülmények között került az ajándék utazási utalvány. Kibocsátó nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. Az ajándék utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van.

II. A szabályzat célja

1.)  A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a ajándékutalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

2.) Területi hatály: www.divehardtours.com

3.) A szabályzat időbeli hatálya: az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartamú döntést nem hoz.

4.) A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III. Az ajándék utazási utalvány kibocsátása

5.) Az ajándék utazási utalvány a kibocsátó állítja ki.

6.) Az ajándék utazási utalvány nyomatatóval nyomtatott papír alapú irat vagy pdf. formátumban előállított nyomtatható verzió. Felhívjuk figyelmét, hogy a monitorján megjelent sablon és a pdf. formátumban lévő utalvány színtelítettsége, felbontása eltérhetnek egymástól a nyomtatás során.
a.) Az ajándék utazási utalványhoz tartozó kreatív kiválasztásánál a rendszer előre meghatározott képeket ajánl fel, saját
kép felhasználása nem lehetséges.
b.) A minta kiválasztása elengedhetetlen.

7.) Az ajándék utazási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az adatvédelmi szabályzatban foglaltakra tekintettel:
a.) Kibocsátó neve.
b.) A ajándék utazási utalványra vonatkozó utalás.
c.) A kibocsátási érték.
d.) Felhasználási határidő.
e.) Opcionális lehetőség, hogy a vásárló kérésére az ajándékozott nevét is fel lehet tüntetni.
 
8.) Az ajándék utazási utalványt a kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsájtani bármilyen névértékben.

9.)  A kibocsátó a birtokában lévő ajándék utazási utalványt bármikor megsemmisítheti.

10.) Az ajándékutazási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre a kibocsátónál nem váltható vissza.

11.) Az ajándék utazási utalvány hamisítása bűncselekmény.

12.) Az ajándékozott/vásárló/jogosult felhasználó a webseiton vagy a személyesen az utazási irodában vásárol ajándék utazási utalvány beváltásáig felelősséggel tartozik az ajándék utazási utalványokért, erre tekintettel a sérülésért, megrongálódásért, megsemmisülésért vagy jogtalan eltulajdonításért az utazási iroda nem tartozik felelősséggel.

13.) Abban az esetben, ha a 12.pontban leírtak miatt az ajándékozott/vásárló/jogosult felhasználó nem rendelkezik fizikailag az utalvánnyal, azt bemutatni nem tudja, akkor a kibocsátónak nem áll módjában azt beszámítani egy utazásba, még akkor sem, ha az utalványról készült számlával és/vagy kp. befizetési bizonylattal rendelkezik.

14.) Az ajándék utazási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nincs lehetőség.

15.) A fizetésről szóló bizonylatok az ajándék utazási utalványt nem helyettesítik.

IV. Az ajándék utazási utalványok használata

A. Az ajándék utazási utalvány megvásárlása átvétele.

16.) Az ajándékutalvány a kibocsájtótól vásárolható meg a divehardtours.com weboldalon vagy személyesen a kibocsátó irodájában minimum 5.000,-Ft (ötezer) forint értékben.
a.) Ajándék utazási utalvány átadása/átvétele
a.a) Személyes átvétel a kibocsátó irodájában kp. fizetés ellenében.
a.b.) Elektronikus küldés
a.b.a.) Ebben az esetben az ajándékozott vagy a vásárló a kibocsátó által küldött e-mailben, .pdf formátumban kapja meg az ajándék utazási utalványt. A kiküldés előfeltétele az utalvány értékének a kibocsátó felé való kiegyenlítése.
a.b.b.) A kibocsátó a kiküldési időpontot optimalizációs vagy technikai okokból megváltoztathatja.
a.b.c.) A vásárló tölti ki a mezőket a weboldalon. A kibocsátó a gépelési hibákból, illetve az ajándékozott és/vagy a vásárló e-mail fiókjával kapcsolatos hibái miatt nem vállal felelősséget.
a.b.d.) Az „e-mail cím” , "vásárló neve", "lakcíme", "érték" mező kitöltése kötelező.
a.b.e.) Postai költség nincs.
a.c.) Postán történő küldés.
a.c.a.) Az eljárási- és postaköltséget nem számít fel a kibocsátó.
a.c.b.) A feladás ajánlott levélben történik.
a.c.c.) A kiküldést a Magyar Posta Zrt. végzi, akinek vevő adatait a kibocsátó nem adja át semmilyen formában. A kibocsátó nem vállal felelősséget a gépelési hibából történő károkért, illetve az ajándék utazási utalványban bekövetkezett kárért, miután azt átadta a Magyar Posta Zrt.-nek.
a.c.d.) A kibocsátó a megrendelt és kifizetett ajándék utazási utalványt a kifizetés utáni 15 napon belül kizárólag munkanapokon adja fel.
a.c.e.) A "címzett neve”, „ország”, „irányítószám”, „város”, „utca, házszám” mezők kitöltése kötelező, tartalmuk a Magyar Posta Zrt.-nek átadásra kerül.
b.) A kibocsátó a sikeres postára adásról, emailben értesíti a vásárlót. A számlázási adatok kitöltése kötelező, a kiküldési értesítőt a kibocsátó az itt megadott e-mail címre küldi.

17.) A ajándék utazási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

18.) Az ajándék utazási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

B. Az ajándék utazási utalvány felhasználása és beváltása.

19.) Az ajándék utazási utalvány átruházható, amennyiben nem a vásárló vagy az ajándékozott használja fel az utalványt, akkor ebben az esetben az eredeti számla vagy a kp. befizetési bizonylat bemutatása elengedhetetlen.

20.) Az ajándék utazási utalványt a rajta feltüntetett határidőig lehet felhasználni. Ezen idő eltelte után a névérték nem jár vissza sem a vásárlónak sem az ajándékozottnak. Az ajándék utazási utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni. Amennyiben egy olyan utazást rendel meg az ajándékozott, amikor előleg és hátralék is fizetendő, akkor az utalványt csak a hátralék fizetésekor váltható be. A hátralék ekkor maxium az utalvány névértéke lehet.

21.) Az ajándék utazás utalvány tulajdonosa jogosult a divehardtours.com oldalán az ajándékutalvány kibocsátási értékén utazást vásárolni.
a.) Az utazás lefoglalása egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő utazás
igénybe vétele esetén.
b.) Az utazás lefoglalása, annak kifizetése, az utazásszervező utazási iroda utazási szerződésének előírásai figyelembe vételével és a szabad helyek függvényében és a többi előírás mellett lehetséges. (ugyanolyan feltételek mellett, mintha normál utazás megrendelésnél).
 
22.) Az ajándék utazási utalvánnyal fizetett utazáson a jogosult felhasználónak részt kell vennie. Esetleges útlemondáskor (ami lehet akár utazásképtelenség is) nem jár vissza pénz, hiszen az utalvány nem pénz, így az utalvány pénzre sem váltható.
a.) Utazásképtelenség miatt lemondott utazás
a.a.) Utazásképtelenség esetében a kibocsátó a pénzzel fizetett utazásnál figyelembe vett szabályozásnak (utazási szerződés)  megfelelően jár el.
a.b.) Amennyiben az utazási iroda által meghatározott utasnak visszajáró összeg magasabb, mint az utalvány értéke, akkor az utalvány értéken felül pénzt ad vissza és egy új utalványt állít ki ugyanolyan felhasználási határidővel és értékben, mint ami az eredeti utalványon szerepelt. 
a.c.) Amennyiben a visszajáró összeg kevesebb, mint az utalványon szerepelt, akkor pénz nem jár vissza. Egy új ajándé utazási utalvány lesz kiállítva, ugyanolyan felhesználási határidővel, mint az eredetin vol.
a.d.) Az utazásképtelenséget a biztosító társaság dönti el, tehát csak akkor és csak akkor kaphat új utalványt a jogosult felhasználó, ha a kibocsátó részére megtekintésre bemutatja a biztosító társaság határozatát. Amennyiben ezt a jogosult felhasználó elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni az útlemondást, hogy nem utazásképtelenség miatt mondák le az utazást.
b.) Nem utazásképtelenség miatt történő útlemondás
b.a.) Ha és amennyiben a visszajáró összeg magasabb, mint az utalvány értéke, akkor a jogosult felhasználó az utalvány értékével csökkentett összeget kap vissza a kibocsátótól az utazásszervező utazási iroda utazási szerződésében foglaltak figyelembe vételével. Új ajándék utazási utalványra a felhasználó nem jogosult.
b.b.) Amennyiben a visszajáró összeg nem éri el az utazási utalvány névértékét, akkor a jogosult felhasználó nem kap vissza pénzt és  új utalványra sem jogosult.

23.) Az ajándékutazási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a ajándék utazás utalványt átadja az utazás fizetésekor a kibocsátónak.

24.) Az ajándék utazási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű utazás megvásárlása, foglalása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza sem a vásárlónak, sem a jogosult felhasználónak, sem az ajándékozottnak.

25.) Az ajándék utazási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vásárló a ajándék utazási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos jelen szabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

Hatályos: 2016.11.16. napjától

Az előzőleg kiadott utazási utalványokra jelen szabályozás nem vonatkozik, azokra az akkori előírásokat kell figyelembe venni, amikor azokat megvásárolták.
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.