info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Online utazásra való jelentkezés általános szerződési feltételei

Online utazásra való jelentkezés általános szerződési feltételei


I. Preambulum

A Dive Hard Tours munkatársai elkötelezettek azért, hogy a Megrendelő és esetleges utastársa(i) számára a legideálisabb utat közvetítsék, amely minden szempontból megfelel az elvárásaiknak. E célból a Dive Hard Tours munkatársai igyekeznek minél alaposabban megismerni a Megrendelő igényeit és anyagi lehetőségeit, a lehetséges utazási időpontokat és a kívánt utazási időtartamot. Mindezek alapján a lehető legjobb ár-érték arányú utakat kínálják a Megrendelő számára az Utazásszervező partnerek kínálatából. Ez azonban egy kölcsönös és dinamikus folyamat egyenrangú felek között, amelyben mind a Dive Hard Toursnak, mind a Megrendelőnek egyaránt megvan a saját felelősségi- és jogköre. Jelen szerződés ezeket tisztázza.

II. Általános Szerződési Feltételek

A Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. (1134 Budapest, Taksony utca 9. földszint 8. ajtó,  MKEH-engedélyszám: U-000646, adószám: 13553687-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-861273, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61279/2012, kamarai nyilvántartási száma: BU13553687, statisztikai számjel: 13553687-7912-113-01, telefonszám:+ 36 1 785 8492, nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10:00-18:00 óráig, bankszámlaszám: OTP 11713005-20400756-00000000) (továbbiakban: Dive Hard Tours) az alábbi

Online utazásra való jelentkezés általános szerződési feltételei-ről szóló szerződést (továbbiakban: ÁSZF) köti alulírott megrendelővel,

Név: ………………………………………………………………………..........................................
Lakcím:………………………………………………………………………………………………….
Utazás indulási napja: …………………………………………………………...............................
Úticél:……………………………………………………………………………………………………
Foglalási szám: ………………………………………………………………………………………..
Telefonszám: …………………………………………………………………………………………..
(továbbiakban: Megrendelő)

aki az alábbi három mód egyikén jelentkezett az utazási csomagra:
(a.) online jelentkezés révén a Dive Hard Tours internetes weboldalainak egyikén, vagy
(b.) személyesen a Dive Hard Tours irodájában, vagy
(c.) telefonon keresztül a Dive Hard Tours hivatalos telefonszámán a Megrendelő és az utas(ok) adata(i)nak megadásával.

1.§ Megrendelő tisztában van azzal, hogy az utazási csomagra történő jelentkezés nem ajánlatkérés, hanem fizetési kötelezettséggel járó megrendelés. Megrendelő kijelenti, hogy utazási szándéka valós, és hogy az utazás díját - akár teljes összeg, akár előleg fizetendő, - ki akarja és ki tudja fizetni a megadott időpontig.

2.§ Amennyiben a Megrendelő a foglalás során több utas részére rendeli meg az érintett utazási csomagot, abban az esetben Megrendelőt a Dive Hard Tours a többi utas jogszerűen eljáró képviselőjének tekinti.

3.§ Kizárólag a Megrendelő a felelős az olyan kárért vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert a Megrendelő a többi utas vonatkozásában nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal.

4.§ Jelen szerződés a Megrendelő részéről történő elfogadással jön létre.

5.§ Online utazásra jelentkezéskor a Megrendelő nem tudja elküldeni a jelentkezését, mielőtt a jelen ÁSZF-t nem olvasta és nem fogadta volna el. Az utazásra jelentkezés online elküldése lehetetlen anélkül, hogy a Megrendelő a kis négyzetben aktív módon nem jelölné be az elfogadást, ugyanis bejelölés nélkül a biztonsági rendszer nem engedi elküldeni a jelentkezési lapot. A kis négyzet bejelölése után jelen ÁSZF egy felugró ablakban megjelenik, amelynek elolvasása után a Megrendelőnek két lehetősége adott. Az egyik lehetőség, hogy az "Elfogadom" gombra, míg a másik lehetőség, hogy a "Nem fogadom el" gombra kattint a Megrendelő. Ez utóbbi eseteben a jelentkezést fizikailag nem lehet elküldeni. Megrendelő a jelentkezésével aktívan és egyértelműen elfogadja a jelen ÁSZF-t, amely elfogadás a Megrendelő aláírása nélkül is megtörténik az utazásra történő jelentkezéssel. A fentiekkel egy időben létrejön a Megrendelőnek egy VIP Fiókja, erről a Megrendelő e-mailben értesítést kap.

6.§  Az utazásra jelentkezés elküldését a Dive Hard Tours úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek. A két fél egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján a jelen szerződés, azaz ÁSZF jön létre, amely írásba foglalt szerződésnek minősül. A Dive Hard Tours által üzemeltetett honlapok, többek között a www.divehardtours.com használatának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Megrendelő a honlap használatával elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat előzetesen megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A www.divehardtours.com és egyéb, Dive Hard Tours tulajdonába tartozó honlap meglátogatása önmagában nem eredményezhet jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt a Megrendelő, esetleges utastársa(i) vagy más harmadik fél, valamint a Dive Hard Tours között jogokat és kötelezettségeket. A jelentkezési lap elküldése nem kötelezi a Dive Hard Tourst utazási szerződés megkötésére.

7.§ A Megrendelő semmilyen kártérítést, bánatpénzt vagy bármilyen más jogcímen nem követelhet sem az Utazásszervezőtől, sem a Dive Hard Tourstól, ha a weboldalon csupán egy jelentkezési űrlapot kitölt és ezzel azt tudatja a Dive Hard Toursszal, hogy utazni szeretne. Ez viszonos, hiszen a Dive Hard Tours sem tud semmit tenni az olyan felelőtlen felhasználók ellen, akik csak elküldik a jelentkezésüket  és utána nem fizetik ki a részvételi díjat. Azt sem tudja a Dive Hard Tours leellenőrizni, hogy a jelentkező által megadott adatok helyesek-e, illetve a jelentkezés valódi utazási és/vagy fizetési szándékot takar-e.
 
8.§ Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF-t nem fogadja el, akkor Megrendelő nem használhatja a Dive Hard Tours honlapjait, valamint nem jelentkezhet egyetlen Dive Hard Tours által közvetített utazásra sem.

III. Szerződések, iratok átadása, VIP Fiók

9.§ (1) Egy utazásra jelentkezéskor a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet 3 § (1) bek. szerint Dive Hard Tours jelen ÁSZF-t a Megrendelő számára hozzáférhető tartós adathordozón rendelkezésre bocsátva átadja a Megrendelő részére olyan módon, hogy egy jelszóval védett és titkosított felhasználói fiókba, a Megrendelő VIP Fiókjába feltölti azt és ezzel egyidőben e-mailben is megküldi.
(2) A feltöltött ÁSZF megegyezik jelen ÁSZF-fel, az már a későbbiekben nem módosítható, formátuma .pdf. Erről a Megrendelő minden esetben e-mailben értesítést kap.
(3) A VIP Fiókba feltöltött szerződést a Megrendelő bármikor megtekintheti, azt letöltheti, kinyomtathatja.
(4) Az információk, szerződések tárolását a Dive Hard Tours megfelelő időtartamon keresztül, módosítások nélkül tárolja.
(5) A Dive Hard Tours szem előtt tartja, hogy a VIP Fiók kizárólag a Megrendelő számára teszi lehetővé az információk és szerződések olyan módon való tárolását és reprodukálását, hogy azok megfelelő ideig hozzáférhetők legyenek.

10.§ A szerződések és információk átadását a Dive Hard Tours aktív magatartása kíséri, amelyeknek célja a Megrendelőnek az említett információk, szerződések rendelkezésre állásáról való tájékoztatása. A Dive Hard Tours kijelenti, hogy a a www.divehardtours.com és egyéb weblapjai, közösségi média csatornái szolgáltatásainak használata, illetve a VIP Fiók regisztráció során tudomására jutott minden személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő és az általa képviselt utasok bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Dive Hard Tours - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilván tartsa és kezelje. A Dive Hard Tours az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára szükséges partnerek részére - hozzáférhetővé, kivéve az utazási szerződés megkötése miatt a partnereknek történő átadása szerint kifejezetten szükséges.

11.§ A Megrendelő VIP Fiókja jelszavának és a VIP Fiók titkosságának megőrzéséért a Megrendelő viseli a kizárólagos felelősséget. A Megrendelő köteles azonnal értesíteni a Dive Hard Tourst az esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Dive Hard Tours nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

12.§ A VIP Fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy a Megrendelő VIP Fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat a Megrendelő semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Dive Hard Tours valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

13.§ A Dive Hard Tours fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát a Megrendelőtől. A Dive Hard Tours fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Ez esetben a Hűségpontokkal kapcsolatban semmilyen utólagos kártérítés, kifizetés nem lehetséges, ezek elvesznek a VIP Fiók törlésével. 

14.§ Egy adott utazás adatait, szerződéseit, iratait a Dive Hard Tours 5 évig megőrzi, azokat nem törli. A Megrendelő kötelessége, hogy lehetőleg mielőbb töltse le az ott található iratokat, szerződéseket. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a Dive Hard Tours kizárja.

IV. Utazásszervező, utazásközvetítő

15.§ Megrendelőnek tudomása van arról, hogy az utazási szerződés a szerződésben szereplő utazásszervező (továbbiakban: Utazásszervező) és a Megrendelő között jött létre. Az Utazásszervező utazási szerződését itt tudja előzetesen megismerni. Az utazásszervező tehát nem a Dive Hard Tours. A Dive Hard Tours a jogügyletben csak mint közvetítő vett részt.

16.§ A Megrendelő az Utazásszervező utazási szerződését a jelentkezés elküldésekor, valamint  itt  tudja előzetesen megismerni, ezzel a Dive Hard Tours eleget tett azon kötelezettségének, hogy előzetesen tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy ki az Utazásszervező, és neki milyen utazási szerződési feltételei vannak.

17.§ A szerződések létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a Megrendelő a Dive Hard Tours részére. Az utazásra való jelentkezéskor automatikusan, a ráutaló magatartás révén létrejött az utazási szerződés, mivel a Megrendelő az utazási szerződés feltételeit írásban - igazolható módon - megkapta, azok feltételeit megismerte. Abban az esetben, ha a Megrendelő valamilyen okból - például szándékosan, lustaságból, feledékenységből, - nem írja alá akár az Utazásszervező, akár a Dive Hard Tours ÁSZF-jét, az nem befolyásolja az utazási szerződés létrejöttét, hiszen az utazás előlegét/teljes díját megfizette. Ekképpen a felek a magatartásukkal fejezték ki a szándékukat, hiszen a ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá.

18.§ A konkrét megrendelésre szóló Utazásszervező utazási szerződését a részvételi díj befizetése után a Megrendelő által megadott e-mail címre a Dive Hard Tours megküldi. A Dive Hard Tours ezzel a módszerrel adja át tartós adathordozón a konkrét utazási szerződést a Megrendelő részére.

19.§ A Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van azzal a ténnyel, hogy az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az utazási szerződésben Utazásszervezőként megjelölt társaság a felelős, ezért az utazással kapcsolatos esetleges panaszt csak az Utazásszervezőnek nyújthat be. A Dive Hard Tours semmilyen formában nem felelős az utazással kapcsolatban felmerült problémákkal kapcsolatban.

V. Utazási csomag

20.§ Megrendelő kijelenti, hogy 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti az utazási csomagra szóló tájékoztatást megismerte és tudomásul vette, bővebben: https://www.divehardtours.com/utazasi-csomag-tajekoztato.

21.§ A Dive Hard Tours az általa közvetített utazási csomagokkal kapcsolatosan a következőkben tájékoztatja a Megrendelőt:

A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet meghatározása szerint az utazási csomag kifejezés jelentése: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha
 • a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
 • b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
  • ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,
  • bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
  • bc) az érintett utazási szolgáltatásokat "csomag" vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
  • bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy
  • be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

Amennyiben a Megrendelő a Dive Hard Tours közvetítésével több utazási szolgáltatásból álló csomagot (ahol szállás, odautazás, autó bérlés, kiegészítő szolgáltatások közül legalább kettőből áll az utazás, - például repülős tengerparti nyaralás) vásárol, akkor a utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti a Megrendelő.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint Megrendelőt a következő jogosultságok illetik meg:
 • Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkap minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. Az Utazásszervező utazási szerződését itt tudja előzetesen megismerni, itt találja meg az Utazásszervező nevét, elérhetőségét és a szerződés szövegét. Ez a társaság az Utazási szerződés nyomtatványon utazás szervezőként feltüntetett társaság.
 • A Megrendelő számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphet az utazásszervezővel vagy az utazásközvetítővel.
 • Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • A Megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
 • A Megrendelő kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • A Megrendelő megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Megrendelő díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosult abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, amennyiben a Megrendelő és/vagy esetleges utastársa(i) nehéz helyzetbe kerülnek.
 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az utazás szervező társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős, az Utazási szerződés nyomtatványon, illetve az Utazási szerződéshez csatolt Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározott szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről..
 • Az utazók ezzel a szervezettel (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; telefonszám: 06-1-458-5800), vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Jelen tájékoztatót a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően állítottuk össze.

VI. Módosítások

22.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból - ide értve például, hogy nem szeretne utazni, névátírás, betegségre való hivatkozás, utazásképtelenség miatti lemondás, munkahelyi probléma, más időpontra való átfoglalás, - lemondja vagy módosítja az utazást, akkor az Utazásszervező által az utazási szerződésben meghatározott bánatpénzen / kötbéren illetve egyéb az Utazásszervező által felszámított díjon felül köteles a Dive Hard Toursnak 5.000.- Ft/fő, azaz ötezer forint per fő adminisztrációs költséget megfizetni. Abban az esetben, amennyiben az utazás eurós elszámolású, akkor ez a díj 15 EUR/fő. Módosításnak számít az utasok adatainak – például név, születési dátum, lakcím, telefonszám, útlevéladat, - valamint a foglalás paramétereinek – például időpont, hotel, szobatípus, ellátás, létszám adott szobában, - változtatása, helyesbítése, az adatok pontosítása – például, de nem teljes körűen a keresztnév, az asszonynév hozzáadása vagy karakter elírás javítása, törlése; lakcím hiányos megadása; születési dátum téves rögzítése. A fizetendő adminisztrációs költséget a Dive Hard Tours jogosult levonni a visszajáró összegből, illetve módosításkor felszámítani. Amennyiben a befizetett összeg nem fedezi ezt az összeget, akkor a Megrendelő köteles a lemondás időpontjától számított 8 napon belül a Dive Hard Toursnak megfizetni. Ennek kiküszöbölésére már az utazás előlegét ezzel az összeggel megemeli a Dive Hard Tours, tehát például ha 40% az előleg az Utazásszervezőnél, akkor a fizetendő előleg 40% + 5.000 Ft/fő vagy 15 EUR/fő - ez esetben a hátralék összege ennyivel kevesebb lesz, hiszen ezáltal a teljes részvételi díj összege nem fog változni.

23.§ Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben 1-nél több nevet kíván módosítani az adott foglalásban utólag, az sokszor nem lehetséges, mert lemondásnak minősül és az ÁSZF szerinti feltételek vonatkoznak rá.

VII. Fizetés, bankkártyás fizetés

24.§ A fizetést minden esetben megrendelésnek minősülő utazásra való jelentkezés után, a válasz emailben megjelöltek szerint többek között az Utazásszervező utazási feltételei szerint kell teljesíteni.

25.§ Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben több szobát foglal, akkor is egy összegben köteles akár a teljes összeget – 35 napon belüli indulás esetén, - akár az előleget, majd a hátralékot – 35 napon induláson túl, - egy összegben kifizetni. Nem lehetséges az, hogy az utasok egyenként és több részletekben fizessenek. A fizetésről bővebben itt tájékozódhat: https://www.divehardtours.com/utazas-fizetese

26.§ Megrendelő tisztában van azzal, hogy az általa bankkártyával befizetett pénz továbbutalásra került az Utazásszervezőjéhez, mivel vele kötött utazási szerződést. Megrendelő kijelenti és rá nézve kötelezőnek ismeri el, hogy amennyiben az utazás díját bankkártyával fizette meg, akkor egy esetleges útlemondás-, járattörlés esetében nem kezdeményez un. chargeback eljárást a bankkártya kibocsátójánál  a Dive Hard Tours ellen, mert tudomása van arról, hogy az általa befizetett összeget csak az utazásszervezőtől követelheti, mivel vele áll szerződéses jogviszonyban.

27.§ (1) Bizonyos utak esetében akár teljes összeget kérhet az Utazásszervező 35 napon túli indulás esetén is.
(2) Különösen menetrendszerinti és fapados repölőjáratok esetében előfordulhat, hogy a repülőjegy díja még előleg-hátralék esetén is egy összegben, az előleggel együtt fizetendő, mivel a legtöbb ilyen repülőjegy nem visszatéríthető, nem módosítható és csak 100% kötbér mellett törölhető. 
(3) Dive Hard Tours fenntartja magának a jogot, hogy az Utazásszervezőtől eltérő fizetési ütemezést és/vagy eltérő előlegfizetési konstrukciót írjon elő a Megrendelő számára abból a célból, hogy a beérkezett összeget időben továbbítani tudja az Utazásszervező részére.
(4) Előfoglalás esetén jellemző, hogy az Utazásszervező speciális mértékű vagy több részletű előleg- és hátralékfizetési konstrukciót határoz meg, valamint akár speciális ÁSZF-t, amely az előfoglalásban történő foglalásra szól. Utazásszervező főszezoni ÁSZF-je eltérhet az előfoglalási ÁSZF-től.
(5) Dive Hard Tours nem tekint befizetésnek pusztán egy befizetési bizonylatot, hanem kizárólag azt, amikor az adott összeg jóváíródik a bankszámláján, illetve bankkártyás fizetés esetén végleges, zöld státuszra kerül a befizetés.

28.§ A Dive Hard Tours által meghatározott fizetési ütemezéstől eltérő fizetési konstrukció nem lehetséges, - így például nem lehetséges, hogy minden utas egyesével fizet, vagy a Megrendelő havonta vagy egyéb időközönként részletfizetésben utal.

29.§ Amennyiben Megrendelő csak előleget fizet, mivel 35 napon túl kezdődik az utazás, akkor egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a hátralékot pontosan, egy összegben legkésőbb a az utazási szerződésben rögzített határidőig megfizeti. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a hátralékot nem fizeti meg pontosan a rögzített határidőig, akkor ez automatikusan lemondásnak minősül, a Dive Hard Tours a következő munkanapon azonnal értesíti az Utazásszervezőt a lemondás tényéről. Megrendelő ebben az esetben köteles a lemondás költségeit az Utazásszervező és a Dive Hard Tours ÁSZF-je szerint állni.

30.§ Megrendelő tudja és elfogadja, hogy az utazásra milyen pénznemben szerződött. Amennyiben ez az összeg nem forintos, és a hátralék más pénznemben kerül kiegyenlítésre, Megrendelő elfogadja, hogy a Dive Hard Toursnak az árfolyam változására ráhatása nincsen. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés előtt megismerte és elfogadja, hogy milyen pénznemben és esetleg árfolyamon fizethet, ezt utólag nem kérdőjelezi meg, emiatt nem reklamálhat.

31.§ Megrendelőnek tudomása van róla, hogy amennyiben bankkártyás fizetést választ, akkor az kizárólag magyar forintban lehetséges mind a weboldalon, mind a Dive Hard Tours irodájában. Eurós alapú bankkártyás fizetésre nincsen lehetőség.

32.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy amennyiben nem magyar vagy nem forintos bankszámláról utal, akkor az utalás elindítása és az összeg megérkezése között akár több munkanap is eltelhet. Éppen ezért a Dive Hard Tours egyértelműen nem javasolja a külföldi és nem forintos bankszámlaszámról történő utalást. A Dive Hard Tours minden ebből adódó reklamációt kizár, így például azt, ha az adott összeg nem érkezik be határidőre és időközben elfogynak a helyek vagy drágább lesz az adott út.

33.§ Dive Hard Tours minden esetben olyan pénznemben képes visszautalni egy adott összeget, amilyen bankszámlával a Megrendelő rendelkezik, tehát például forintot forintos bankszámlaszámra, eurót eurós bankszámlaszámra. Megrendelő számára sem árfolyamnyereséget, sem árfolyamveszteséget nem eredményezhet egy ilyen visszautalás.

34.§ Megrendelő megismerte és elfogadta a Dive Hard Tours számlázásra és fizetésre vonatkozó részletes előírásait az alábbi oldalon: https://www.divehardtours.com/utazas-fizetese.

VIII. Adatvédelem, online jelentkezés

35.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy a GDPR adatvédelmi törvény miatt a megrendelt utazással kapcsolatban a Dive Hard Tours kizárólag a Megrendelő részére ad ki részletes információkat, és kizárólag neki küld dokumentumokat, még utastársainak sem fog ezzel kapcsolatban információt és hivatalos papírt kiadni a Megrendelő kifejezett kérésére sem.

36.§ Módosítási, lemondási és egyéb ügyintézést kizárólag a Megrendelő intézhet a megrendelt utazással kapcsolatban. Esetleges panasz kizárólag a Megrendelőtől, kizárólag a megrendelő e-mail címéről fogadható be. Megrendelő a megrendeléssel és jelen általános szerződési feltételek aláírásával elfogadja a Dive Hard Tours GDPR adatvédelmi szabályzatát: https://www.divehardtours.com/adatkezeles.

37.§ A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk megismeréséhez külön tájékoztató oldalt hozott létre a Dive Hard Tours, ahol lépésről lépésre szerepelnek a tennivalók és lehetőségek. Az online jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat megtalálhatók a foglalási űrlapon is, illetve ezen link alatt:
https://www.divehardtours.com/online-foglalas.

IX. Lekérés, last minute, stop sale

38.§ Megrendelő elfogadja, hogy az utazásra való jelentkezés nem hoz létre utazási szerződéses jogviszonyt. Sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours nem köteles az utazást biztosítani a jelentkezőnek, különösen helyhiány vagy árváltozás esetében. Dive Hard Tours nem tudhatja a jelentkezés pillanatában, hogy az Utazásszervező nem emelt-e időközben árat illetve az utazásra van-e még szabad hely adott pillanatban. Ezek az adatok csak akkor válnak világossá a Dive Hard Tours számára, amikor konkrét jelentkezést kap a felhasználótól, ekkor kéri le a helyeket és árakat. Csak a Dive Hard Tours e-mailben történő visszajelzésével válik aktívvá az utazásra való jelentkezés, amiben a pontos és aktuális ár és a többi információ szerepel.

39.§ A www.divehardtours.com weboldalon vagy közösségi média csatornáin szereplő,  időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibájáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget a Dive Hard Tours nem vállal. A kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, így nem kötelezi utazási szerződés megkötésére sem az Utazásszervezőt, sem a Dive Hard Tourst. A Dive Hard Tours bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a divehardtours.com oldalon található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat.

40.§ Előfordulhat, hogy a www.divehardtours.com oldalon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A honlapon szereplő utazások illetve azok indulási időpontjai nem a szabad helyeket jelzik. A Dive Hard Tours mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Dive Hard Tours természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik a Megrendelő elvárásait és várakozásait.

41.§ Megrendelő elfogadja, hogy bizonyos esetekben a Dive Hard Tours rögzíteni tudja az opcionális foglalásukat az Utazásszervező foglalási rendszerében, amely által a befizetésig félreteszik neki a helyeket az e-mailben megírt áron, de ez esetben is előfordulhat ún. stop sale a befizetés előtt vagy után. Erről az Utazásszervező a Dive Hard Tourson keresztül mielőbb értesíti a Megrendelőt.

42.§  Megrendelő tisztában van azzal, hogy a legtöbb szálloda ún. lekéréses, tehát hogy bár a Megrendelő kifizette az utazási csomag teljes díját vagy előlegét, mégis fennállhat olyan eset, hogy az Utazásszervező mégsem tudja visszaigazolni az utat, tehát ha az utazás „stop sale” státuszra kerül – és ez akár több munkanapba is kerülhet, mire kiderül.
Ilyen esetek például, de nem teljes körűen, hogy ha a kiválasztott utazás helyett nincs a „stop sale” értesítésének pillanatában vagy azt követően másik hasonló út / hasonló árkategóriában / hasonló dátumon; ha időközben a többi utazás ára jelentősen drágult; ha a Megrendelő és/vagy útitársai már kivette(k) a szabadságot idő előtt és ezen már nem lehet módosítani; ha az út miatt útiokmányokat készített akár gyorsított eljárásban felárért; ha bármi egyéb kiadása vagy kellemetlensége adódik amiatt a nyaralás kapcsán, mert nem a Megrendelő várta meg a visszaigazolást. A Dive Hard Tours minden felelősséget és kártalanítást kizár mindezek kapcsán, és nem kötelesen hasonló áron, hasonló utat találni a Megrendelő számára. Ebben az esetben Dive Hard Tours bekéri a Megrendelő bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét és a befizetett összeget legkésőbb 3 munkanapon belül visszautalja a Megrendelő bankszámlájára.
Megrendelő különösen last minute időpontban, tehát az utazás időpontját megelőző 3 héten belüli megrendelés esetén tisztában van azzal, hogy jelentősen növekszik a stop sale esélye.

X. Érvényes, hatályos szerződés magyarázata

43.§ (1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adott utazás egyrészt nem az utazásra való jelentkezéssel, másrészt nem a befizetéssel válik véglegessé, hanem a fizetést követően az Utazásszervező visszaigazolásával.
(2) Magyarázat a szerződés érvényességének és hatályosságának megértéséhez: amikor a Megrendelő és az Utazásszervező szerződést köt, akkor az a szerződés érvényes, de nem hatályos. Akkor válik hatályossá ez az utazási szerződés, amikor az Utazásszervező írásbeli visszaigazolást küld a Dive Hard Tourson keresztül az Megrendelőnek.
A szerződés érvényessége: a szerződés alkalmas a célzott joghatások kiváltására, nem ütközik jogszabályi tilalmakba, megfelel a felek akaratának.
A szerződés hatályossága, a szerződés ténylegesen kiváltja a célzott joghatásokat, jogok és kötelezettségek keletkeznek.

44.§ Megrendelő elfogadja továbbá, hogy az e-mailben történő visszajelzésében azt is írhatja, hogy nem tudja opcionálisan eltenni a helyeket és az árakat sem tudja tartani a befizetésig. Ilyen esetekben a Dive Hard Tours a mielőbbi fizetést javasolja, de semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy a fizetés időpontjáig lesznek-e majd szabad helyek és az ár változatlan marad-e. Minden ebből adódó felelősség kizárt. Opcionális foglalás, ha lehetséges, az indulás időpontjától és a telítettségtől függ, így 1 órán belüli időtartamtól 72 óráig változhat. 35 napon túli indulásnál a Megrendelő általánosságban úgy számítson az előleg fizetési határidejére, hogy a jelentkezést követő napon 17:00 óráig kell megérkeznie az előlegnek a Dive Hard Tourshoz, míg 35 napon belüli indulás esetén előfordulhat akár az aznapi fizetési határidő, és ilyenkor már a teljes összeg fizetendő.

XI. Utazáson részvevők nevei, adatai

45.§ Megrendelő kötelessége és felelőssége az útiokmányban (majd) pontosan szereplő neveket és születési dátumokat megadni. Ha bármelyik utasnak változik a hivatalos neve, például várható házasságkötés miatt, akkor is különösen fontos, hogy azt a pontos nevet adja meg, amely az utazáskor az útiokmányban szerepelni fog, tehát ne a mostani nevét, hanem a későbbi, megváltozott nevét. Dive Hard Tours különösen tanácsolja ezekben az esetekben, hogy a Megrendelő és útitársa(i) névváltozás esetén hagyjanak elég időt az útiokmány elkészülésére a névváltozás és az utazás megkezdésének időpontja között. Amennyiben a Megrendelő egy vagy több nevet hibásan vagy hiányosan ad meg, minden ezzel kapcsolatos esetleges költség és felelősség őt terheli.

XII. Beutazási feltételeknek való megfelelés külföldi országokba

46.§ (1) Megrendelő kötelessége gondoskodni arról, hogy saját maga és az utastársai is megfeleljenek a beutazási és az esetleges járványügyi szabályoknak, különös tekintettel arra, hogy az utazás időpontjáig elkészüljön a megfelelő ideig érvényes, megfelelő típusú útiokmányunk.
Általános szabály, hogy az Európai Unión belüli utazáshoz elegendő az új típusú, plasztik személyi igazolvány, amelynek legalább a hazaérkezés napjáig érvényesnek kell lennie; míg az Európai Unión kívüli utazáshoz általában a hazaérkezéstől számított legalább 6 hónapig érvényes útlevél szükséges. Dive Hard Tours felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy megfelelő útiokmány és esetleges vízum stb. a csecsemők és a gyerekek számára is kötelezően szükségesek az utazáshoz. Az általános szabályok nem minden úticél esetében érvényes, erről a Megrendelő köteles egyénileg tájékozódni.

(2) A Dive Hard Tours tanácsa, hogy indulás előtt 1 hónappal, 1 héttel, 3 nappal és 24 órával indulás előtt a Megrendelő a Konzuli Szolgálat honlapján az utazási feltételeket, és hazaindulás előtt 24 órával szintén tájékozódjon ezekről. A változásokról a Dive Hard Tours nem küld külön értesítést.

(3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours, sem a biztosító nem vállal felelősséget, ha az utazási- és/vagy a járványügyi szabályok megváltoznak akár az utazás megkezdése, akár a hazaérkezés időpontjáig. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utazáson részt venni akár a Megrendelő, akár utastársa(i) nem tudnak, akkor azt úgy tekinti az Utazásszervező, mintha az utazást nem kezdték volna meg. Ekkor az Utazásszervező a lemondási feltételei lépnek életbe, és az ebből eredő kárért a Dive Hard Tourst felelősség nem terheli, a biztosító ezért még érvényes útlemondási biztosítás esetén sem térít, mivel ez nem számít utazásképtelenségnek.

(4) Külföldi állampolgárok esetén a Megrendelő kötelessége a beutazási, járványügyi és hazaérkezési szabályokról egyénileg tájékozódni és azoknak megfelelni. Ez ügyben a Megrendelő a vonatkozó nagykövetségeket köteles felkeresni tájékozódás céljából, ebben a Dive Hard Tours nem tud információt nyújtani.

(5) Különösen körültekintőnek kell lennie a Megrendelőnek abban az esetben, ha az utazás átszállással jár, illetve esetleg harmadik országot is érint, mert ez többletszabályokkal járhat, amelynek meg kell felelnie mind a Megrendelőnek, mind utastársainak. Külföldi indulás esetén a Megrendelőnek egyénileg, önállóan kell tájékozódnia az onnan történő kiutazási feltételekről, illetve a célország beutazási feltételeiről.

(6) Sem az Utazásszervezőt, sem a Dive Hard Tourst nem terheli semmilyen felelősség abból kifolyólag, ha az utazók nem felelnek meg a beutazási és esetleges járványügyi szabályoknak, valamint ha nem tudnak kijutni bizonyos országokba emiatt.

XIII. Utazás kiválasztása, ajánlatok, szállodai leírások, kinti időjárás

47.§ A divehardtours.com honlapon szereplő szállodai leírásokat, képeket az utazásokat és azok árait a honlapra a Dive Hard Tours Utazásszervező partnere zárt számítógépes rendszerben lévő, úgynevezett XML technológiával direkt módon tölti fel, ezért azok megváltoztatására a Dive Hard Tours-nak nincs lehetősége. Ezek valódiságáért az Utazásszervező tartozik felelősséggel. A weboldalon szereplő képek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

48.§ Megrendelő elfogadja, hogy az úticél, szálloda, szobatípus, a szálloda tengerpartja, medencé(i), az utazási időpontja – az ezzel az időponttal járó várható időjárás, csapadékmennyiség és vízhőmérséklet - kiválasztása kizárólag a saját felelőssége. A Dive Hard Tours minden esetben javasolja ezekkel a részletekkel kapcsolatban a teljes körű tájékozódást a foglalás előtt, mert ezekkel kapcsolatban a Dive Hard Tours maximum javaslatot tesz, de a végső döntést a Megrendelő hozza meg, minden felelősség a választásával kapcsolatban a Megrendelőé.

49.§ Egy vagy több ajánlat kiküldése, irodában személyesen, vagy telefonon történő átbeszélése, valamint hírlevélben való kiküldés, a közösségi média csatornákon való megjelenítés nem jelenti azt, hogy a Dive Hard Tours felelősséggel tartozik a szálloda minőségéért vagy jellemzőiért, az Utazásszervező leírásáért vagy az általa nyújtott szolgáltatások minőségéért.

50.§ Megrendelő felelőssége már a foglaláskor jelezni, ha saját maga vagy utastársa(i) mozgáskorlátozottak, és specifikálni köteles az alábbiakat: mozgáskorlátozottság pontos mértéke, reptéri asszisztencia szükségessége, mozgást segítő eszköz(ök) pontos típusa, valamint hogy a mozgáskorlátozott utas képes-e egyedül vagy utastársa(i) segítségével felszállni kint a transzferbuszra, vagy esetleg segítségre/speciális transzferre van szüksége, amely esetleges plusz költséggel jár. Megrendelő elfogadja, hogy nem minden mozgást segítő eszköz szállítható vagy szállítható ingyenesen a repülőgépen. Dive Hard Tours kizár minden felelősséggel azzal kapcsolatban, ha a Megrendelő a mozgáskorlátozottságot nem vagy késve jelzi, valamint ha nem valós információt ad meg a részletek kapcsán és emiatt nem lehetséges a reptéri, kinti transzfer, illetve ha emiatt utólag fizetnie kell bármilyen extra szolgáltatásért. Mozgáskorlátozott szoba nem minden szállodában áll rendelkezésre, ezek foglalását előre egyeztetni kell. Egyeztetett mozgáskorlátozott szoba foglalása esetén is előfordulhat, hogy a szálloda bizonyos területei, így például a medence, a tengerpart, bizonyos éttermek vagy bárok nem érhetők el akadálymentesen. Dive Hard Tours minden ebből adódó felelősséget kizár.

51.§ Megrendelő elfogadja, hogy háziállatot nem vihetnek az utazásra.

52.§ Időjárás - Az Utazásszervező és a Dive Hard Tours is kizár minden olyan jellegű felelősséget, amely abból adódik, hogy a Megrendelő előre nem tájékozódik a várható időjárásról, valamint ha a tényleges időjárás az előre jelzett időjárástól bármilyen mértékben eltér. Megrendelőnek kötelessége előre tájékozódni a nappali és éjszakai átlagos hőmérsékletről, a várható szél- és csapadékmennyiségről, a tenger várható hőmérsékletéről, valamint a naplemente várható időpontjáról.

53.§ Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben körutazást, hajóutat vagy városlátogatást foglal, akkor a tervezett program változhat, valamint hogy bizonyos programok vagy belépőjegyek fakultatív programként szerepelnek a listában, tehát extra fizetősek, ahogy az étkezések mellé fogyasztott italok is.

XIV. Szállás kiválasztása és a szállás színvonala, előzetes tájékozódás

54.§  (1) Dive Hard Tours minden esetben erőssen javasolja, hogy az adott szállodáról a nemzetközi értékelő oldalak, - például a TripAdvisor és HolidayCheck, - legfrissebb szöveges és képes értékelései alapján tájékozódjon a Megrendelő foglalás előtt és ne a foglalás után.
(2) A szállodák helyi besorolása eltérhet a nemzetközi szabályoktól.
(3) Megrendelő tájékozódni tud az adott szállodákról a Dive Hard Tours weboldalán lévő utazói értékelésekből, de Dive Hard Tours ezen értékelésék tartalmáért felelősséget nem vállal. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az nem fog sehol működni, hogy ha egy közepes árfekvésű hotelt foglalt le és kint nekiáll hangosan reklamálni, akkor 5 csillagos luxust kap cserébe. A Dive Hard Tours felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a kinti idegenvezető nem képes szállodák között szabadon mozgatni az utasokat, többek azért sem , mert minden szállodának más és más az ára illetve a szabad helyek is befolyásolják ezt a műveletet.
(4) Megrendelő jogosult az elégedetlenségét kifejezni az utazás során a szállodával kapcsolatban, végső esetben fordulhat az idegenvezetőhöz szállodacsere igénye kapcsán. Megrendelő egyértelműen tudomásul veszi, hogy ezt az igényét az idegenvezető nem köteles teljesíteni.
(5) Megrendelő ezen felül elfogadja, hogy amennyiben magasabb kategóriás szállodát kínál fel számára az idegenvezető, akkor árkülönbözet fizetendő a helyszínen. Helyi reklamáció - bármilyen stílusban és tartalommal, és akárhány alkalommal történjen is, - nem alapoz meg magasabb kategóriás szállodába történő áthelyezési igényt.
(6) Megrendelő tájékozódhat az adott szállodáról a Dive Hard Tours közösségi csatornáiról, tehát például a Facebook-posztokból és a YouTube-videókról, ám Megrendelő tisztában van azzal, hogy egy régebbi poszt vagy videó elkészülése óta változhatott az adott szálloda minősége és a benne elérhető szolgáltatások, valamint át is alakíthatták az adott szállodát.  Dive Hard Tours minden elévülésből adódó felelősséget kizár.
(7) Dive Hard Tours nem  tud azzal mit kezdeni, ha a Megrendelő részéről az előzetes tájékozódási fázis kimarad, utólag olvas egy hotelről kedvezőtlen véleményeket, vagy olyanokat állít valaki, hogy "de Önök ajánlották ezt a szállodát, és nekünk mégsem tetszett." Dive Hard Tours ebben az esetben kizár minden felelősséget.
(8) Kinti szállodai szoba cserét a Megrendelő önállóan intézheti a recepción a szálloda által meghatározott díj megfizetése mellet, amennyiben a szálloda azt biztosítani tudja számára.
(9) Megrendelő tisztában van vele, hogy a szálloda besorolása (tehát  csillagszám) nem minőséget, hanem felszereltséget jelöli, és azonos besorolású szállodák színvonala között rendkívül jelentős különbség lehet.

XV. Tengerpart és medence

55.§ (1) Egyiptomi, zanzibári és egyéb, korallal rendelkező tengerpartok esetében Megrendelő tudomásul veszi, hogy ahol homokos és lassan mélyülő a tengerpart, ott a legtöbb esetben nincs víz alatti élővilág, míg ahol csak kívül homokos a tengerpart és a vízbe lépve korall található, ott apályosnak látszik a tengerpart, mert a korall tetején napközben kétszer el fog tűnni a víz, és itt elsősorban csak mólóról ajánlott az egyből mély vízbe jutni.
(2) Megrendelő elfogadja, hogy a homokos tengerpart esetében apróbb-nagyobb kavicsok lehetséges a homokban, valamint hogy a homokos tengerpart kifejezés alatt nem csak a legfinomabb homok értendő, hanem a durvább állagú homok is. A homok színére panaszt nem áll az Utazásszervezőnek befogadnia azon az alapon, hogy a Dive Hard Tours honlapjára küldött fotókon a homokos világosabbnak vagy más árnyalatúnak hatott.
(3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem minden tengerparti vagy tengerparthoz közeli szálloda rendelkezik saját, privát partszakasszal, és ebből adódóan nem feltétlenül ingyenesek a parton a napernyők és a napágyak, nem mindenhol áll rendelkezésre tengerparti bár.
(4) Megrendelő elfogadja, hogy sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak nincs ráhatása arra, hogy lesz-e a medence és/vagy a tengerpart mellett szabad napágy, ugyanis még szezonon kívül is előfordulhat, hogy teljesen tele van a szálloda.
(5) Megrendelő annak tudatában foglalja le az esetleg aquaparkkal rendelkező szállodát, hogy a vízi csúszdák mindig időszakosan működnek, - a legtöbb esetben 10:00-12:00 óra, valamint 14:00-17:00 óra között.
(6) A legtöbb szállodai csúszda használata életkorhoz és/vagy magassághoz kötött, amelyre befolyása sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak nincsen.
(7) A fürdőzés sötétedés sem a medencékben, sem a tengerben nem megengedett.
(8) Amennyiben a szálloda leírásában az szerepel, hogy fűthető vagy fűtött medencével rendelkezik az adott hotel, az nem jelenti azt, hogy az utazás időpontjában fűteni is fogják a medencét, különösen nem a szálloda összes medencéjét. A fűtött medencék átlagos hőfoka 26C fok, ettől eltérhetnek azonban a szállodák.
(9) A szállodák a belső medencéiket nem feltétlenül tartják nyitva egész évben, számos szálloda belső medencéje a főszezonban nem üzemel arra való tekintettel, hogy a kinti kedvező hőmérséklet miatt a vendégek többsége amúgy is a kültéri medencéket és/vagy a tengerpartot használja.
(10) Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos időjárási körülmények vagy váratlan események miatt a tengerpart időszakosan, akár többször vagy akár a nyaralás teljes időtartama alatt nem lesz alkalmas a fürdésre. A szálloda menedzsmentje vagy az adott település vezetősége bármikor, bármennyiszer és bármilyen ideig dönthet úgy, hogy zászlót, kordont vagy egyéb jelzést helyez ki a tengerpartra, amely azt jelzi, hogy tilos a fürdőzés az utazók biztonsága érdekében. A tengerpart esetleges lezárására sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak ezzel kapcsolatban ráhatása nincsen, minden ezzel kapcsolatos panasz és felelősség kizárt.
(11) Megrendelő tisztában van azzal, hogy a tengerben emberre veszélyes állat- és növényfajok is élnek. Megrendelő különösen tisztában van azzal, hogy a tengerben cápák is élnek, de cápahálót a szállodák egyike sem szokott kifeszíteni a hotelnél. Megrendelő azzal is tisztában van, hogy a tengerben a part közelében vízi sportokat űzhetnek, és hajók közlekedhetnek vagy horgonyozhatnak. Megrendelő kötelessége ezekkel kapcsolatban előzetesen tájékozódni és minden ésszerű biztonsági intézkedést megtenni a balesetek elkerülése érdekében. Dive Hard Tours tanácsolja, hogy az utazók ne lépjenek rá a korallokra még vízi cipőben sem, valamint hogy nyílt sebbel, napnyugta után és napkelte előtt az utazók ne menjenek a tengerbe, és ne hagyják el a szálloda partjánál rögzített bólyák vonalát.
(12) Megrendelő tisztában van vele, hogy különösen nagy területű hotelek esetén a szállodai szobája távol eshet akár a tengerparttól, akár a szálloda főépületétől, ahol a leggyakrabban az éttermek találhatók.

XVI. Ellátás és szállodai egyéb szolgáltatások

56.§ Megrendelő elfogadja, hogy a csapvíz a legtöbb úticélon és legtöbb szállodában nem fogyasztható, ezért Dive Hard Tours minden esetben palackos víz fogyasztását javasolja a nyaralás során, valamint palackos vizet javasol használni a fogmosáshoz is.

57.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha félpanziós ellátást foglal, akkor ott csak a reggelit és a vacsorát tartalmazza az ellátás, - ezt módosítani nem lehet, - és a vacsora mellé fogyasztott italok – még a víz is, - fizetősek. Az all inclusive koncepció leírását a vendégek az érkezés után megkapják.

58.§ Megrendelő elfogadja, hogy külföldön a hazaitól elszokott ételválaszték és ízvilág áll rendelkezésre, amely magában foglalja, hogy bizonyos élelmiszerek, - például sertéshús, - az ország szokásai szerint nem elérhetők, vagy különösen a gyerekek számára, akik gyakran csak bizonyos ételeket esznek meg, nehezebb lesz a választékból megfelelő ételeket és italokat kiválasztani.

59.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy az all inclusive és az ultra all inclusive ellátás részletei szállodánként eltérnek, de általában nem tartalmazzák az import alkoholos italokat, a frissen facsart gyümölcslevelet és a normál kávét. A legtöbb esetben a minibár csak naponta 1 palack vizet tartalmaz, amelyet újra töltenek, minden egyéb tétel fizetős szokott lenni, ha egyáltalán lehet igényelni. Vízforraló, kávé- és tea bekészítés általában nem vagy nem ingyenesen elérhető a legtöbb szállodában. Az all inclusive és az ultra all inclusive ellátás bizonyos időszakokban és bizonyos éttermekben, bárokban elérhetők, erről részletes tájékoztatást érkezéskor kapok a recepción, és az adott időszakon kívüli fogyasztás fizetős. Az all inclusive és ultra all inclusive ellátás gyakran tartalmaz fagylaltot, azonban ezek elérhetősége a legtöbb szállodában bizonyos idősávhoz és helyszínhez kötött. A fagylalt lehet pálcikás jégkrém vagy tölcséres fagylalt is.
Megrendelő elfogadja, hogy a helyi alkoholos és alkoholmentes italok választéka jelentősen eltérhet minőségében és ízvilágában, valamint alkoholtartalmában az itthon megszokottól, valamint hogy a legtöbb szállodában a koktélokat nem készítik el megfelelő módon és színvonalon.

60.§ Dive Hard Tours nem javasolja, hogy egyszerűbb szállodákban a Megrendelő félpanziónál magasabb ellátást, így például all inclusive ellátást foglaljon, mert feltételezhető, hogy az ellátás minősége és mennyisége nem fogja hozni az elvárt szintet.

61.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállodák bármikor változtathatnak az all inclusive vagy ultra all inclusive ellátás koncepcióján előzetes értesítés nélkül változtathat a küldött leíráshoz képest.

62.§ Megrendelőnek tudomása van róla, hogy a medencénél és a tengerparton általában műanyag pohárban szervírozzák az italokat, amelyek választéka eltérhet a hotelben egyébként elérhető választéktól, így bizonyos szállodák nem szervíroznak alkoholos italokat a tengerparton, valamint bizonyos esetekben az itt elérhető poharak nagysága kisebb lehet a megszokottnál.

63.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy minden szállodában vannak extra fizetős szolgáltatásai, amelyek igénybevételéről egyénileg dönthet, de nem várhatja el, hogy az adott szállodában belül minden az all inclusive vagy ultra all inclusive ellátás részét képezze – ilyen fizetős szolgáltatás lehet például, de nem kizárólagos a szobaszervíz, a fitneszterem, a masszázs igénybevétele, a tengerparton a napágyakhoz szervírozott friss gyümölcslevek, a szálloda medencéje mellett vagy a tengerparton elhelyezett, napi díjas cabanák.

64.§ Megrendelő elfogadja, hogy korai vagy késői érkezés esetén még all inclusive vagy ultra all inclusive ellátás esetén sem feltétlenül biztosított érkezés után egyből az étkezés. A konyha és az étterem nyitvatartása nem igazodik a repülőgépek menetrendjéhez. Dive Hard Tours ilyenkor javasolja a Megrendelő és utastársai számára, hogy korai vagy késői érkezés esetére készüljenek maguk számára étellel és itallal az érkezést követő időszakra.  

65.§ Megrendelőnek tudomása van róla, hogy magasabb kategóriás szállodákban az éttermekben és egyéb helyiségekben dress code lehet érvényben. Erről a Megrendelő felelőssége gondoskodni, és tudomása van arról, hogy a dress code hiánya esetén a szálloda megtagadhatja a belépést az adott alkalommal az adott étterembe.

66.§ (1) Megrendelő elfogadja, hogy a szállodákban a legtöbb esetben angol nyelven beszél a személyzet a saját anyanyelvén kívül, de ez nem szükségszerű, elképzelhető, hogy nem beszélnek a saját nyelvükön kívül más nyelvet. Megrendelő kifejezetten tisztában van vele, hogy a szállodában a magyar nyelven feltehetően nem fogják megérteni.
(2) Megrendelő tisztában van vele, hogy amennyiben a választott szálloda szolgáltatásai között animáció és/vagy diszkó is szerepel a leírásban, akkor ez gyakran esti animációt is jelent, amely akár a szobában is zavaró hang- és fényhatásokkal járhat. Megrendelő jogosult ilyen esetben szobacsere igénylésére.

XVII. Szobák és szobatípusok

67.§ Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben az utazás során szobacserét igényel, akkor a hotel csak azonos kategórián belül adhat másik szobát, és ez a szabad kapacitástól függ, így elképzelhető, hogy az adott szobacserére akár napokkal később kerül sor. Magasabb kategóriás szobacsere igény nem megalapozott, így amennyiben a Megrendelő ezt igényli, akkor azért a szálloda által a helyszínen meghatározott összeget kell fizetnie. Sem a szabad kapacitásra, sem a megadott összegre nincs ráhatása a Dive Hard Toursnak.

68.§ Megrendelő tudja, hogy ha economy vagy promo szobatípust választ, akkor ez az adott szálloda legrosszabb elhelyezkedésű és minőségű szobatípusa, amely lehet akár alagsorban vagy amelynek elképzelhető, hogy nincs például erkélye vagy ablaka, illetve akár az alapterülete jelentősen kisebb lehet, mint a standard szobáknak. Éppen ezért a Dive Hard Tours sosem javasolja az economy vagy promo szobatípusok foglalását, minimum a standard szobatípust javasolja foglalni.

69.§ Az anex szobatípus minden esetben melléképületi szobát jelöl, amelyek általában kevésbé jó minőségűek és kedvezőtlenebb elhelyezkedésűek, mint a főépületi és egyéb szobák.

70.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a „tájra néző” és a „kertre néző” megjelölés nem egy idilli tájra vagy idilli kertre néző kilátást jelöl, hanem azt, hogy az adott szoba bárhová nézhet a szállodán belül vagy a szálloda környezetében, így például a szálloda mellett lévő esetleg rendezetlen területre vagy a szálloda olyan részeire, amelyek elhanyagoltak. Éppen ezért a Dive Hard Tours jellemzően, ha elérhető, akkor mindig „tengerre néző” vagy hasonló szobatípust javasol foglalni.

71.§ A „tengerre néző” kilátás esetében nem garantált ugyan, hogy nem fog semmi – például egy pálmafa, - belógni a kilátásba, de a Megrendelőnek valóban tengerre néző szobát kell kapnia érkezéskor, ha azt foglalt.

72.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy a „tenger felőli” és a „beach front” szobatípusok nem feltétlenül tengerre néző szobákat jelölnek.

73.§ A „családi szoba” megjelölés nem minden esetben jelez két légterű szobát, ugyanis ezek lehetnek egy légterű, nagyobb méretű szobák vagy boltívvel elválasztott szobák. A két légterű szobák esetében elképzelhető, hogy tolóajtó, lengőajtó választja el a két légteret, valamint az is, hogy a két szoba között az optikai elválasztás nem tökéletesen biztosított, így például rács vagy ablak lehet a két szoba között.

74.§ Megrendelő egyértelműen elfogadja, hogy amit utaskívánságként jelöl meg a Dive Hard Tours a szerződésen, azt nem lehet garantálni. Utólag ebből adódó panasz befogadása nem lehetséges. Megrendelő tudomásul veszi, hogy sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak nincs ráhatása arra, hogy franciaágyas vagy két különálló szobát kér, ahogy arra sem, ha emeleti vagy földszinti szoba igényét adja meg a Megrendelő utaskívánságként, miként az erkélyes/teraszos szoba sem garantálható, ha csupán a szobák egy része rendelkezik az adott szobatípuson belül erkéllyel vagy terasszal.

75.§ Amennyiben több szobát foglal a Megrendelő, akkor nem garantálható, hogy a szobák egymás mellé vagy egymáshoz közel kerülnek.

76.§ Megrendelő elfogadja, hogy ha egy szobát 2 főnél több személyre foglal, akkor a pótágy nem biztos, hogy teljes értékű ágy, valamint, hogy a pótágy típusára sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak nincs ráhatása. A pótágy lehet kinyitható kanapéágy, fotelágy, kempingágy, földre helyezett matrac, kanapé, de teljes értékű ágy is.

XVIII. Utazás csecsemővel és gyerek(ek)kel

77.§ Ha a Megrendelő 2 éven aluli csecsemő számára is foglal, akkor tudomásul veszi, hogy a csecsemő számára nem garantált a babaágy, és nem vihető feladható poggyász, valamint a csecsemő az utazás során a szülők ölében ül a repülőgépen.

78.§ Megrendelő elfogadja, hogy akár csecsemővel, akár gyerekkel utazik, a transzferbuszon nem biztosított számára a speciális autós ülés.

79.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy a gyermekkedvezmény felső korhatárát a szállodák határozzák meg olyan módon, hogy a gyerekkorhatár a betöltött 2. életév és a be nem töltött felső gyerekkorhatár. A csecsemő és a gyerek életkorát a repülőtéri becsekkolás során ellenőrzik, valamint a szállodákban is elkérhetik a csecsemő és gyerek korát igazoló iratokat. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a gyermek a nem megfelelően megadott életkor miatt nem jogosult valamilyen kedvezményre, úgy az ebből adódó esetleges többletköltségek az utast terhelik.

80.§ Mind a csecsemő, mind a gyerek esetében az az életkor számít, ahány éves lesz a hazaérkezés napján.

XIX. Egyéb szállással kapcsolatos tudnivalók

81.§ (1) Megrendelő elfogadja, hogy bizonyos szállodákban – akár bizonyos években vagy időszakokban, így például arab országokban például a Ramadánt követően, - több a helyi vendég, mint általában, és ők a magyar szokásoktól eltérően viselkedhetnek például étkezés, tisztaság vagy fürdési kultúra tekintetében. Az is előfordulhat, hogy eddig a szálloda nem fogadott helyi vendégeket, de az utazás időpontjában már fogad. Erre, valamint a szálloda vendégkörének alakulása és az általuk tanúsított viselkedésre sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak ráhatása nincs.
(2) Bizonyos országokban – így például Egyiptomban, - rendkívül gyakori a hasmenéses megbetegedés, amelynek a szálloda színvonalához és a higiéniai színvonalhoz semmi köze nincsen. A Dive Hard Tours minden utazáshoz javasolja éppen ezért az utasbiztosítás megkötését, hogy ilyen és hasonló jellegű problémák esetén a Megrendelő és utastársai megfelelő orvosi ellátást kapjanak.
(3) Megrendelő elfogadja, hogy számos szálláshely fizetős extra szolgáltatás a légkondícionáló, a széf, esetlegesen a strandtörölköző cseréje és egyéb szolgáltatások, ezekről alaposan tájékozódik a foglaláskor, de ezen a koncepción változtathatnak indulásig a szállások.
(4) Bizonyos szállodák letétet, azaz depozitot kérnek a strandtörölközők, széfek használatáért.
(5) Vannak hotelek és úticélok, ahol a légkondícionálók kizárólag főszezonban működnek. Olyan légkondícionális berendezések is találhatók bizonyos szállodákban, amelyek hőfokán állítani nem lehet, és olyanok is, amelyek kizárólag zárt ajtóknál és ablakoknál működnek.
(6) Megrendelő elfogadja, hogy az animációs program részletei szállodánként eltérhetnek. Számos szálloda nem minden nap tart animációs programot. Az animációs programok minőségére, mennyiségére, típusára és az animációs programok nyelvére az Utazásszervezőnek és a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen.
(7) Megrendelő elfogadja, hogy ha a szálloda biztosít gyerekeknek szóló animációs programokat, az azokon való részvételt életkorhoz kötheti.
(8) Megrendelő tisztában van gyerekfelügyeletet egyetlen szálloda sem biztosít ingyenesen, a gyerekeknek szóló animációs programokon való részvétel nem minősül gyerekfelügyeletnek, nem köteles a szálloda a szülők jelenléte nélkül bonyolítani ezeket a programokat. Ingyenes óvoda és bölcsöde nem működik a szállodákban.
(9) Megrendelő tisztában van vele, hogy más országokban gyakrabban találkozhatunk rovarokkal  a szállodákban, éttermekben és a szobákban is. Megrendelő vigyen magával szúnyogriasztó és rovarok elleni készítményt.
(10) Megrendelő tisztában van azzal, hogy ha érkezés után kiderül, hogy az adott szálloda túltöltötte magát, a tervezett időpontnál előbb bezár vagy nem nyitott még meg, esetleg egyéb ok miatt nem tud fogadni, akkor az Utazásszervező azonos vagy magasabb kategóriájú szállodát köteles a helyszínen felajánlani. A túltöltés és egyéb okok nincsenek összefüggésben azzal, hogy a Megrendelő mikor foglalta le az utazást.
(11) Ha a Megrendelő frissen nyíló vagy újranyitó szállodát választ, illetve előszezonra vagy utószezonra foglal, akkor elfogadja, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy korlátozottan működhetnek, esetleg az ellátás választék tekintetében nem lesz annyira teljes, mint főszezonban.
(12) Főszezoni foglalás esetén Megrendelő tisztában van vele, hogy mivel szinte minden hotel telt házzal működik, ezért bizonyos esetekben sorban kell állnia például az étteremben vagy a bároknál.
(13) Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden szállodában előfordulhatnak munkálatok és ezzel járó zavaró tényezők, - például por, hangosabb munkák, még fel nem töltött medence, időszakosan nem működő medence vagy vízi csúszdák. Ebből adódó minden felelősséget kizár a Dive Hard Tours, előzetes tájékoztatási kötelezettsége nincsen.
(14) Megrendelő tudomásul veszi, hogy saját vagy utastársai esetleges ételallergiájával vagy ételérzékenységével, vegán, vegetáriánus vagy egyéb étkezési igényével kapcsolatban sem a légitársaságok, sem a szállodák nem fognak tudni behatóan foglalkozni. Megrendeléskor a Megrendelő jelezheti, hogy ilyen jellegű igénye van, de az Utazásszervező és a Dive Hard Tours sem tud semmilyen garanciát vállalni arra, hogy akár a repülés során, akár a szállodában megfelelő ellátást tudnak majd biztosítani. Speciális étrendjéről a Megrendelőnek kötelessége gondoskodnia, ezzel kapcsolatban semmilyen panasz nem fogadható be. Dive Hard Tours nem javasolja, hogy életveszélyes tünetekkel járó ételallergiás utasok bármilyen ellátással foglaljanak utazási csomagot, ugyanis nem garantálható, hogy nem kerül az ételekbe olyan összetevő, amely akár életveszélyes reakciót kiválthat a Megrendelőnél és/vagy utastársa(i)nál.

XX. Szerződésben rögzített ár

82.§ (1) Megrendelő kijelenti, hogy saját döntése alapján azért foglalta le a jelenlegi utat, mert azt megfelelő ár-érték arányú utazási csomagnak tartja. Utólag ezzel kapcsolatos reklamáció nem lehetséges.
(2) Az utazás díja a szerződésben szereplő összeg.
(3) Megrendelő elfogadja, hogy ha utólag az utazás ára drágább lesz az Utazásszervező kínálatában, akkor nem kell fizetnie plusz költséget, - kivéve a 82. § (6) és (7) pontjában foglaltakat- ugyanúgy, ha olcsóbb lesz, akkor sem jár neki vissza a különbözet.
(4) Megrendeli tudomásul veszi, hogy arra hivatkozva sem kérhet visszatérítést, ha bármely más utazási iroda, szállodai oldal vagy légitársaság weboldalán akciót lát az adott szállodára, úti célra vagy repülőjegyre. Sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours nem garantálja, hogy a szerződésben rögzített ár lesz a legjobb a foglalást utazási csomagra az utazás pillanatáig.
(5) Megrendelő elfogadja, hogy ha az utazási csomag bizonyos elemeit esetleg nem veszi igényben – például a transzfert, - akkor nem téríthető vissza neki az adott részszolgáltatás díja, nem csökken az utazási csomag ára.
(6) Az Utazásszervezők legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21. nappal általában fenntartják maguknak a jogot (a 472/2017. XII.28.) Korm. rendelet 18.§-a alapján, hogy szerződésben meghatározott részvételi díjat megemelik a megadott feltételek szerint.
(7) A díjemelés mértékéről és indokáról az Utazásszervező köteles a Megrendelőt legkésőbb 20 nappal indulás előtt értesíteni. Amennyiben a díjemelés mértéke nem haladja meg a teljes részvételi díj 8%-t, a Megrendelő a díjemelést köteles elfogadni. Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja a 8%-t, a Megrendelő jogosult az utazási szerződést bánatpénz megfizetése nélkül felmondani.
(8) Körutazásra, hajóútra vagy városnézésre történő jelentkezéskor Megrendelő elfogadja, hogy ezek az utazások legtöbbször minimum létszámhoz kötöttek. Ha a minimum létszám nem jön össze a megszabott határidőig, az Utazásszervező törölheti az utazást, magyar nyelvű idegenvezető helyett angol nyelvű idegenvezetőt biztosíthat vagy utólagos pótdíjat számolhat fel a kis létszámra való tekintettel.
(9) A Megrendelő elfogadja, hogy az utazás ára nem foglalja magában sem az esetleges  vízumot - ha csak ezt külön meg nem rendeli előre extra díj ellenében, -  sem az esetleges helyi idegenforgalmi adót, turistakártyát, kilépési illetéket stb. A Megrendelő ezeket köteles maga intézni még az indulás előtt időben, valamint saját költségen. Az Utazásszervező és a Dive Hard Tours sem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő elmulasztja időben elintézni a vízumát vagy beszerezni hasonló dokumentumokat és engedélyeket.

XXI. Utazási napok és repülőjáratokkal kapcsolatos információk

83.§ Megrendelő elfogadja, hogy az utazás első és utolsó napja utazási nap, a tervezett menetrendek bárhogyan és bármikor módosulhatnak, az Utazásszervező még esetleges technikai megállókat is tehet az útvonalba. Módosulhat továbbá a légitársaság, a repülőgép típusa, a poggyász feltételek, valamint a fedélzeti ellátás is akár előzetes értesítés nélkül.

84.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy amennyiben a menetrend változása az indulást megelőző egy munkanapnál előbb történik, akkor az Utazásszervező a Dive Hard Tourson keresztül értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a menetrend változása 1 munkanapon belül történik az utazás megkezdéséhez képest, akkor az Utazásszervező közvetlenül telefonon értesíti a Megrendelőt a változásról.

85.§ (1) Repülőgépes utazások első és utolsó napjai utazási napok, nem pedig nyaralási napok, ezért ebből adódóan, hogy az első és utolsó nap utazási nap, nem feltétlenül fogja az első és utolsó éjszakát teljes egészében a foglalt szállodában tölteni.
(2) Azzal nem lehet számolni, hogy az indulás a délelőtti órákban lenne, a visszautazás pedig az esti órákban.
(3) Az odautazás esti járat esetén az első éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat.
(4) A repülőgép indulási ideje néhány órával a tervezett időpont előtt is megváltozhat, a késések pedig egészen gyakoriak az utóbbi években, amit nemcsak a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozhatnak, hanem technikai problémák is, elsősorban a légifolyosók túltelítettsége.
(5) Minden azzal kapcsolatos panasz a Dive Hard Tours kizár, hogy így “elveszik” az első vagy utolsó nap és/vagy éjszaka.
(6) Megrendelő elfogadja, hogy előfordulhatnak járatkésések, amely esetben szintén az Utazásszervező fog vele kommunikálni közvetlenül. Dive Hard Tours kijelenti, hogy mivel járatkésés esetén egyik Utazásszervező sem küld értesítést Dive Hard Tours számára, ezért semmilyen információval és segítséggel nem tud szolgálni a Megrendelő és utastársa(i) számára járatkésés esetén. Dive Hard Tours felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy ilyen esetekben mindig közvetlenül az Utazásszervezőhöz köteles fordulni minden kérdéssel az utazási dokumentumokban megadott sürgősségi telefonszámon. Dive Hard Tours minden, járatkésésből adódó felelősséget kizár.

XXII. Utazás törlése az Utazásszervező által

86.§
(1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező a megfelelő feltételek mellett jogosult járattörlésre még visszaigazolt út esetén is.  
(2) Megrendelő tudomásul veszi, hogy visszaigazolt út törlése esetén a Dive Hard Tours már fizetett az Utazásszervezőnek, így Dive Hard Tours addig nem tudja a Megrendelőnek visszautalni az esetlegesen visszajáró összeget, amíg az Utazásszervező nem utalja vissza azt a Dive Hard Tours számára.
(3) Dive Hard Toursnak nincs ráhatása arra, hogy az Utazásszervező mikor utalja vissza az összeget. Nem a Dive Hard Tours tartozik ilyenkor a Megrendelőnek, hanem az Utazásszervezeő, hiszen a jogviszony kettejük között jött létre.
(4) Utazásszervező dönthet úgy, hogy járattörlés esetén nem a visszajáró összeget utalja vissza részben vagy egészben, hanem utazási utalványt állít ki. (5) Utazásszervező hivatkozhat vis maior helyzetre járattörlés kapcsán, amely esetben elképzelhető, hogy nem téríti vissza a befizetett díjat.
(5) Dive Hard Tours minden járattörlésből és járattörléshez kapcsolódó visszatérítésből adódó felelősséget kizár, hiszen az utazás biztosítása már az Utazásszervező feladatkörébe tartozik.  Megrendelő kijelenti, hogy ezzel kapcsolatos panaszt kizárólag az Utazásszervező részére nyújthat be.

XXIII. Repülőjárat lekésése utas részéről, no show

87.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben saját hibájából vagy ő vagy bármely utastársa lekési a járatot, akkor a Dive Hard Tours nem tud másik repülőjegyet biztosítani számára. A járat lekésése az utazás lemondásának minősül. A járat lekésése esetén, amennyiben munkanapon, legkésőbb a lekésést követő 2 órában jelzi a Megrendelő a lekésést, akkor lehetőség van arra, hogy Dive Hard Tours jelezze az Utazásszervező számára, hogy ne törölje a kinti szállást és a hazainduló járatot. Ez esetben Megrendelő egyénileg gondoskodik a kiutazásról, transzfer biztosítására kint ilyen esetekben nincs lehetőség.

XXIV. Felkészülés az utazásra, utazási dokumentumok, repülés, csomagok stb.

88.§ (1) Megrendelőnek tudomása van arról, hogy az Utazásszervező, így a Dive Hard Tours indulás előtt néhány nappal küldi e-mailben az utazási dokumentumokat a megrendeléskor megadott e-mail címre, amelyeket majd a Megrendelőnek ki kell nyomtatnia és az útiokmányokkal együtt magával kell vinnie az utazásra. Nem elegendő sem az utazási dokumentumokat, sem az útiokmányokat a telefon képernyőjén keresztül bemutatni a repülőtéren. Dive Hard Tours minden felelősséget kizár azzal kapcsolatban, ha a Megrendelő nem tudja kinyomtatni az utazási dokumentumokat például többek között azért, mert nincs nyomtatója, vagy last minute időpontban foglalt utat, így az indulás előtti napokban érkeznek meg az utazási dokumentumai, és ezért nehézkesen oldható meg számára a nyomtatás.
(2) Amennyiben bármelyik úticél vagy légitársaság előzetes online regisztrációt kér, a Megrendelő köteles időben önmaga elvégezni ezt az előzetes regisztrációt. A Dive Hard Tours nem végezhet el senki helyett regisztrációt, senki helyet nem tehet jognyilatkozatokat.
(3) Megrendelőnek kötelessége betartania a feladható- és a kézipoggyász méretére, súlyára és lehetséges tartalmára vonatkozó szabályokat.
(4) Megrendelő köteles a kiutazás és a hazautazás előtt tájékozódni az érvényben lévő vámszabályokról, különös tekintettel a kivihető és a behozható termékek mennyiségi korlátozásairól. Minden ennek elmulasztásából vagy figyelembe nem vételéből adódó kár a Megrendelőt terheli.
(5) Dive Hard Tours felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a legtöbb országból tilos kihozni homokot, köveket, kagylókat, korallokat és egyéb természeti kincseket - még akkor is, ha ezeket boltban vásárolta a Megrendelő. Ilyen tárgyak hazahozatalát, ha megkísérli a Megrendelő, általában elveszik, büntetést fizettetnek a Megrendelővel, és akár börtönbüntetésre is sor kerülhet. Megrendelő felelőssége a vonatkozó szabályokról és törvényekről tájékozódni e tekintetben is, és azoknak megfelelően eljárni.
(6) Megrendelő kötelessége az adott országba szóló esetleges kötelező- vagy ajánlott oltásokról időben tájékozódni és azok megfelelő dózisait időben, saját költségen beadatni. Dive Hard Tours kizár minden ezzel kapcsolatos felelősséget, valamint azzal kapcsolatosakat is, amikor a Megrendelő és/vagy utastársa(i) ezekről nem tájékozódnak előre, és saját egészségügyi helyzetük miatt nem adhatók be számukra a szükséges védőoltások. Ezen helyzetek nem minősülnek utazásképtelenségnek, a biztosító sem térít ezekre.
(7) Dive Hard Tours  nyomatékosan felhívja Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben saját maga vagy utastársa(i) gyerekvállalást terveznek, gondosan mérlegeljenek az utazást megelőzően, hogy sikeres teherbeesés esetén biztosan szívesen utaznak-e a kiválasztott úticélra, valamint kérjék ki ezzel kapcsolatban nőgyógyászuk tanácsát. (8) Várandós vagy gyerekvállalás előtt álló Megrendelő vagy utastársa(i) elfogadják, hogy a légitársaságok korlátozhatják vagy megtilthatják az utazást bizonyos betöltött várandóssági hét után. Általános szabály szerint - amely alól léteznek kivételek, - a betöltött 28-34. hét között csak angol nyelvű és 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással lehetséges a repülés, valamint a betöltött 34. héttől már tilos a repülés.
(9) Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben rendszeresen gyógyszert kell szedni vagy például cukorbetegség miatt tűt kell magával vinnie magával az utazásra, akkor Dive Hard Tours javasolja, hogy angol nyelven kérjen háziorvosától névre szóló, aláírt és lepecsételt  igazolást az utazás előtt, amelyben felsorolja a szükséges gyógyszereket és gyógyászati eszközöket. Dive Hard Tours javasolja, hogy ezeket a gyógyszereket és gyógyászati eszközöket a Megrendelő mindenképpen a kézipoggyászban szállítsa.
(10) Megrendelő tudja, hogy a feladható poggyászok nem összevonhatók, tehát például 2 db 20 kg bőrönd helyett nem adhatnak fel 1 db 40 kg bőröndöt.  
Megrendelő elfogadja, hogy az egymás mellé ültetés kizárólag akkor garantált, ha előzetesen ülőhelyet vásárol. A charterjáratokon a reptéri check-innél törekszenek arra, hogy egymáshoz közel vagy egymás mellett ülhessenek az együtt utazók, de ez nem garantálható. Egyéni igényeket szintén igyekeznek ekkor megvalósítani, - például ablak melletti ülés, - ám ez sem garantálható előre előzetes fix ülőhely megvásárlása nélkül.
(11) Megrendelő elfogadja, hogy fapados járatokon a légitársaságok nem fogják egymás mellé ültetni az együtt utazókat, csak abban az esetben, ha előzetesen fix ülőhelyet vásárolnak. Fix ülőhely vásárlásának hiányában az online check-in lehetősége az indulás előtt 24 órával nyílik csak meg a fapados légitársaságoknál, így a beszállókártyákat a Megrendelő indulás előtt körülbelül fél nappal fogja megkapni, és még ekkor kell gondoskodnia a nyomtatásról. Dive Hard Tours minden esetben javasolja a fix ülőhely megvásárlását fapadossal történő utazás esetén.
(12) Megrendelő az esetleges itthoni reptéri transzfert, reptéri parkolást és esetleges kinti autó- vagy robogóbérlést egyénileg intézi saját felelősségi körében. Dive Hard Tours javasolja időben foglalni ezeket a szolgáltatásokat, mivel semmilyen felelősséget nem vállal azzal kapcsolatban, ha már nincs elérhető szabad itthoni transzfer, szabad reptéri parkoló vagy az úticélon bérelhető jármű az utazás pillanatában egy harmadik cégnél.
(13) Megrendelő vállalja, hogy a megrendelésben szerepel olyan 18 éven aluli gyerek, aki nem egyszerre mindkét szülőjével utazik, akkor a Megrendelő köteles az alábbi nyilatkozatot 5 példányban ezzel kapcsolatban kitölteni és magával vinni az utazásra:
https://www.divehardtours.com/biztositas/Szuloi_nyilatkozat_HUN_ENG.pdf
(14) Megrendelő tisztában van azzal, hogy a budapesti vagy egyéb kiindulási reptéren feltehetően nem kell senkit keresnie, hanem érkezéskor az úti cél repterén fogja keresni az Utazásszervező logóját magánál tartó idegenvezetőt.
(15) Megrendelő vállalja, hogy mind ő, mind utastársa(i) civilizált és tiszletettudó módon, másokat nem veszélyeztetve és zavarva viselkednek a teljes utazásuk során a reptérre való érkezéstől a nyaralás teljes időtartamán át a hazaérkezés pillanatáig. Megrendelő tisztában van vele, hogy az ettől eltérő viselkedés esetén bizonyos szolgáltatások igénybevételét megtagadhatják tőle, így például a repülőgépbe való beszállást, a szállodában az italok kiszolgálását vagy bármely egyéb szolgáltatás igénybevételét, esetlegesen a fakultatív programokon történő részvételt. Megrendelő egyértelműen kijelenti, hogy minden ezzel ellentétes viselkedés esetén nem róhatja fel esetleges panaszlevelében a személyzet vele szemben tanúsított viselkedését és a szolgáltatások megtagadását.
(16) Megrendelő kijelenti, hogy minden általa vagy utastársa(i) által okozott esetleges kárért anyagi felelősséggel tartozik.

XXV. Érkezés és a helyi asszisztencia

89.§  Magyar nyelvű idegenvezető általában csak a budapesti indulású utaknál elérhető, míg bécsi, pozsonyi, kolozsvári és egyéb indulásoknál az idegenvezető angolul és a kiindulási ország nyelvén beszél. (vannak olyan utazások, ahol - ugyan Budapestről indul a gép- de nincs magyar idegenvezetés biztosítva, erről a Megrendelő tájékozódjon előzetesen és ne utólag) Ebből adódóan a fakultatív programok is ezeken a nyelveken lesznek az adott úticélon elérhetőek. Számos úti cél létezik, ahol az asszisztencia telefonon keresztül áll rendelkezésre egész évben vagy időszakosan.
Az ebből adódó telefonálási költségeket nem téríti meg sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy egyrészt a magyar nyelvű asszisztenciát angol nyelven beszélő asszisztenciára, másrészt a személyes asszisztenciát telefonos asszisztenciára cserélje előzetes jelzés nélkül. Minden ebből adódó reklamáció kizárt.

90.§ Megrendelő az idegenvezetőt érkezés után köteles megkeresni a csomagok felvétele után, - még abban az esetben is, ha esetleg privát transzfert vesz igénybe. Megrendelő onnan ismeri fel az idegenvezetőt, hogy az Utazásszervező logóját kell keresnie. Megrendelő köteles az idegenvezető elérhetőségeit érkezéskor elkérni és elmenteni a nyaralás teljes időtartamára.

91.§ (1) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az utazási csomagok ún. buszos gyűjtőtranszfert tartalmaznak, tehát egy transzferbuszon több hotel vendégei foglalnak helyet, így a transzferbusz feltehetően több ponton meg fog állni, mielőtt elérkeznek a foglalt szállodához. A transzfer ideje így jelentősen hosszabb, mint ami egy közvetlen autóút hossza vagy pusztán a reptértől való távolság alapján becsülhető meg.
(2) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a transzferbusz buszsofőrje és az idegenvezető sem köteles az utazók csomagjait a transzferbuszba behelyezni, onnan leemelni. A csomagokat a hotel személyzetének nem kötelessége a szobáig elvinni, valamint hazainduláskor a transzferbuszig elvinni, erről bizonyos esetekben a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A hotel személyzetének nem kötelessége a Megrendelőt a hotelszobáig kísérni érkezéskor.
(3) Bizonyos úticélok és városok esetén a transzfer akár 4 óra is lehet, így például Törökországon belül az alanyai hoteleknél.
(4) Megrendelő elfogadja, hogy a transzferbusz útvonalára, és így a transzfer idejére a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen, így minden, ezzel kapcsolatos panaszt kizár. Amennyiben a Megrendelő számára ezek a feltételek nem elfogadhatók, Dive Hard Tours javasolja egyénileg a privát transzfer foglalását, azonban ez esetben Megrendelő köteles a privát transzfer tényét jelezni Dive Hard Tours számára legkésőbb az utazást megelőző munkanapon, valamint érkezéskor is az idegenvezetőnek, köteles tőle átvenni az elérhetőségét és a fakultatív programlistát.

92.§ Dive Hard Tours javasolja, hogy a Megrendelő és útitársai vegyenek részt az infó órán még akkor is, ha sokadik alkalommal érkeznek az adott úticélra, és akkor is, ha esetlegesen nem szeretnének részt venni semmilyen fakultatív programon.

93.§ Megrendelő minden, a nyaralás során felmerülő esetleges problémával köteles az idegenvezetőhöz fordulni, mert a kint keletkezett problémát kint kell orvosolni. Ha nem sikerül megoldani a problémát, a Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni kint, amelyet utána a hivatalos panaszleveléhez csatolhat majd. Minden panaszkezelésnek ugyanis az utazás során felvett és az idegenvezetővel aláíratott jegyzőkönyv az alapja. A Megrendelő az esetleges panaszlevelet az utas a hazaérkezés után az info@divehardtours.com e-mail címre tudja elküldeni.

94.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy az idegenvezető a hazaindulás előtti nap délutánján tudatja vele a transzferbusz másnapi érkezésének pontos időpontját - például olyan módon, hogy kifüggeszti a recepció melletti hirdetőtáblára vagy üzenetet ír – ennek a módját az idegenvezetővel előre egyezteti a Megrendelő az infó órán, hogy a megfelelő információ birtokába kerüljön.

XXVI. Szállodai bejelentkezés és kijelentkezés

95.§ (1) Megrendelő elfogadja, hogy nemzetközi szabályoknak megfelelően a szállodai szobák és az esetleges ellátás az érkezés napján legkorábban 14:00 órától élnek, majd a távozás napján 10:00 óráig el kell hagyni azokat.
Amennyiben ez nem megfelelő a Megrendelőnek, akkor extra költség és szabad kapacitás függvényében önállóan intézheti a szálloda recepcióján az esetleges korai bejelentkezést és késői kijelentkezést. Ezek díjára és a szabad kapacitásokra nincs ráhatása sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak, ezeket előzetesen nem intézik.
(2) Megrendelő elfogadja, hogy a repülőgép indulási és érkezési időpontjára, valamint az esetleges késésekre és járatnap változásokra a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen, kompenzációt az irodától nem fog kapni az (1) pontban írt helyzetek esetén.

XXVII. Fakultatív programok, pénz, fizetések kint

96.§ Megrendelőnek a legtöbb úti cél esetében az idegenvezetőnél van lehetősége fakultatív programokra jelentkezni, majd ezeket készpénzben kifizetni. Dive Hard Tours ezért javasolja, hogy a Megrendelő előre készüljön elegendő készpénzzel a megfelelő pénznemben az utazásra.

97.§ A helyi fakultatív programokat tehát közvetlenül a kinti szervező iroda kínálja értékesítésre. A Megrendelő tehát közvetlenül tőle vásárol, vele köt szerződést, tőle kapja valamennyi iratot, jegyet. Dive Hard Tours a kint befizethető fakultatív programok tekintetében közvetítést nem végez, azért nem kap díjazást.  Az üzletet a Megrendelő a kinti irodával köti meg, neki fizet, a szolgáltatást a kinti iroda nyújtja.  A lemondás, módosítás, reklamáció, azaz minden jogkövetkezmény a helyi iroda feltételei szerint alakul. A Dive Hard Tours szerződésen kívül van, ezért semmilyen reklamációt nem fogad be, felelősséget nem vállal a fakultatív programokért.

98.§ A kirándulások befizetésekor Megrendelő köteles érdeklődni azok lemondási feltételeiről. Általában a fakultatív programot megelőző napi vagy aznapi lemondás vagy nem megjelenés esetén a programok árát a helyi szervezőnek visszatéríteni nem áll módjában.

99.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előzetesen kiadott esetleges fakultatív programlista tájékoztató jellegű az árak és az elérhető programok szempontjából is. A fakultatív programok végleges listáját az idegenvezető adja oda érkezéskor, bizonyos árak akár jelentősen változhatnak. Tehát, ha a kinti iroda más áron kínálja a fenti programokat, akkor a Megrendelő nem hivatkozhat arra, hogy ezen az oldalon más programot és más áron látta, a Dive Hard Tours a felelősségét ez alól kizárja.

100.§ A Megrendelő és az Utazásszervező közötti utazási szerződés hatálya a fakultatív programokra nem terjed ki.

101. § A Dive Hard Toursnak nincs ráhatása arra, hogy ha a Megrendelő nem rendelkezik azzal a pénznemmel, amelyen az adott fakultatív program ára meg van hirdetve, akkor az idegenvezető milyen árfolyamon számolja át a Megrendelő rendelkezésre álló valutáját.

102.§ Dive Hard Tours javasolja, hogy a Megrendelő készpénzben - nem a legnagyobb címletekben, - eurót vagy dollárt vigyen a legtöbb úti cél esetében magával, számolva a költőpénzzel, a fakultatív programok árával, az esetleges szállodai számlával és esetleges egyéb költségekkel.

103.§ Megrendelő számára egyértelmű, hogy magyar forintot a világ legtöbb országában nem fog tudni átváltani más pénznemre.

104.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben bankkártyát visz magával, akkor azzal nem biztos, hogy mindenhol tud fizetni a nyaralás során, valamint számolnia kell azzal, hogy a bankja magas költséget számolhat fel a pénzfelvételért, illetve a váltási árfolyam igen kedvezőtlen lehet.

105.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy a külföldi ATM-eknél szinte kivétel nélkül helyi pénzt fog tudni felvenni, amelyet nem feltétlenül fog tudni visszaváltani más pénznemre.

106.§ Megrendelő köteles előzetesen tájékozódni arról, hogy az adott ország milyen pénznemet és milyen bankjegyeket fog el, így például olyan információknak is köteles előzetesen a birtokába jutni, hogy Egyiptom nem fogad el 2006 előtti amerikai dollárt vagy eurót. Dive Hard Tours javasolja, hogy a Megrendelő az utazás előtti napokban tájékozódjon az aktuális árfolyamokról és olyan helyen váltson helyben pénzt – ha szükségét érzi, - ahol kedvező az árfolyam és a kezelési költség.

107.§ Dive Hard Tours javasolja, hogy a váltáskor kapott papírt őrizze meg a Megrendelő, ugyanis bizonyos országokban csak ilyen módon váltható vissza az eredeti pénzváltóban az esetleg megmaradt összeg. Dive Hard Tours javasolja, hogy a bolti vagy taxinál történő alkudozás során minden esetben a pénznemben is állapodjon meg a Megrendelő. Dive Hard Tours nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő alkudozás során kialkudott árával, valamint a nyaralás során vett bármilyen áru vagy szolgáltatás és/vagy a termékek minőségével, szállításával kapcsolatban.

108.§ Bizonyos fakultatív minimum létszámhoz kötöttek, erre ráhatása sem az Utazásszervezőnek, sem a Dive Hard Toursnak nincsen. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el ezt a létszámot, akkor a kinti szervező az indulás előtt kötbérmentesen lemondhatja az utazást, ezért a Megrendelő számára semmilyen kompenzációt nem köteles nyújtani.

109.§ (1) A fakultatív programok részletei változhatnak a www.divehardtours.com weboldalon leírtakhoz vagy az infó órán elhangzottakhoz képest.
(2) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fakultatív programok ára nem minden esetben tartalmazza a belépők, az étkezések, az italok vagy esetleges egyéb költségek, pl. fotójegyek árát.
(3) Megrendelő előzetesen köteles ezekről az extra költségekről előre tájékozódni az idegenvezetőnél, még befizetés előtt.
(4) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a legtöbb fakultatív végén minimális borravalót gyűjtenek mind a sofőr, mind az idegenvezető számára, és az etikett része, hogy ebbe beleadjon a fakultatív program minden résztvevője.
(5) Megrendelő tisztában van azzal, hogy a fakultatív program során bizonyos látnivalók megtekintéséhez speciális öltözet szükséges, így például hosszú ujjú felsőrészt, hosszú nadrág vagy a hajat eltakaró kendő. Megrendelő kötelessége ezekről előzetesen tájékozódni és a megfelelő öltözetet magával vinni, ugyanis ezek hiányában megtagadhatják a belépést az adott létesítménybe, ilyen esetben nem jár vissza a befizetett összeg.
(6) Létezhetnek olyan körülmények, amelyek miatt egy amúgy rendszeresen induló fakultatív program a Megrendelő utazásának ideje alatt mégsem tud elindulni.
Semmilyen olyan panasznak nincsen jogalapja, amely utólag arra hivatkozik, hogy a Megrendelő az adott látványosság meglátogatása miatt utazott az adott országba és ez a fakultatív program elmaradása miatt nem valósult meg.

110.§ A fakultatív programok során elképzelhető, hogy az adott látványosság vagy hajó zsúfolt lesz, várakozási idő is elképzelhető.

111.§ Számos fakultatív program részét képezi különböző üzletekben történő látogatás, ahol lehetőség nyílik a vásárlásra. A vásárlás nem kötelező, de az üzletben töltött időre a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen.

112.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy joga van előző nap legkésőbb délelőtt a másnap korán induló fakultatív programra reggeli boxot igényelni a recepción vagy a guest relation managernél. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fakultatív programra a legtöbb szálloda nem engedélyezi, hogy magával vigyen szállodai kispárnát, takarót vagy strandtörölközőt. A szálloda étterméből azonban tilos a fakultatív program idejére előre csomagolni ételt vagy italt és ezt onnan kihozni. Sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours nem kompenzálja a Megrendelőt és utastársait azért, mert ő(k) a fakultatív program ideje alatt nem veszi igénybe a befizetett ellátást, és nem nyújt számára az utazás során a szállodában megrendelt ellátást.

113.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az idegenvezetőnél fizet be fakultatív programra, akkor a szálloda nem köteles reggeli boxot összeállítani a számára, valamint a szálloda nem köteles beengedi a külsős szervezőt a szálloda területére. Mind az Utazásszervező, mind a Dive Hard Tours azt javasolja, hogy a Megrendelő az idegenvezetőnél fizessen be fakultatív programra. Minden felelősséget a külső szervezővel kapcsolatban kizár mind az Utazásszervező, mind a Dive Hard Tours.

114.§ Megrendelő különösen tudomásul veszi, hogy az idegenvezető semmilyen segítséget nem köteles nyújtani számára olyan problémával kapcsolatban, amely egy esetleges külső szervező fakultatív programján történt vele.

XXVIII. Külföldi telefonálás, sms küldés és internetezés

115.§ Megrendelő köteles előre tájékozódni az úticélon érvényben lévő telefonálási, sms küldési és az internetezési, roaming költségekről.

116.§ A Dive Hard Tours javasolja, hogy az Európai Unión kívül a Megrendelő és utastársai még indulás előtt kapcsolják ki a roaming szolgáltatást és csak a legszükségesebb esetben telefonáljanak a magas számlák elkerülése végett.

117.§ A Dive Hard Tours javasolja, hogy a Megrendelő nézzen utána az adott országban elérhető internetezésre alkalmas SIM-kártyák díjának és használati módjának, majd használja ezeket, mert megkönnyítik a kommunikációt általában jutányos áron.

118.§ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy külföldről is a Dive Hard Tours hivatalos számán és hivatalos e-mail címén érheti el munkaidőben a Dive Hard Tours irodáját hétköznap 10:00-18:00 óra között: +36 1 785 8492 és info@divehardtours.com. Kinttartozkodáskor keresse a kinti idegenvezetőt illetve az Utazásszervezőt a az éjjel-nappal hívható ügyeleti számon. A kint képződő problémákat kint kell megoldani.  Egyéb kommunikációs csatornákon és munkaidőn kívül történő megkeresésre a Dive Hard Tours nem köteles válaszolni, ezek nem hivatalos csatornák.

119.§ Amennyiben a Megrendelő a normál díjnál drágábban vagy nem megfelelő minőségű internetes SIM-kártyát vesz, telefonálnia vagy üzenetet írnia kell az idegenvezetőnek illetve a Dive Hard Toursnak, vagy bekapcsolva marad a roaming szolgáltatás, esetleg túl sokat telefonál magas költségen, utólag ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítés nem lehetséges.

120.§ Megrendelő elfogadja, hogy a wifi és az internet szállodában elérhető elérhetőségére sem az Utazásszervezőnek és a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen. Megrendelő tisztában van azzal, hogy a wifi a legtöbb szállodában gyenge jelerősségű, maximum az e-mailek olvasására alkalmas és legtöbbször kizárólag a lobbyban fogható.

XXIX. Koronavírussal vagy más egyéb világjárvánnyal kapcsolatos tudnivalók

121.§ Megrendelő elfogadja, hogy ha esetleg a koronavírusnak vagy más egyéb világjárványnak  egy sokadik hulláma lenne vagy egyéb járványügyi helyzet adódna, ami pont arra az időszakra esik, amikorra a megrendelő az utazását lefoglalta, és utazási korlátozások lépnének életbe, tehát tilos lenne utazni, akkor az Utazásszervező törli a járatot.

122.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben karantén vagy teszt kötelezettsége, esetleg vakcinával kapcsolatos elvárás lépne fel akár kifelé, akár hazafelé, ez nem von maga után automatikusan járattörlést. A karantén és a teszt költségét nem állja sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours, sem a biztosító. A biztosító nem tekint olyan esetet utazásképtelenségnek, ha bármilyen oltás vagy teszt kötelező, de a Megrendelő vagy utastársa(i) ezt nem tudják vagy akarják időben beadatni vagy elintézni.

123.§ Dive Hard Tours azt tanácsolja, hogy ha a Megrendelő és/vagy utastársa(i) előzőleg beoltatták magukat, töltsék le az EU covid igazolványt az EESZT-ből, és legyen náluk az utazás során. Dive Hard Tours javasol fejenként 1 db maszkot is javasol betenni a kézipoggyászba - de erre feltehetően nem lesz szükség jelenleg az utazás során.

124.§ Dive Hard Tours felhívja a figyelmet, hogy az oltási igazolványok és teszt nem minősülnek útiokmánynak, tehát nem helyettesítik a szükséges személyi igazolványt vagy útlevelet.

125.§ (1) Megrendelő tisztában van azzal, hogy a normál élet visszaállt már a legtöbb országban, és a repülőkön, reptereken is. A távolságtartás és a maszk viselése legfeljebb ajánlott, de a legtöbb helyen nem kötelező.
(2) Megrendelő elfogadja ettől függetlenül, hogy bármikor, bármelyik országban lehetnek (újra) extra biztonsági intézkedések mind az utazás során, mind a kint töltött nyaralás során.
(3) Megrendelő elfogadja, hogy az esetlegesen újra életbe lépő szabályok az alábbiak lehetnek például, de nem teljeskörűen. Utazási feltételként bizonyos országok bizonyos fajtájú, mennyiségű és bizonyos időben beadott oltást kérhetnek és/vagy tesztet kérhetnek kifelé, a kint tartózkodás során és hazafelé is. Online előzetes regisztráció és nyilatkozat lehet előzetesen szükséges, amelyet Megrendelőnek önállóan és időben kell elvégeznie.
(4) Repülőtéren ügyelni kellhet a távolságtartásra a reptéri sorban álláskor. A biztonsági intézkedések miatt lehet, hogy kicsit több időt fog igénybe venni a becsekkolás. A reptéren matricával jelezhetik, hogy melyik székekre lehet leülni - a távolságtartás miatt. Mind a reptéren, mind a repülőn maszkot lehet szükséges újra viselni. A testhőmérsékletet megmérhetik az utazás előtt a reptéren testkamerával. A repülőút során az alábbi szabályokra lehet ezen esetben esetlegesen számítani. Beszálláskor 1,5 méteres távolságot kell tartani. Mind a személyzetnek, mind az utasoknak maszkot kellhet viselniük a repülőút teljes időtartama alatt. Egy-két légitársaság FFP2 maszkot várhat el az utazóktól. Nem feltétlenül lesz fedélzeti magazin és nem lehetséges a fedélzeti vásárlás, de ételeket és italokat továbbra is felszolgálnak. Érkezéskor a transzferbuszban kötelező lehet újra a maszk viselése.
(5) Becsekkoláskor a szállodában is megmérhetik infravörös eszközzel a testhőmérsékletünket. Sok helyen ki lesz helyezve kézfertőtlenítő, a szobánkat még alaposabban fogják kitakarítani. Bizonyos esetekben a hotelek és az éttermek csökkentett kapacitással működhetnek majd. Az all inclusive ellátás során elképzelhető, hogy nem szedhet a Megrendelő majd magának ételt, hanem ott áll majd egy pincér, aki kiszolgálja, plexi lap mögül szolgálja ki a séf, illetve elképzelhető, hogy a'la carte menüről tud majd választani. A választék elképzelhető, hogy szűkebb lesz. Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, amelyek a járványügyi helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. 1,5 méteres távolság lehet az étteremben az asztalok, illetve a strandon és a medencénél a napágyak között. Liftben utazók számát korlátozhatják a távolságtartás miatt. Múzeumok és látnivalók látogatásakor távolságot kell tartani, zárt helyen elképzelhető, hogy újra maszkot kell majd viselni. Bizonyos szolgáltatások korlátozottan vagy nem lehetnek elérhetőek.
(6) Az animációs programok kínálata szállodánként eltérhet, hogy hol mit engednek és tudnak megvalósítani, bizonyos esetekben nem lesznek animációs programok esetleg. Az éjszakai nagyon zsúfolt, táncos programok elmaradhatnak, helyettük élőzene vagy hasonló program lehet a gyakoribb..

XXX. Biztosítások

126.§ A biztosítás forintos elszámolású, így minden esetben forintban fizetendő. A Biztosítási feltételeket az utazásra való jelentkezéskor el kell fogadni, anélkül el sem lehet küldeni a jelentkezést: https://www.divehardtours.com/biztositas/szabalyzat.pdf

127.§ Megrendelő tisztában van azzal, hogy a Dive Hard Tours minden esetben javasolja a kombinált 0% önrészes útlemondási biztosítás - avagy sztornóbiztosítás, - és kintre szóló utasbiztosítás megkötését utazási csomag mellé. Ezeknek a biztosításoknak a neve PLUSZ biztosítás, és a Dive Hard Tours weboldalán a kalkulációban a megrendeléskor minden esetben bejelölhető az igényelt biztosítás. Biztosításokról bővebben itt tájékozódhat:
https://www.divehardtours.com/utasbiztositas

128.§ Bizonyos utaknál köthető az Utazásszervező révén 10, 15 vagy 20 százalékos önrészes útlemondási biztosítás. Megrendelő tisztában van vele, hogy kizárólag egyfajta útlemondási biztosítás köthető egy adott utazásra, így nem köthet egyszerre több útlemondási- és/vagy PLUSZ típusú biztosítást ugyanazon útra.

129.§ Megrendelő tisztában van azzal, hogy a 0, 10, 15 vagy 20 százalék önrész az útlemondási biztosítások esetében a vonatkozó ÁSZF szerinti kötbérre vonatkozik. A kötbéren felüli részt, -ha van ilyen összeg, - az Utazásszervező téríti meg a Megrendelő számára olyan módon, hogy visszautalja azt. Megrendelő elfogadja, hogy Dive Hard Toursnak nincs ráhatása sem a biztosító, sem az Utazásszervező visszautalási idejére, sem arra, hogy a biztosító milyen eseteket ítél meg utazásképtelenségnek és milyen eseteket utasít el.

130.§ Amennyiben a biztosítást a Megrendelő nem kötötte meg a biztosítást a megrendeléskor, az a szabad akaratából történt és ismeri a következményeket, miszerint a lemondás csak az ÁSZF szerint lehetséges a lemondás okától függetlenül.

131.§ Megrendelő azzal is tisztában van, hogy útlemondási biztosítás és PLUSZ biztosítás kizárólag a megrendeléstől számított legfeljebb 72 órán belül köthető. Kintre szóló utasbiztosítás az utazást megelőző napig köthető.

132.§ (1) Amennyiben a Megrendelő kötött útlemondási biztosítást, akkor tisztában van azzal, hogy mi minősül utazásképtelenségnek a tájékoztató szerint. Így Megrendelő tisztában van azzal, hogy különösen olyan esetekben nem térít például a biztosító, ha nincs megfelelő ideig érvényes útiokmánya, ha elfelejtett regisztálni esetleges kötelező regisztáció esetén, ha elfelejtett időben gondoskodni az esetleges vízumról, ha nem kapja meg az igényelt vízumot, ha meggondolja magát, ha nem kap szabadságot, iskolai vagy családi program jön közbe, ha egyik családtagja súlyosan megbetegszik vagy kórházba kerül, ha fél elutazni, vagy ha az adott ország olyan beutazási vagy járványügyi szabályt ír elő, amelynek a Megrendelő vagy utastársa(i) nem felelnek meg.
Megrendelő különösen tisztában van azzal továbbá, hogy ha háború alakul ki Magyarországon és/vagy a célországban és/vagy a célországgal szomszédos országban, akkor ez vis maior helyzet, így erre nem létezik biztosítás. Erre az esetre sem a biztosító, sem az Utazásszervező, sem Dive Hard Tours nem vállal felelősséget. Akkor sem térít a biztosító, ha Megrendelő és/vagy esetleges utastársa(i) fél(nek) kiutazni az adott úticélon vagy az úticéllal szomszédos országban adódó konfliktus miatt. Ezekben az esetekben az Utazásszervezőt és a Dive Hard Tourst sem terheli felelősség, a biztosító ilyenkor nem térít, tehát a lemondás az aláírt ÁSZF szerint lehetséges.
(2) Megrendelő vállalja, hogy amennyiben utazásképtelenség miatt kellene lemondania az utat és kötött a Dive Hard Tourson keresztül útlemondási biztosítást, akkor a lemondást azonnal jelzi az info@divehardtours.com e-mail címre a saját, megrendeléskor megadott e-mail címéről, amelyben leírja egyértelműen, hogy emiatt mondja le az utat. Ennek jelzésére legfeljebb 2 napja van az értesüléstől számítva, és legkésőbb ezt a becsekkolás kezdetéig teheti meg.
(3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha nem jelez időben, a biztosító nem fog fizetni semmit.

133.§ Megrendelő a kintre szóló utasbiztosítás esetében elfogadja, hogy a Biztosítási kötvényen szereplő telefonszámot fogja hívni baleset és betegség esetén, majd bemondja a kötvényszámot, mert csak ilyen módon téríti a biztosító az ellátást.

134.§ Megrendelő vállalja tehát, hogy kinti baleset és betegség esetén nem az idegenvezetőhöz, nem a szállodaorvoshoz és nem hasonló helyekre fordul tehát, hanem az imént elfogadott módon a biztosító telefonszámán keresztül igényli az ellátást. Minden más módon történő ellátás utólagos térítése nem lehetséges, ezzel kapcsolatban mind a Dive Hard Tours, mind a biztosító kizár minden felelősséget.

135.§ Megrendelő elfogadja, hogy a probléma súlyosságától függően eltelhet bizonyos idő attól fogva, hogy a biztosító telefonszámát hívja, egészen addig, mire megérkezik az orvosi segítség, amelyet a biztosító intéz.

136.§ Megrendelő tisztában van vele, hogy az utazásbiztosítás sem térít minden kinti baleset és betegség esetén, hanem kizárólag a biztosítási feltételekben részletezett esetekben, módon és mértékig. Megrendelő a biztosítási feltételeket a biztosítás megkötésével és kifizetésével elfogadja.

137.§ Amennyiben a Megrendelő a nyaralás időtartama alatt hosszabbítaná meg az utazását, és a biztosítását is szeretné meghosszabbítani, akkor nyilatkoznia kell egy e-mail formájában a megrendeléskor megadott e-mail címéről, hogy az adott időpontig káreseménye kint nem történt. Kizárólag ebben az esetben hosszabbítható meg az utasbiztosítás, amelynek díját a Megrendelő utalás formájában tud kiegyenlíteni Díjbekérő alapján.

138.§ A biztosítási tájékoztató legfrissebb verziója mindig az alábbi oldalon érhető el: https://www.divehardtours.com/utasbiztositas.

139.§ Megrendelő tisztában van azzal, hogy a Dive Hard Tours semmilyen felelősséget nem vállal a biztosító ügyintézéséért, és azzal kapcsolatban sem, ha a biztosító az ÁSZF-jét időközben megváltoztatja.

140.§ Megrendelő elfogadja, hogy a Dive Hard Tours biztosító partnere a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe.

141.§ A biztosító elérhetősége: Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe, 1139 Budapest, Váci út 99., Telefon: +361 460 1400, Fax: +36 1 460 1499, e-mail: info@colonnade.hu, www.colonnade.hu.

142.§ A biztosító kinti káresemény esetén hívható éjjel-nappali asszisztenciaszáma: +36 1 460 1500.

143.§ (1) Megrendelő tisztában van vele, hogy az Utazásszervezőnél hozzáadható 10, 15 vagy 20 százalék önrészes sztornóbiztosítások biztosító partnere nem feltétlenül a Colonnade biztosító, hanem más biztosító lehet.
(2) Amikor a Megrendelő elküldi a jelentkezését, akkor azon konkrét biztosító szerződési feltélei jelennek meg a honlapon, amelyik biztosítónál lesz megkötve a sztornóbiztosítás. Ezt olvassa el és ezt fogadja el a Megrendelő.

144.§ A biztosításról a  részletes tájékoztatót az alábbi oldalon köteles elolvasni előzetesen a Megrendelő: www.divehardtours.com/utasbiztositas.

XXXI. Panaszkezelés és felelősségi körök

145.§ Megrendelő elfogadja, hogy az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az Utazásszervező a felelős. Megrendelő bármilyen polgárjogi igény és/vagy hibás teljesítés miatt beállt kártérítésért csakis és kizárólag az Utazásszervezőhöz fordulhat. A panasz kivizsgálása, az esetleges kártérítés megállapítása csak az Utazásszervező kompetenciájába tartozik. Az esetleges, Utazásszervezőnek szánt panaszlevelet kizárólag a Megrendelő küldheti a megrendeléskor megadott e-mail címéről az info@divehardtours.com e-mail címre.

146.§ Dive Hard Tours javasolja, hogy a panaszhoz a Megrendelő mellékelje a nyaralás során felvett jegyzőkönyvet, amelyet kint aláíratott az idegenvezetővel.

147.§ Kivételt jelent ez alól a poggyászt ért kár, amelynek kapcsán a Megrendelő közvetlenül a légitársasághoz tud fordulni. Amennyiben megsérül a bőröndöm az utazás során, akkor azt azonnal jegyzőkönyvbe veszem az adott reptéren a Lost & Found pultnál. A későbbi ezzel kapcsolatos ügyintézést közvetlenül a légitársasággal kell intéznem, ebben nem vesz részt sem az Utazásszervező, sem a Dive Hard Tours.

148.§ Dive Hard Tours kijelenti, hogy nem segíti elő panaszlevelek megírását és poggyászkár ügyintézést sem vállal át a Megrendelő helyett.

149.§ Megrendelő és utastársai egyértelműen kijelentik, hogy amennyiben olyan panaszuk van, amelyért nem a Dive Hard Tours mint utazásközvetítő felelős, a céget nem említi meg nyilvánosan, ugyanis tisztában vannak vele, hogy ez hamis állítás lenne, így a cég jó hírnevét alaptalanul sértenék meg vele, amely büntetőfeljelentést vonhat maga után minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

150.§ Dive Hard Tours kijelenti, hogy semmilyen panasznak nincsen alapja, amelyet a Megrendelő utastársa(i) fogalmaznak meg arra hivatkozva, hogy ők nem ismerték meg előzetesen akár az Utazásszervező, akár a Dive Hard Tours ÁSZF-jét.

151.§ Dive Hard Tours panaszkezelés további részleteit a Megrendelő az alábbi oldalon megismerte és elfogadja, panasz esetén vállalja, hogy ennek megfelelően jár el: https://www.divehardtours.com/panaszkezeles

XXXII. Weboldal használata, telefonos és egyéb elérhetőség

152.§ A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra teszi közé a Dive Hard Tours a www.divehardtours.com weboldalon. Senkinek nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Dive Hard Tours oldalain vagy közösségi média csatornáin megszerzett információt, képi vagy videós anyagokat, leírásokat vagy szolgáltatást. A Dive Hard Tours weboldalán és közösségi média csatornáin szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

153.§ A Dive Hard Tours ingyenesen bocsátja használatra a www.divehardtours.com oldalán és közösségi média csatornáin található információkat és szolgáltatásokat.

154.§ A Dive Hard Tours nem tehető felelőssé a divehardtours.com oldalán és közösségi média csatornáin fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Dive Hard Tours ezzel kapcsolatban kizárja a felelősséget.

155.§ Dive Hard Tours nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.divehardtours.com weboldal vagy közösségi média csatornáinak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak.

156.§ A www.divehardtours.com weboldalon elérhető információk rendszeresen módosulnak. A Dive Hard Tours fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

157.§ A külső linkek nem tartoznak a Dive Hard Tours szerkesztése alá, így a Dive Hard Tours nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a www.divehardtours.com oldalon vagy közösségi média csatornáin nem jelenti azt, hogy a Dive Hard Tours egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

158.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dive Hard Tours honlapján megjelenő szállodafotókat, leírásokat, árakat, tervezett menetrendeket és egyéb konkrét, az adott utazási csomaggal kapcsolatos információkat az Utazásszervező elektronikusan, zárt rendszerben küldi át a Dive Hard Tours weboldalára, a Dive Hard Toursnak ezek megváltoztatására nincs lehetősége, és Dive Hard Tours ezen adatok valódiságáért, aktualitásáért és jogtisztaságáért nem felelős. A weboldalon szereplő fotók illusztrációk. Ezekre a fotókra és tartalmakra a Dive Hard Toursnak ráhatása nincsen, tartalmukért a Dive Hard Tours felelősséget nem vállal.

159.§ Dive Hard Tours felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a weboldalára az Utazásszervező által átküldött képek beállított fotók, amelyet professzionális fotósok marketing céllal készítettek, tehát a szálloda lehető legideálisabb arcát mutatják be, amelyek eltérhetnek a valóságtól, valamint bizonyos esetekben a fotók nem az aktuális állapotot tükrözik, mert állagromlás történt a fotók elkészülése óta. Dive Hard Tours különösen felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy semmilyen panaszt nem fogad be azzal kapcsolatban, hogy a szálloda weboldalon megjelenített fotói a szobáról nem úgy néztek ki, mint a szoba a valóságban, ugyanis nem fotók alapján foglal a Megrendelő, hanem a szobatípus megnevezése alapján.

160.§ A szállodai leírásoknál, utazásoknál az ott szereplő éttermek nevei illetve a nyitvatartási idők csak tájékoztató jellegűek, így változhatnak.

161.§ A Dive Hard Tours hazaérkezés után felkéri a Megrendelőt egy kérdőív kitöltésére, amelyben a Megrendelő összefoglalhatja és értékelheti az adott szállodát és a Dive Hard Tours közvetítői munkáját. Az élménybeszámoló elküldésével a Megrendelő kifejezett beleegyezését adja az értékelés írásakor megadott becenevével együtt történő közzétételéhez a Dive Hard Tours által üzemeltetett weboldalakon. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem releváns információkat és véleményt ír a véleményező kérdőívben adott válaszaiban, akkor a Dive Hard Tours annak közzétételét részben vagy egészben előzetes értesítés nélkül megtagadhatja. A honlapot a Dive Hard Tours üzemelteti, ezért saját hatáskörben tartja azon jogát, hogy mit jelentet meg a saját weboldalán.

162.§ Megrendelő a Dive Hard Tours közösségi média csatornáit kizárólag tájékoztató jelleggel használhatja, és amennyiben ott lájkol, hozzászól vagy ajánlást ír, akkor azt saját akaratából, szabadon teszi, hozzájárulva ahhoz, hogy mindez nyilvánosan történjen, tehát más személyek és felhasználók lássák az ilyen jellegű aktivitását.

163.§ (1) Dive Hard Tours kizár minden felelősséget azzal kapcsolatban, hogy a felhasználói a közösségi média csatornákon milyen tartalmakat tesznek közzé, de fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben bármely hozzászólást, értékelést vagy fotót előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül töröljön.
(2) Dive Hard Tours fenntartja a jogot, hogy hozzászólás, értékelés vagy fotó törlésére szólítsa fel azt a felhasználót, aki sértő, hamis vagy megtévesztő tartalmat tesz közzé Dive Hard Tourssal vagy az általa közvetített utazással kapcsolatban.
(3) Dive Hard Tours kizár minden olyan panaszt és felelősséget, amely azzal kapcsolatos, hogy a telefonvonalai hibából vagy túlterheltségből adódóan nem élnek, illetve ha a Dive Hard Tours munkatársai munkaidőben nem tudják felvenni a telefont akár a Megrendelő sokadik próbálkozására sem, mert éppen elfoglaltak. Dive Hard Tours javasolja, hogy amennyiben telefonon munkaidőben nem éri el a Megrendelő a Dive Hard Tours egyik munkatársát, akkor haladéktalanul írjon e-mailt az info@divehardtours.com e-mail címre.

164.§ Dive Hard Tours kizárja annak a felelősségét, ha a Megrendelő a minden hétköznap 10:00-18:00 óráig tartó munkaidőn túl és/vagy nem a hivatalos csatornákon akarja elérni a Dive Hard Tourst vagy Dive Hard Tours munkatársát és azonnali választ vár akár e-mailben, akár telefonon, akár egyéb közösségi média csatornán keresztül.

165.§ A Dive Hard Tours ügyeleti telefonszáma: +36 30 510 1898. Megrendelő ezt a telefonszámot csak akkor hívhatja, ha bajba jutott és ha mondanivalója nem várhat a következő munkanapig. Ez a szám nem hívható munkaidőn kívül akkor, ha csak a szabad helyekről és utazásról szeretne a Megrendelő érdeklődni.

XXXIII. VIP Fiók

166.§ Megrendelő az első megrendelésével a Dive Hard Tours ügyfelévé válik, VIP Fiókja jön létre a Dive Hard Tours weboldalát hostingoló szerveren mint tartós adathordozón. A VIP Fiók a hazaérkezés időpontjáig nem törölhető, az abban lévő adatok a számviteli -és egyéb adózási jogszabályoknak megfelelően 5 évig megőrizendők, ezeket még az ügyfél kérésére sem lehet törölni.

XXXIV. Ajándékutalvány

167.§ A Dive Hard Tours lehetőséget biztosítás utazási utalvány vásárlására az alábbi oldalon: https://www.divehardtours.com/ajandek-utazasi-utalvany.

168.§ Megrendelő elfogadja a megrendeléssel, majd az utazási utalvány díjának kifizetésével a vonatkozó szabályzatot, különös tekintettel a beváltás határidejére és feltételeire: https://www.divehardtours.com/ajandek-utazasi-utalvany-szabalyzat.

169.§ Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha az Ajándékutalványt kinyomtatott formában szeretné átvenni személyesen a Dive Hard Tours irodájában, akkor legalább 1 munkanappal az átvétel időpontja előtt ezt írásban jeleznie kell az info@divehardtours.com e-mail címre, mivel a Dive Hard Tours nem tudja vállalni az Ajándékutalvány azonnali nyomtatását.

170.§ Dive Hard Tours minden felelősséget kizár azzal kapcsolatban, ha az utazási utalványt a Megrendelő ajándékba veszi, de nem értesíti az ajándékozottat a beváltási határidőről és feltételekről.

XXXV. Nyilatkozatok

171.§ Az utazási szerződés bizalmas információ. Annak tartalmát vagy mellékleteit, ezek részleteit és/vagy tartalmi összefoglalásait sem a Megrendelő, sem utastársai, sem ismerősei nem tehetik közzé nyilvánosan sem szövegesen, sem szöveges összefoglalás, sem screenshot, sem fotó, sem videó, sem egyéb formában.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dive Hard Tours munkatársai a tőlük telhető legalaposabb tájékoztatást nyújtják. Ami esetleg nem hangzik el a foglalás során, azzal kapcsolatosan tájékozódom a weboldalukról és a hivatalos forrásokból. Ha a Megrendelőnek van olyan kérdése, amire nem kapna ezeken a helyeken választ, akkor munkaidőben, a lehető leghamarabb megkeresi a Dive Hard Tourst az ismert elérhetőségeken. A Dive Hard Tours minden felelősséget kizár azzal kapcsolatban, ha a Megrendelő nem, vagy nem időben, vagy nem megfelelő forrásokból tájékozódik az utazás feltételeivel és egyes elemeivel kapcsolatban.

172.§ Megrendelő kijelenti, hogy egyrészt mind az Utazásszervező Általános Szerződési Feltételeit, másrészt mind a Dive Hard Tours jelen ÁSZF-jét megértette, elfogadja és a benne foglaltakkal egyetért.
 
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.