Általános Szerződési Feltételek

Letölthető változat

Preambulum

Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft (1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 8/9. MKEH engedélyszám: U- 000646, Adószám: 13553687-2-41 , Cgj.: 01-09-861273, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-61279/2012., Kamarai nyilvántartási száma: BU13553687, Statisztikai számjel: 13553687-7912-113-01., Telefon:+ 36 1 785 84 92, + 36 20 6690 297 Fax: + 36 1 785 84 90 , OTP BANK: 11713005-20400756-00000000) az Internetes weboldalain (online megrendelés) az alábbi "Általános Szerződési Feltételek"-ról szóló szerződést (Továbbiakban ÁSZF) köti a vele utazni kívánó Utassal, (továbbiakban: Jelentkező)  aki a weboldalon keresztül utazásra jelentkezést küld.
Online utazásra jelentkezéskor az Megrendelő nem tudja elküldeni a jelentkezését, mielőtt az alábbiakat nem olvasta illetve nem fogadta volna el. Jelen szerződés a Megrendelő (Utas) részéről történő elfogadással jön létre. Az utazásra jelentkezés elküldése lehetetlen anélkül, hogy a felhasználó a kis négyzetben nem jelölné be az elfogadást, bejelölés nélkül a biztonsági rendszer nem engedi elküldeni a jelentkezési lapot. Amennyiben az ÁSZF-t nem fogadja el, kérjük ne használja a Dive Hard Tours Internetes weblapjait.

A jelentkezés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek. A két fél egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján az alábbi szerződés jön létre. Ezen szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

Az utazásra való jelentkezés nem hoz létre utazási szerződéses jogviszonyt. Az utazási iroda nem köteles az utazást biztosítani a jelentkezőnek, különösen helyhiány vagy árváltozás esetében. Az utazási iroda nem tudhatja a jelentkezés pillanatában, hogy az ő partnere nem emelt-e időközben árat illetve az utazásra van-e még szabad hely adott pillanatban. Ezek az adatok csak akkor válnak világossá az iroda számára, amikor konkrét jelentkezést kap a felhasználótól, ekkor kéri le a helyeket és árakat. Csak az utazási iroda írásos visszaigazolásával válik hatályossá az utazásra való jelentkezés, amiben a pontos ár és a többi információ szerepel.

Az utazásra jelentkező személy semmilyen kártérítést, bánatpénzt vagy bármilyen más jogcímen nem követelhet az utazási irodától, ha a weboldalon csupán egy jelentkezési űrlapot kitölt és ezzel azt tudatja az utazási irodával, hogy utazni szeretne. Ez viszonos, hiszen az utazási iroda sem tud semmit tenni az olyan felelőtlen felhasználók ellen, akik csak elküldik a jelentkezésüket  és utána nem fizetik ki a részvételi díjat. Azt sem tudja az utazási iroda leellenőrizni, hogy a jelentkező által megadott adatok helyeseke-e, illetve a jelentkezés valódi utazás- és fizetési szándékot takarnak-e.

Sajnos az utóbbi időben egyre több jelentkezés érkezik az irodához, ami mögött nincs valódi utazási-, és fizetési szándék, ekkor az iroda feleslegesen dolgozik, feleslegesen tesz el helyeket mások elöl, aki pedig csak egyéni szórakozásból foglalásokat küld, ő semmilyen módon nem kötelezhető kártérítés és a feleslegese költségek megfizetésére.

Kérjük, csak azok küldjenek utazásra jelentkezést, akik valóban komolyan gondolják az utazás és annak díjat ki is fogják fizetni.  Az alábbi szabályozás nekik szól:

1.) A Dive Hard Tours Kft. által üzemeltetett honlap: www.divehardtours.com használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Általás Szerződési Feltételekben foglaltakat. Felhasználó a honlap használatával elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.) A divehardtours.com honlap meglátogatása a látogató vagy más harmadik fél és a Dive Hard Tours Kft. között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem keletkeztet. A jelentkezési lap elküldése nem kötelezi a Dive Hard Tours Kft-t utazási szerződés megkötésére.

2.1) Amennyiben a jelentkező a foglalás során több utas részére rendeli meg az érintett utazási csomagot, abban az esetben a jelentkezőt a Dive Hard Tours Kft. a többi utas jogszerűen eljáró képviselőjének tekinti. Kizárólag a jelentkező a felelős az olyan kárért, vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert a megrendelő a többi utas vonatkozásában nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal.

2.2) Az úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége.
Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utast terhelik.
A külföldi állampolgárságú utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen.

3.) A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Dive Hard Tours Kft. oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. A Dive Hard Tours Kft. oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.) A Dive Hard Tours Kft ingyenesen bocsátja használatra a divehardtours.com oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A Dive Hard Tours Kft. nem tehető felelőssé a divehardtours.com oldalán fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Dive Hard Tours Kft. minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

5.) Dive Hard Tours Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

6.) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A divehardtours.com -on elérhető információk rendszeresen módosulnak. A Dive Hard Tours Kft. fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

7.) Az utazási ajánlatokat, szálloda leírásokat, képeket a Dive Hard Tours Kft. a divehardtours.com honlapjára a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő, ügynevezett XML technológiával töltik fel, ezért ezek megváltoztatására a Dive Hard Tours Kft-nek nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a Dive Hard Tours Kft. a felelős. A Dive Hard Tours Kft-nek az utazásra jelentkezés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e a jelentkező részére.
A szállodai leírásoknál, utazásoknál az ott szereplő éttermek nevei illetve a nyitvatartási idők csak tájékoztató jellegűek, azok megváltozása esetében a Dive Hard Tours Kft. nem tartozik felelősséggel. A honlapon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget a Dive Hard Tours Kft. nem vállalja. A divehardtours.com honlapon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, amely az utazási irodát az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. Mindig az utazási iroda által írásban visszaigazolt részvételi díj a mérvadó. A helyes fizetendő részvételi díj az iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

8.) A Dive Hard Tours Kft. által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a divehardtours.com oldalán található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A Dive Hard Tours Kft. mindent megtesz azért, hogy a divehardtours.com-n található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A Dive Hard Tours Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a divehardtours.com oldalon található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a divehardtours.com oldalon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A honlapon szereplő utazások illetve azok indulási időpontjai nem a szabad helyeket jelzik. A Dive Hard Tours Kft. mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Dive Hard Tours Kft. természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért,hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik a a felhasználó/jelentkező elvárásait és várakozásait.

9.) Némely utazást először az utazásszervező utazási iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben a Dive Hard Tours Kft. jogosult a jelentkezőtől az adott utazásszervező utazási iroda feltételei szerint a teljes díjat bekérni. Sikertelen foglalás esetén a jelentkező által megfizetett teljes összege visszatérítendő a jelentkező részére, amennyiben a jelentkező nem választ a Dive Hard Tours Kft. kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás teljes díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a jelentkező az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

10.) Utazásra jelentkezéskor a jelentkező részére egy személyes u. VIP fiók kerül létrehozásra az ÁSZF elfogadásakor. Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdéseire a felhasználó az aktuális teljes és pontos adatok megadását követően hajtja végre a regisztrálást. A Dive Hard Tours Kft. a divehardtours.com szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Dive Hard Tours Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Dive Hard Tours Kft. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve az utazási szerződési megkötése miatt a partnereknek történő átadása szerint kifejezetten szükséges. Bővebben: Adatvédelem, adatkezelés.

11.) A felhasználó VIP fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért a felhasználó viseli a kizárólagos felelősséget. A felhasználó köteles azonnal értesíteni a Dive Hard Tours Kft.-t, az esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Dive Hard Tours Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

12.) A VIP fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Dive Hard Tours Kft. valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében..

13.) A Dive Hard Tours Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A Dive Hard Tours Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a A Dive Hard Tours Kft. kizárja.

14.) A divehardtours.com oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkekre vonatkozó korlátozás: A külső linkek nem tartoznak a Dive Hard Tours Kft. szerkesztése alá, a Dive Hard Tours Kft. nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a divehardtours.com oldalon nem jelenti automatikusan, hogy a A Dive Hard Tours Kft. egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

15.) A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk megismeréséhez külön tájékoztató oldalt hoztunk létre, ahol lépésről lépésre leírtuk a tennivalókat és lehetőségeket. Az online jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalási űrlapon is, illetve ezen link alatt: www.divehardtours.com/online-foglalas

16.) A divehardtours.com oldalon megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezési űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződés. Az utazási az utas és az utazás szervező között szerződés a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének vagy a teljes díj megfizetése után jön létre.

17.) A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint.
A konkrét megrendelésre szóló utazási szerződést illetve a nyilatkozatot a részvételi díj befizetése után a jelentkező és/vagy főutas (szerződő megrendelő) által megadott E-mail címére a Dive Hard Tours Kft. megküldi. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a jelentkező a A Dive Hard Tours Kft. részére. Ebben az esetben ráutaló magtartással létrejött az utazási szerződés, mivel a jelentkező az utazási szerződés feltételeit írásban - igazolható módon- megkapta, azok feltételeit megismerte, (csak aláírva valamilyen okból: szándékosan, lustaságból, feledékenységből. stb nem küldte vissza az utazási irodának) az utazás előlegét vagy a teljes díjat megfizette, ekképpen  a felek a magatartásukkal fejezték ki a szándékukat (A ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá)
A későbbi esetleges utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.

18.) Élménybeszámolók, szálloda értékelések: A Dive Hard Tours Kft. felkéri minden utasát a Dive Hard Tours Kft. által közvetített útról való visszatérés után egy kérdőív kitöltésére, amelyben az utas összefoglalhatja és értékelheti a nyaralása lefolyását, a Dive Hard Tours Kft. egyes szolgáltatásait, az adott szállás minősítését stb... Az élménybeszámoló elküldésével az utas kifejezett beleegyezését adja annak nicknevével együtt történő közzétételéhez a Dive Hard Tours Kft. által üzemeltetett weboldalakon.

19.) Számlázásra, fizetésre vonatkozó részletes előírások: Ezen az oldalunkon találja meg a leírást:https://www.divehardtours.com/utazas-fizetese

20.) Dive Hard Tours ügyeleti telefonszáma: +36-30-5101898 csak akkor hívja, ha bajba jutott és már az Utasunk továbbá, ha mondanivalója nem várhat a következő munkanapig. Kérjük, ezt a számot ne hívja munkaidőn kívül, ha csak a szabad helyekről illetve utazásról szeretne érdeklődni.

21.) Magyarázat a szerződés érvényessége és hatályosságának megértéséhez: Amikor az Utas és az utazásszervező utazási iroda szerződést köt, akkor az a szerződés érvényes, de nem hatályos. Akkor válik hatályossá ez az utazási szerződés, amikor az utazásszervező írásbeli visszaigazolást küld az utazásközvetítőn keresztül az Utasnak.
A szerződés érvényessége: A szerződés ALKALMAS a célzott joghatások kiváltására, nem ütközik jogszabályi tilalmakba, megfelel a felek akaratának.
A szerződés hatályossága: A szerződés TÉNYLEGESEN kiváltja a célzott joghatásokat, jogok és kötelezettségek keletkeznek.

22.) A megrendelőnek az utazás megrendeléskor nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben rendelte meg az utazást. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást
- nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát)
- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább)
- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni)

23.) Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utasok felelnek. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az utazásszervező utazási iroda utazási szerződésében rögzített lemondási feltételeket lépnek érvénybe.

23.a.) Európai Unión kívüli utazások
2015.06.04-től változás az adatok megadása területén: A fokozódó terrorfenyegetések miatt az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be, melynek folyományaként Magyarország Belügyminisztériuma valamennyi, az Unión kívüli országba induló és onnan érkező járat esetében kiterjesztett adatokkal feltöltött utaslisták továbbítását tette kötelezővé a légitársaságok számára. Minden Utasnak felhívjuk a figyelmét, hogy az utazáshoz szükséges utiokmányairól saját magának kell gondoskodnia. A befogadó ország beutazási feltételeiről egyénileg kell tájékozódnia az Utasnak. (Útlevéllel vagy anélkül lehet-e utazni adott országba, kell-e vízum vagy sem stb. Nem magyar állampolgároknak felhívjuk a figyelmét, hogy adott célország konzuli szolgálatánál tájékozódjanak a beutazási feltételekről.). Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az utazásszervező lemondási feltételeket lépteti érvénybe.
Az előzőekre tekintettel minden Európai Unión kívüli úti cél foglalása esetén a megrendelő/szerződőnek meg kell adni az alábbi adatokat minden utasra vonatkozóan:
Passenger / Utas:
Gender (sex) / Neme:
Surname / Vezetéknév:
First name / Keresztnév:
Date of Birth / Születési idő:
Nationality / Nemzetiség:

Travel docs (passport) / Úti okmányok (útlevél):
Type / Útlevél típusa *:
Issuing country / Dokumentumot kibocsátó ország:
Number / Útlevélszám:
Expiry date / Lejárat dátuma:
( *Az útlevelek többsége magánútlevél, ezeknél „P” jelzést kell beírni)

23.b.) Európai Unión belüli utazások
Minden Utasnak plasztik típusú személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkezniük, amelynek minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Ha a gyermeknek vagy csecsemőnek nincs személyazonosító igazolványa, akkor nekik útlevél kiváltása szükséges.
Felhívjuk az Utasok figyelmét, hogy az adott országba való utazáshoz szükséges úti okmányok meglétének biztosítása az Utas felelőssége és kötelessége.

24.) Panaszkezelésről külön oldalon tájékozódhat: https://www.divehardtours.com/panaszkezeles

25.) Adatvédelemről külön oldalunkon tájékozódhat: https://www.divehardtours.com/adatkezeles

26.) Utazási csomagról szóló tájékoztatást külön oldalunkon olvashatja:
https://www.divehardtours.com/utazasi-csomag-tajekoztato

A fenti szerződést le tudja tölteni, ha ide klikkel
Hagyjon üzenetet!
  Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Hagyjon üzenetet és felkeressük!
Adja meg e-mail címét és üzenetét!
Küldés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.