info@divehardtours.com H-P 10:00-14:00 +36 1 785 8492

Viasale koronavírus tájékoztató

Partnerünk, a Viasale a jelenlegi helyzetre való tekintettel változtatásokat eszközölt az alábbiak szerint.

Legfrissebb ViaSale koronavírus tájékoztatók (legújabb felül)

A Kanári-szigetekre utazóknak szükséges egy úgy nevezett FCS egészségügyi ellenőrző űrlapot kitölteni. Az űrlapot minden külföldről érkezőnek ki kell töltenie, állampolgárságától, kortól függetlenül, amely egyetlen belépésre jogosít az országba.

A ViaSale Travel által szervezett utak esetében 2020. július 13-tól kérjük, hogy Utasaid részére töltsd ki az angol, német, francia és spanyol nyelven elérhető adatokat, az utazás előtt maximum 72 órával.

Az országba való belépéshez szükséges a rendszer által adott QR-kód, amelyet - ha nem rendelkezik okostelefonnal - kinyomtatva is magával hozhat Utasod.

Az űrlapot itt éred el, kérünk, hogy mentsd el böngésződ kedvencei közé:

https://www.spth.gob.es/?fbclid=IwAR0-Tcw-fSCeXYsy8ow8k0r3QQaD3_exqawtUdRIJX1-1Vs-vf5MTqFs-oE

Frissítve: 2020. július 3

"A mindannyiunk számára váratlanul létrejött, szándékolatlanul nehézségeket okozó gazdasági és egészségügyi helyzetben a következő tájékoztatást adjuk. Kérjük a tájékoztató alapos elolvasását és kérjük, hogy az alábbiak megismerését követően forduljanak esetleg fennmaradt kérdéseikkel kollégáinkhoz az alábbi emailcímen: utalvany@viasaletravel.hu.

1. Releváns tények
Az utazás, az utazási csomag célpontja, az igénybe vett szolgáltatás nyújtásának helye: Spanyolország.
A szolgáltatást nyújtó utazásszervező, a ViaSale Travel SL Spanyolországban honos gazdasági társaság.

2. Az utazási utalvány
Az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én bejelentette a COVID-19 által okozott közegészségügyi vészhelyzetet és nemzetközi pandémiát. A gyors elterjedés mind nemzeti, mind nemzetközi szinten indokolta a gyors reagálás szükségességét, a sürgős és erőteljes intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy enyhítsék a példa nélküli krízis hatásait. Ez az egészségügyi válság közvetlen hatással van a gazdaságra és a társadalomra, a termelési láncokra és a polgárok mindennapi életére, valamint a pénzügyi piacokra. A spanyol állam is a pandémiás krízisben új jogszabályokat hirdetett ki, melyeket a már létrejött, de még nem teljesített jogviszonyokban, szerződésekben, utazási szerződésekben alkalmazni kell. A már mindegyik fél által teljes egészében teljesített szerződéseket ezek a rendelkezések nem érintik. A részben teljesített, teljesítés alatt álló szerződésekben alkalmazni kell. Ezen új jogszabályok a következők: Real Derecto 463/2020 (14 de marzo) – a Vészhelyzetet kihirdető törvény, Real Derecto Ley 11/2020 (31 de marzo) – a Vészhelyzet kezeléséről. Ez utóbbi jogszabály megismerhető: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208 36. cikk. Jog az egyes szerződések büntetés nélküli felmondására a fogyasztók és a felhasználók részéről. A 36. cikk két lépcsőben tartalmaz szabályokat:
1. lépcső: a szolgáltatási szerződésekre vonatkozó általános rendelkezések,
2. lépcső: az utazási szerződésekre (utazási csomag) vonatkozó , kizárólag az ilyen típusú szerződésekre vonatkozó, az általános szabályoktól eltérő, különös rendelkezések.
A jogszabály utazási szerződésekre alkalmazandó tartalma: A COVID-19 okozta egészségügyi válság miatt az államok – köztük a spanyol kormány -korlátozzák az emberek szabad mozgását, és elrendelték a vendéglátó-ipari és szabadidős létesítmények ideiglenes bezárását, valamint azonnali intézkedéseket fogadtak el a világjárvány egészségügyi, gazdasági és szociális hatásainak enyhítésére. A spanyol kormány intézkedései biztosítják az utazók jogait az általuk lekötött utazási csomagokra vonatkozóan. Amennyiben az utazásszervezővel kötött utazási szerződése a COVID-19 járvány miatt az eredeti időpontjában törlésre kerül, úgy az utazásszervező az utazónak visszatérítés helyett jogosult utalványt kibocsátani az befizetett összeggel megegyező értékben, amely a spanyol kormány által meghatározott veszélyhelyzet megszűnése után maximum egy éven belül váltható be. Az utalvány kizárólag a kibocsátója (esetünkben a ViaSale Travel SL) által szervezett utazási csomagra váltható be egyszeri alkalommal, a foglalás időpontjában érvényes áron és feltételekkel a szabad helyek függvényében. Az utalvány felhasználására rendelkezésre álló 1 éves határidő lejárata után, amennyiben az utalvány nem került felhasználásra, az utazó igényelheti a teljes befizetett összeg visszafizetését, amelyet a felmondást követő 60 napon belül kell teljesíteni. A veszélyhelyzet megszűnésnek időpontja jelenleg még nem ismert.

3. A spanyol jog hatálya
A spanyol jogszabályt a következő okok miatt kell alkalmazni. Az utazási szerződés megkötése előtt és annak megkötésekor a ViaSale Travel SL minden utas számára folyamatosan elérhetővé tette az utazásszervező, a szolgáltatást nyújtó cég adatait: ViaSale Travel SL utazásszervező, székhely: Cl. Extremadura nr. 9., 38660 Adeje, Tenerife, Spain, telefon: +36 1 445 4455 fax: +34 922 086 450, e-mail: info@viasaletravel.hu, adószám: B76630144, engedélyszám: I-AV-0002994.2, BFKH nyilvántartási szám: TO-000052, bankszámlaszám: ES23 2100 1525 3602 0012 2874, vagyoni biztosítékok: Axa Seguros Generales S.A., Aegon Magyarország Ált. Biztosító Zrt.
A ViaSale Travel SL Spanyolországban honos gazdasági társaság. A spanyolországi jogszabály követése „a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról rendelkező, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. június 17-i 593/2008/EK (Róma I.)rendelet” elnevezésű jogszabályon alapul: 4. cikk: (1) bek. b./ szolgáltatási szerződésre azon ország joga irányadó, ahol a szolgáltatást nyújtó fél szokásos tartózkodási helye található. Záró rendelkezés: Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően. „A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról rendelkező, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. június 17-i 593/2008/EK (Róma I.) rendelet” elnevezésű jogszabályt minden ország területén külön nemzeti intézkedés nélkül alkalmazni kell, azzal ellentétes jogalkotás vagy jogalkalmazás (ítélkezés) nem lehetséges. A ViaSale Travel SL Spanyolországban honos gazdasági társaság, ezért a spanyolországi desztináció szerinti utazási szerződések teljesítésében jogszerűen hivatkozik a spanyol jogszabályokra. A vészhelyzeti jogszabályok kifejezetten a járványhelyzetre adott válaszként lettek kihirdetve, így azok teljesen érvényes módon rendelkeznek a vészhelyzet létrejötte előtti és még nem teljesített utazási szerződésekről akkor is, ha ezek a rendelkezések nem kerülnek átvezetésre az ÁSZF-ben, hiszen az ÁSZF nem rögzíti a jogszabályok minden rendelkezését. Az elrendelt módosítások egyenként és összességükben is mindkét felet, az utast és az utazási irodát is védik. A rendelkezések célja a turizmus üzletág fennmaradása, létének megmentése. A nemzetgazdaságok bármelyik szegmensének, köztük a turizmusnak a karakteres hanyatlása a tovább gyűrűző hatásokon keresztül mindenkinek fájó következményekkel járnak. Az utazási irodák tömeges bezárása az utasok visszafizetési igényeinek kielégítését is meghiúsíthatja. A jogszabály nem csak könnyítést, hanem kötelességeket is tartalmaz. A ViaSale Travel SL tudomásul veszi és alkalmazza a nemzetközi és állami jogszabályokat. Spanyolország az Európai Unió tagja, akárcsak Magyarország. Spanyolországot a jogbiztonság, a Kanári szigeteket a turizmus magas színvonala és stabilitása jellemzi, ezért a ViaSale Travel SL egyetlen utasának érdekét sem veszélyezteti az utazási utalvány kibocsátása. A ViaSale Travel SL köszöni az utasai szíves megértését, s mindig a hatályos jogszabályok szerint fog eljárni. Jelen gazdasági és jogszabályi környezetben a ViaSale Travel SL továbbra is utazási utalványt fog kiállítani a befizetett összegről.

4. Vitarendezés
Az utazási szerződés megkötésekor az ön rendelkezésére álló, és az utazásszervező honlapján is közzétett információk tartalmazzák a tájékoztatást a jogviták rendezésének módjáról is: Az utazó az illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezése az Utazásszervezőnél nem vezetett eredményre. A Békéltető testületekről: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek Az Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a jelen szerződés és mellékleteinek értelmezésénél a magyar nyelvű változat az irányadó azzal, hogy Felek a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról elnevezésű jogszabály alapján kikötik az Utazásszervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. Szíves megértését köszönjük!"

Frissítve: 2020. május 15.
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.