Utasbiztosítás


Miért érdemes baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást kötnie? Mert minimális összegbe kerül, azonban teljes körű orvosi ellátást fog az utazás során kapni, ha bármi történik Önnel vagy csomagjaival.

Utasbiztosítás ára és tartalma

 • Klasszikus baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. Mi a világ bármely országába 565 Ft / nap / fő áron nyújtjuk Önnek az klasszikus utasbiztosítást, így egy 8 napos utazás esetében 4.520 Ft, míg egy 15 napos utazás esetében 8.475 Ft áron tud nálunk baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást intézni. Ez a Classic biztosítás tökéletesen megfelel az utazások szinte mindegyikénél. Az utasbiztosítás tartalmazza többek között az alábbiakat:
  • Betegségbiztosítás és baleseti ellátás 80.000 EUR összegig.
  • Betegszállítás, hazaszállítás: korlátlan.
  • Baleseti halál: 1.800.000 Ft. 
  • Poggyászbiztosítás: 230.000 Ft összegig, 50.000 Ft tárgyankénti limittel.
  • Poggyászkésedelem 25.000 Ft összegig.
  • Útiokmány pótlása: 10.000 Ft. 
  • Biztosító hívásából adódó telefonköltség: Európán belül: 20 EUR, Európán kívül: 40 EUR.
 • Premium vagy Privileg biztosítások. Alapvetően többet fizet a biztosító és magasabbak az értékhatárok abban az esetben, ha Önnel vagy poggyászával történik valami az utazás során. A Premium biztosítás ára 740 Ft / fő / nap, míg a Privileg biztosításé 950 Ft / fő / nap. A Classic biztosításon kívül többek között az alábbi tételekkel számolhatunk:
  • Légi katasztrófa miatti halál: Premium: 4.500.000 Ft, Privileg: 12.000.000 Ft.
  • Privileg extra szolgáltatások közül a leghasznosabbak:
   • Járatkésés: csak Privileg esetén: 60.000 Ft. 
   • Útmegszakítás miatti térítés: csak Privileg esetén: 100.000 Ft.
 • Sportkiegészítő. Búvárkodni tervez a nyaralás időtartama alatt? Esetleg más sportra vagy extrém sportra vállalkozik? Jelezze nekünk ezt megrendeléskor a "Megjegyzés" rovatban vagy személyesen, és mi automatikusan sportkiegészítővel kötjük a biztosítást az Ön részére. A sportkiegészítés biztosítás ára az adott biztosítástípus másfélszerese. 
  • Így ebben az árban benne van a sportbalesetből származó ellátás biztosítása is.
 • Fontos: 70 év felett a biztosítási összeg szorzója 1,5. 
Atlasz Utasbiztosítás Termékismertető

Utasbiztosítási partnerünk és elérhetőség

A Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. Magyarország legnagyobb Biztosító Társaságával áll kapcsolatban, hogy utasaink számára a legkiválóbb minőséget és a legmegbízhatóbb biztosítást nyújtsuk.

ColonnadeColonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Cím: 1139 Budapest, Váci út 99.
Telefon: +36 1 460 1400, +36 1 801 0801.
Fax: +36 1 460 1499.
E-mail: info@colonnade.hu

Személyes ügyfélszolgálat
Hétfő-csütörtök: 08:30–17:00.
Péntek: 08:30–15:00
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása
Hétfő: 08:30-20:00,
Kedd-Csütörtök: 8:30-17:00,
Péntek: 8:30-15:00
ugyfelszolgalat@colonnade.hu
Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 153.
A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes biztosítási feltételeiben érhető el.
Atlasz Assistance utasbiztosítási kár esetén, ha külfüldön van szüksége segítségre
Éjjel-nappal hívható szám: +36 1 460 1500.

Fax: +36 1 460 1515.
assistance@colonnade.hu
Panaszbejelentés
https://colonnade.hu/ugyintezes/panaszbejelentes/

Milyen típusú biztosításról van szó?

A Colonnade Atlasz Classic, Prémium, Privileg, Classic Plusz, Családi Classic Plusz, Prémium Plusz utasbiztosítás egy olyan biztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleseti, betegségi, poggyász és egyéb, a biztosítási feltételekben részletezett károkra nyújt fedezetet a biztosítási kötvényen megjelölt biztosított személy(ek) részére.

Mire terjed ki a biztosítás?

Valamennyi biztosítási szolgáltatás részletes leírását és a hozzájuk tartozó biztosítási limitösszegeket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Főbb általános kizárások

 • bármilyen költség és kiadás, amely a következőkkel vannak összefüggésben: háború, megszállás, külföldi ellenségek cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború, felkelés, forradalom, lázadás, polgári zavargás, beleértve ennek felkeléssé növekedését is, katonai vagy bitorló hatalom; vagy biológiai vagy vegyi fertőzés rakéták, bombák, gránátok, robbanóanyagok,
 • a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk
 • elektromágneses sugárzásnak való kitettségből eredő károk

A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további kizárásokat a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól:

 • ha a biztosított elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését, illetve a szükséges felvilágosítás(ok) megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,
 • ha a biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségét,
 • ha a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartással a biztosított, vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozója okozta.
 • alkoholos (0,80‰ véralkoholszint felett), illetve kábítószeres befolyásoltság
 • öngyilkosság, illetve annak kísérlete, vagy a biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény következtében felmerült költségekre
 • A biztosítást érvényesen az utazás megkezdése előtt, Magyarország területének elhagyása megelőzően kell megkötni. A külföldről megkötött biztosítások esetében a biztosító kockázatviselése nem érvényes.

A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben megjelölt területi hatályon belül, kiterjed:

 • Európára.
  Az európai kontinensnek az Ural hegységtől nyugatra eső területeire, valamint ide értve a következő országokat és szigeteket is: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland.
 • Az egész világra.
  Az egész világra, kivéve az olyan országok vagy térségek területét, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a biztosított által az adott országba, területre való beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által utazásra nem javasolt országok és térségek között szerepelnek.
 • A jelen biztosítás alapján a biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet és nem fizet kártérítést vagy egyéb biztosítási szolgáltatást, ha ilyen fedezet, kártérítés vagy szolgáltatás nyújtása a biztosítót, anyavállalatát vagy tulajdonosát az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatai vagy az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági szankciói vagy bármely más szervezet jogi szabályozása szankciónak, korlátozásnak vagy tilalomnak tenné ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek:

 • a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség,
 • a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség,
 • kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésévvel egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosítási fedezet a biztosítási kötvényen meghatározott időpontban kezdődik és ér véget. A biztosító kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a biztosítási feltételek erre vonatkozó részét.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a kockázatviselési idő leteltével,
 • a biztosítási szerződés felmondásával.

Az utazás lemondására vagy megszakítására vonatkozó szolgáltatást is tartalmazó biztosítási szerződés nem mondható fel.

Kárbejelentését a biztosító honlapján is meg tudja tenni:
https://colonnade.hu/ugyintezes/karbejelentes/

 

Ha külföldön segítségre van szüksége:
Atlasz Assistance
Éjjel nappal hívható szám: +36 1 460 1500
Fax: +36 1 460 1515
E-mail: assistance@colonnade.hu
 

Letölthető dokumentumok:

Hagyjon üzenetet!
  Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Hagyjon üzenetet és felkeressük!
Utazást keres?
TIPP: Használja az utazáskeresőnket, ha ott nem találja, kérjen ajánlatot!
Küldés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.