info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 30 547 1208

Jeruzsálem infók, látnivalók

Jeruzsálem Izrael hivatalosan el nem ismert fővárosa, amely három nagy vallás központja. Egy hét is kevés lenne Jeruzsálem bejárására, ha minden látnivalót megtekintenénk, de mi most összeszedtük a legfontosabb állomásokat. 


Nyugat-Jeruzsálem tartozik csak hivatalosan Izraelhez, de az ország a keleti, palesztinoknak ítélt részt is ellenőrzése alatt tartja, melybe az óváros is beletartozik. A legtöbben általában azért érkeznek Jeruzsálembe, hogy megnézzék a bibliai szent helyeket, ám ez a modern város nagyon mozgalmas és sok más egyéb látnivalót is tartogat. Három részét különíthetjük el Jeruzsálemnek: a fallal körülvett Óvárost (keresztény, zsidó, muzulmán negyeddel),  az Arab Kelet-Jeruzsálemet, és Nyugat-Jeruzsálemet, a modern városrészt.
Jeruzsálem Óváros

Jeruzsálem Óvárosa

A régi Jeruzsálem falaira épült város szintén fallal van körülvéve, amelyet Szolimán szultán építtetett 34 négyszögletű toronnyal és hét kapuval, melyek közül azonban csak öt van használatban. Minden világtájon egy-egy, délen kettő helyezkedik el: északon a Damaszkuszi kapu, keleten az Istvánkapu, délen a Szemeteskapu és Sionkapu, nyugaton a Jaffai kapu. A kapukat összekötő utak és fedett sikátorok által Jeruzsálem 4 részre (Haret) oszlik, amelyek az uralkodó vallásról vették nevüket. Keleten van a muszlimoké, északnyugaton a keresztényeké, délnyugaton az örményeké, végül a Sion-hegynél a zsidóké.

Via Dolorosa

Jézus a Biblia szerint a Keresztúton, a Via Dolorosán sétált végig a kereszttel, amelynek 15 stációját különböztetjük meg. Jeruzsálemben az utcákon apró táblák jelölik az egyes stációkat.
 • I. stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust
 • II. stáció: Jézus vállára veszi a keresztet
 • III. stáció: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 • IV. stáció: Jézus szent anyjával találkozik
 • V. stáció: Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 • VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 • VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 • VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyoknak
 • IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 • X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól
 • XI. stáció: Jézust keresztre szegezik
 • XII. stáció: Jézus meghal a kereszten
 • XIII. stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 • XIV. stáció: Jézust sziklasírba temetik
 • XV. stáció: Jézus harmadnapra feltámad.

Szent Sír Bazilika

A Szent Sír Bazilika fedele lapos, de hátulsó részén kupola van, baloldalt pedig harangtorony. Sokan és sokféle időben építették ezt a templom- és kápolna-tömkeleget és sokaknak birtokát képezi. A templomot több szentély veszi körül, részben az Ótestamentumra vonatkozó, részben az Újtestamentumra vonatkozó résszel. A templomkerület története Nagy Konstantinnal kezdődött, aki itt Kr. u. 336-ban bazilikát építtetett és Kr. u. 1810-ig tartott, amikor a keresztesek által gyarapított és a törökök által ismételten megrongált épület leginkább a görögök és örmények költségén helyreállíttatván, azóta minden felekezet jogot formál hozzá és környéke véres testvérharcoknak volt szemtanúja a keresztények közt. A megfeszíttetés és a feltámadás helyszíne Jeruzsálem legfontosabb zarándokhelye a Szent Sír Bazilika, ezért egy külön oldalt szántunk ennek bemutatására: Szent Sír Bazilika.Jeruzsálem Szentsír Bazilika

Templomhegy

Jeruzsálem fölé magasodik a Haram-ash Sharif, azaz hétköznapi nevén a Templomhegy. Ez a középpontja minden arab-zsidó vitának. Itt ment a mennybe Mohammed és itt kérte Isten Ábrahámot, hogy áldozza fel neki a fiát.

Sziklamecset

Jeruzsálem legjellegzetesebb épülete az Óváros szívében magasodó mecset. A Sziklamecset nevet az ott látható hatalmas szikláról kapta, amely Jeruzsálemet szent várossá teszi. A Sziklamecset az iszlám négy csodája közül a harmadik. Mekka és Medina mecsetje után következik, de megelőzi Damaszkusz mecsetjét. Alapja az a sziklakő, mely egykor a muszlim zarándoklatok legfőbb célja volt. E szikla köré épült a Sziklamecset, a legrégibb ránk maradt iszlám szentély. A szikla, a Mórija hegy egy darabja, ahol Ábrahám feláldozni készült fiát, Izsákot Jehovának, s ahol ezer évvel Krisztus előtt Salamon király az első templomot építtette, amelyet Kr. e. 588-ban leromboltak. Jézus már a Nagy Heródes által építtetett nagyobb templomot láthatta. Heródes templomát a ma is ott álló sziklára építették. Ezen a helyen történt Mária megtisztulása, amikor is az öreg Simeon a kis Jézussal a karján elmondta a Nunc dimittist.

A Sion-hegy környéke, ahova Salamon építtette templomát, nemcsak a zsidók, de a muszlimok szemében is szent és becses hely. Mohamed próféta (Kr. u. 570-632) halála után mindössze 6 évvel, 638-ban a muzulmán Omar kalifa vette be a várost, és a templomot az iszlám szent körzetének nyilvánította.

Úgy tartják, hogy Mohamed próféta a szikláról szállt fel szent lován  a mennybe, a hegy tetején álló 4 m-es sziklatömbről, melyet a Korán "éjszakai utazás"-ként ír le, hogy megkapja a kinyilatkoztatásokat földi küldetése teljesítéséhez. A Szikladómot a damaszkuszi kalifa építtette 691-ben, s a külsejét pompás aranymozaikokkal boríttatta. Az oszmán törökök később 45 ezer perzsa csempével rakták ki. Maga a kupola, mely sokak számára a város jellegzetes szimbóluma. Eredetileg fából készült és aranylemezekkel fedték be. Az arany-alumínium ötvözetből készült és Korán-idézetekkel ékesített jelenlegi kupolát 1963-ban fejezték be. Többféle illatszerrel is meglocsolták, így a zarándokok egy idő után már illatáról is felismerték. A muszlimok hite szerint a világvége eljövetelekor erről a szikláról hangzik majd el az utolsó ítéletre hívó szó. 

A rómaiak Kr. u. 70-ben romba döntötték Heródes templomát. A muszlimok viszont, amikor a 7. században meghódították Jeruzsálemet, sokkal toleránsabbnak bizonyultak, hiszen Mohamed az Ótestamentum prófétáinak és Jézus örökösének vallotta magát, akit a muszlimok Ísza prófétaként tisztelnek. Elfogadták a szeplőtelen fogantatást, és Máriát a Korán is és az iszlám gyakorlat is tiszteletben tartja. Jeruzsálemen kívül, Mária sírjának templomában az egyik falon lévő jel Mekka irányát mutatja a zarándokoknak.

Siratófal

A Siratófal (más néven Nyugati Fal) a Második Templom idejéből (Kr. e. 516 – Kr. u. 70) való támfal Jeruzsálemben. A Siratófal név onnan ered, hogy a zsidók e falnál imádkozva gyászolják a templom lerombolását; a Nyugati Fal elnevezés pedig arra utal, hogy egykor a Heródes által újjáépített második templom udvarát határolta. A Siratófal a jeruzsálemi óváros vallásiemlék-együttesének, a Templom-hegynek a része. Szent hellyé azért vált, mert közel esik a Templom-hegyi Szentélyek Szentélyéhez, a zsidó vallás legszentebb helyéhez. A Siratófal jelenleg a zsidó vallásgyakorlás számára hozzáférhető legszentebb hely, mivel egyrészt magára a Templom-hegyre való belépést a legtöbb rabbi tiltja, másrészt a hegy palesztin felügyelet alatt áll, amely ugyan zsidók belépését nem tiltja, a nem muszlim vallásos megnyilvánulást azonban igen.Régi Jeruzsálem Siratófal
1967-ig a Siratófal előtt nem volt egy olyan nagy tér, mint, amit most ott láthatunk. Előtte házak voltak. Most a nők imádkozhatnak azon a helyen, az az ő részükre van elkülönítve. Nézzük csak meg alsó képet is, hogy milyen kis hely volt a fal előtt, milyen kevesen voltak előtte, nem úgy mint napjainkban. Az izraeliek úgy gondolták a harcok után, amikor elfoglalták a helyet, hogy az előtte lévő házakat a földig rombolják és létrehoztak előtte egy nagy teret. A Siratófal repedéseibe naponta több ezer cédulát dugnak egy-egy kívánsággal. Ezeket rendszeresen összegyűjtik, majd az Olajfák hegyére viszik, ahol a hagyománynak megfelelően elássák őket. A zsidók vallású emberek a 18. század óta rejtik el a hagyomány szerint Istennek szóló kéréseiket a fal repedéseiben.

Mária Elszenderülésének Temploma

A Sion-hegyen található Dormition (Mária Elszenderülése) templom altemplomának közepén az elalvó Mária szobra látható, és körben az egyes nemzetek kápolnái, köztük Magyarországé is. A márvány oltár, amin "Magyarország kegyes hódolata" felirat van, illetve a fali mozaik: Szt Imre, Szt István, Szt László és Szt Erzsébet, közöttük Mária a kisdeddel. Az oltár alatti táblán könyörgés olvasható a Boldogasszonyhoz, az ország nevében. A templom az Óváros Cion-kapujához van legközelebb, a falon kívül található, közelében parkoló is van.Mária Elszenderülésének Temploma

Az utolsó vacsora helye Jeruzsálemben

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, Jézus tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre Jézus elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! - mondta. - Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Õ majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és el is készítették a húsvéti vacsorát.

Gecsemáné-kert és környéke

Getsemáné-kert Jeruzsálem mellett található az Olajfák hegyén. Nevét a kertben lévő olajprésről illetve olajsajtóról kapta. A Biblia szerint ez a kert volt Jézus kedvenc helye, gyakran imádkozott itt és tanította tanítványait. Jézus az utolsó vacsorát tanítványai körében költötte el, azután ide jött, és arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak. 
Jeruzsálem Minden Népek TemplomaMiután a tanítványok elaludtak, Júdás elárulta Jézust. Az árulás története így szól: "Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa [...]. Akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig."

Minden Népek Temploma

A templom keresztény adományokból épült a Gecsemáné-kertben annak emlékére, hogy ezen a helyen imádkozott tanítványai körében Jézus az elfogása előtt. A templomot 1919 és 1924 között építették fel. A sziklát, amire borulva Jézus imádkozott, töviskoszorút mintázó kovácsoltvas rácsozat veszi körül. Az építkezés költségeibe Magyarország is jelentős adományt nyújtott. A főoltárnál jobbra fent a magyar címer látható.

Mária Sírja

Szűz Mária haláláról a Biblia nem ír, így a hagyományra és más írásos emlékekre vagyunk utalva. A feljegyzések alapján 64 és 72 év közé tehető életének hossza. Juvenaéis jeruzsálemi püspök e tekintetben a legmegbízhatóbb hagyományon alapuló művet Niceforus szalamiszi püspök nevéhez fűzi. Szerinte Szűz Mária Jeruzsálemben halt meg. E hagyománynak megfelelően épült Mária Sírja, amely a mai napig megtekinthető Jeruzsálemben. 
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.