info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Utasbiztosítás

Érdeklődjön bátran, ha tanácsra van szüksége:
+36 1 785 8492Miért érdemes baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást kötnie?
Mert minimális összegbe kerül, azonban teljes körű orvosi ellátást fog az utazás során kapni, ha bármi történik Önnel vagy csomagjaival.

Biztosításaink típusai

ATLASZ utasbiztosítás egy olyan biztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleseti, betegségi, poggyász és egyéb, a biztosítási feltételekben részletezett károkra nyújt fedezetet a Biztosítási kötvényen megjelölt biztosított személy(ek) részére.
Classic biztosítás
Betegségbiztosítás és baleseti ellátás
50.000.000 Ft összegig

Betegszállítás, hazaszállítás
korlátlan

Baleseti maradandó egészségkárosodás (%-os), baleseti halál
4.000.000 Ft

Poggyászbiztosítás
250.000 Ft összegig

Poggyászkésés (6–12 óra között)
15.000 Ft összegig

Poggyászkésés (12 órán túl)
30.000 Ft összegig

Ez a Classic biztosítás tökéletesen megfelel az utazások szinte mindegyikénél.

570 Ft / fő / nap
Nem tartalmazza a Különleges sporttevékenységet*.
Premium biztosítás
Betegségbiztosítás és baleseti ellátás
100.000.000 Ft összegig

Betegszállítás, hazaszállítás
korlátlan

Baleseti maradandó egészségkárosodás (%-os), baleseti halál
8.000.000 Ft

Baleseti halál légikatasztrófa esetén
10.000.000 Ft

Poggyászbiztosítás
350.000 Ft összegig

Poggyászkésés (6–12 óra között)
30.000 Ft összegig

Poggyászkésés (12 órán túl)
60.000 Ft összegig

Kutatási és mentési költségek
3.000.000 Ft

Sport felelősségbiztosítás (a biztosított sport tevékenysége által harmadik személynek okozott baleseti sérülés vagy halál)
4.000.000 Ft

Alapvetően többet fizet a biztosító és magasabbak az értékhatárok abban az esetben, ha Önnel vagy poggyászával történik valami az utazás során.

740 Ft / fő / nap
Tartalmazza a Különleges sporttevékenységet*.
Privileg biztosítás
Betegségbiztosítás és baleseti ellátás
korlátlan

Betegszállítás, hazaszállítás
korlátlan

Baleseti maradandó egészségkárosodás (%-os), baleseti halál
15.000.000 Ft

Baleseti halál légikatasztrófa esetén
20.000.000 Ft

Poggyászbiztosítás
550.000 Ft összegig

Poggyászkésés (6–12 óra között)
45.000 Ft összegig

Poggyászkésés (12 órán túl)
90.000 Ft összegig

Járatkésés (6 órán túl)
15 000 Ft / 6 óra
max. 60.000 Ft

Járat lekésése
100.000 Ft

Kutatási és mentési költségek
5.000.000 Ft

Sport felelősségbiztosítás (a biztosított sport tevékenysége által harmadik személynek okozott baleseti sérülés vagy halál)
5.000.000 Ft

Alapvetően többet fizet a biztosító és magasabbak az értékhatárok abban az esetben, ha Önnel vagy poggyászával történik valami az utazás során.

950 Ft / fő / nap
Tartalmazza a Különleges sporttevékenységet*.

* Különleges sporttevékenység

Amatőr jelleggel végzett kijelölt pályán történő síelés, sífutás, monosíelés, snowboardozás, síugrás, szánkózás, korcsolyázás, jégvitorlázás, hórafting, valamint szakképzett kísérővel vezetett túra keretében a snowmobilozás (motoros szánozás), via ferrata, búvárkodás (legfeljebb 40 méteres mélységig), quadozás, robogózás közúton (max. 125 cm3-ig), felségvizeken történő vitorlázás (kivéve, ha abban a Biztosított a legénység szerződött tagjaként vesz részt), mélytengeri horgászat, rafting, canyoning, hydrospeed, evezés, a saját kerékpárral végzett kerékpározás Kizárt sporttevékenységnek nem minősülő ágai, íjászat, lovaglás, görkorcsolyázás és gördeszkázás, golf.

Fontos korlátozás 2019.03.11-től

 • Nem lehet Biztosított, aki az Utazás megkezdésekor a 85. életévét – a Különleges Sporttevékenységre („H” szakasz) vonatkozó fedezet esetén a 70. életévét – betöltötte.
 • Nem lehet továbbá Biztosított, aki a biztosítás megkötésének időpontjában nem rendelkezik legalább hat hónapja állandó lakóhellyel Magyarországon vagy az Európai Unió (EU) valamelyik tagállamában, és nem rendelkezik a Lakóhelye szerinti országában érvényes kötelező egészségbiztosítással vagy nem jogosult más jogon egészségügyi ellátásra.
 • Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező személyekre legfeljebb 4 hónapos kockázatviselési időszakra köthetnek biztosítást. Amennyiben a szerződés jelen bekezdés kikötései ellenére a felsoroltak valamelyikének javára megkötik a biztosítást, az érvénytelen, és a biztosítás díja a Szerződőnek visszajár.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Cím
1139 Budapest, Váci út 99.
Levelezési cím
1426 Budapest, Pf. 153.
Telefonszám
+36 1 460 1400
+36 1 801 0801
Fax
+36 1 460 1499
E-mail
info@colonnade.hu
ugyfelszolgalat@colonnade.hu
 
Személyes ügyfélszolgálat
Hétfő-csütörtök: 08:30–17:00.
Péntek: 08:30–15:00
Telefonos ügyfélszolgálat
Hétfő: 08:30-20:00,
Kedd-Csütörtök: 8:30-17:00,
Péntek: 8:30-15:00
Panaszbejelentés
https://colonnade.hu

Egyéb fontos információk

 • Nem lehet biztosított, aki az utazás megkezdésekor a 85 életévet – a Különleges sporttevékenységre („H” szakasz) vonatkozófedezet esetén a 70. életévet – betöltötte.
 • A Biztosító kockázatviselését megelőzően fennálló egészségügyi panaszokra.
 • Fizikai munkavégzés vagy veszélyes foglalkozás eredményeként bekövetkező károkra.
 • A külföldről megkötött biztosítások esetében a biztosító kockázatviselése nem érvényes.
 • Krónikus betegségek akuttá válása vagy váratlan rosszabbodása miatt szükséges Sürgősségi egészségügyi ellátás költségeire Classic termékek esetén.
 • Privilegés Prémium termékek esetén az utazás megkezdésekor 70. életévet be nem töltött Biztosítottak az olyan Krónikus betegségek akuttá válása vagy váratlan rosszabbodása miatt szükségessé vált Sürgősségi egészségügyi ellátás költségeire, amelyek már az utazás megkezdését megelőzően fennálltak a Biztosítottnál, és a biztosítás megkötését megelőző 12 hónapban szükségszerű volt azok kórházban és/vagy ambuláns módon történő kezelése.
 • Bármilyen Kizárt sporttevékenységgel összefüggő kárra.
 • Bármilyen Versenyben való részvétellel összefüggően keletkező károkra.

A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.
A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól:
 • amennyiben a kár összefüggésbe hozható kábító vagy bódító hatású szerrel, beleértve alkohol fogyasztását;
 • amennyiben a Biztosított bármilyen jogellenes cselekedetben vagy bűncselekményben érintett;
 • amennyiben a Biztosított a szerződés elvállalása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés során a Biztosítót megtéveszti.
 • amennyiben az utazás és/vagy szállás lefoglalását követően 72 órán túl kötik meg az útlemondási fedezetet, az útlemondás fedezet érvénytelen.

A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.
A Biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben megjelölt területi hatályon belül érvényes.

A választható területi hatályok:
 • Európa ( Az európai kontinensnek az Ural hegységtől nyugatra eső területeire, valamint ideértve a következő országokat és szigeteket is: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland.)
 • Világ 1 fedezet (az egész világ, kivéve az Amerikai Egyesült Államok, Kanada)
 • Világ 2 fedezet (az egész világra)

A Biztosítás területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a Biztosított által az adott országba, területre való beutazás napján Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által utazásra nem javasolt országok és térségek között szerepel.

A gépjárműasszisztencia-biztosítás területi hatálya a következőkre terjed ki: az Európai Gazdasági Térség országai, Oroszországnak az Ural hegységtől nyugatra eső területei, Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Macedónia, Koszovó olyan szilárd burkolatú közútjai, illetve szilárd burkolatú magánútjai, ahol a gépjármű korlátozásoktól mentesen megközelíthető. A jelen biztosítás alapján a Biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet és nem fizet kártérítést vagy egyéb biztosítási szolgáltatást, ha ilyen fedezet, kártérítés vagy szolgáltatás nyújtása a Biztosítót, anyavállalatát vagy tulajdonosát az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatai vagy az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági szankciói vagy bármely más szervezet jogi szabályozása szankciónak, korlátozásnak vagy tilalomnak tenné ki.
A Szerződőt/Biztosítottat terhelő kötelezettségek:
 • a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség,
 • a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség, kár esetén kárbejelentési (adott helyzetben elvárható módon, a lehető legrövidebb időn – de legfeljebb 48 órán – belül), és kárenyhítési kötelezettség, továbbá
 • a Biztosított köteles az ATLASZ Asszisztenciaszolgálattal együttműködni, továbbá köteles a biztosítási eseménnyel kapcsolatosan igénybe vett szolgáltatásokhoz az ATLASZ Asszisztencia-szolgálat előzetes hozzájárulását kérni.

A Biztosító szolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a biztosítási feltételek erre vonatkozó részét.
A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésével egy időben és egy összegben kell megfizetni.
A biztosítási fedezet a Biztosítási kötvényen meghatározott időpontban kezdődik és ér véget. Az útlemondás kockázat vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése az Utazás és/vagy szállás lefoglalásával egyidőben kezdődik el, amennyiben a Biztosított azt útlemondás biztosítást az utazás és/vagy szállás lefoglalását követően 72 órán belül megkötötte.

A Biztosító kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a biztosítási feltételek erre vonatkozó részét.
A biztosítási szerződés megszűnik a kockázatviselési idő leteltével.

A szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belüli, indoklás nélküli felmondható a szerződés.

Amennyiben a kockázatviselés ekkor már megkezdődött, a díj ezzel arányos része jár vissza.
Az Utasbiztosításról szóló rövid IPID tájékoztatóját az alábbi linken tudja megtekinteni.

A poggyászkár bejelentőt és kárrendezési jegyzőkönyvet az alábbi linken tudja elérni.
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.