info@divehardtours.com H-P 10:00-14:00 +36 1 785 8492

Izraeli városok

Izraeli városok, látnivalók

Holt-tenger
Jordánia és Izrael között fekszik a Föld legsósabb víztömege, a Holt-tenger. A név kissé megtévesztő, mert valójában egy tóról van szó, amelynek korát a tudósok mintegy 12000 évre becsülik, Sós-tengerként már a Biblia is emlegeti. Sótartalma igen magas, mivel a nagy forróságban a víz gyorsan elpárolog. Az itt épült termál és gyógyfürdők jótékony hatása miatt rengetegen keresik fel ezt a világon egyedülálló vidéket.
Izrael Jeruzsálem Jeruzsálem
Izrael fővárosa, továbbá politikai, jogi és vallási központja, a három ábrahámi világvallás mindegyikének (izraelita vallás, kereszténység, iszlám) szent helye. Jeruzsálem múltja változatos és összetett történelmi események bonyolult sorozatából tevődik össze. A muzulmánok szerint „a Szent”, a zsidóknak a Béke Városa, a keresztény világ szemében Krisztus Passiójának , keresztre-feszítésének és feltámadásának, valamint a tanítványok pünkösdi élményének (a keresztény egyház születésének) a helyszíne. A három vallásnak egy-egy jelentős szent helye található a városban, a Siratófal, a Szentsír-templom és a Sziklamecset.
Masada
A város egy 400 méter magas hegyen fekszik, Heródes itt építette ki az erődjét, ahova a római fennhatóság elől több ezer zsidó menekült. 73-ban, mikor a római hadsereg megtámadta az erődöt, a zsidók úgy döntöttek, hogy inkább meghalnak, mint sem római rabszolgák legyenek, ezért tömeges öngyilkosságot követtek el. Masada a zsidók büszkeségének és merészségének a jelképe.
Betlehem
Betlehem városa Ciszjordániában, Jeruzsálemtől délre található, a Biblia szerint Jézus szülővárosa volt.
Betlehem városának a neve kettős jelentésű is lehet:
A héber Beit Lehem szerint azt jelenti, hogy a kenyér háza, a másik jelentése az arab Beit Lahm szerint a hús háza.
Betlehem leghíresebb látnivalója a Születés Temploma, amely a világ egyik legrégebben működő temploma, amelyet a hit szerint Jézus születésének helyén emeltek. A templomon belül egy ezüst csillag jelzi a születés helyét. A templom építését Szent Ilona császárné kezdeményezte 326-ben. Makariosz püspök kezdte meg a munkálatokat, 333-ban lett befejezve. A másik híres templom (kápolna) Betlehemben a ferencesek által fenntartott Tej-Barlang.
Názáret
Názáret Izrael északi részén található, izrael Galilea tartományában. Lakosai főként muzulmánok és keresztények.
Názaret északi részén Felső-Nazaret található, ahol zsidók laknak. A két városrésznek kb. 120 ezer lakosa van, de a két városrész két külön közigazgatással rendelkezik.
Názáret Jézus gyermekkorának helyszíne, továbbá Máriának Gábriel arkangyal ezen a helyen jövendölte meg, hogy a Megváltó meg fog születni.
Kána
Kána városa kb. 7 km-re feküdt északkeletre Názárettől. Ókori város Palesztinában, színhelye Jézus Krisztus első csodatettének, melyről az evangelium megemlékezik. Ezen a helyen változtatta Jézus a vizet borrá.
Kánai menyegző története:
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs több boruk."
Jézus azt felelte: "Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám."
Erre anyja szólt a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!"
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős.
Jézus szólt nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel!"
Meg is töltötték azokat színültig.
Ekkor azt mondta nekik: "Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak."
Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: "Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort."
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Genezáreti-tó
Másnéven: Kinneret tava, Tiberiás tava, Galileai-tó, Jam Kinneret: édesvízű tó Palesztinában, a Jordán-árok északi végében. Hossza 21 km, legnagyobb szélessége 12 km; mélysége 42 és 48 m között váltakozik, területe 144 km², tükre 208 m-re van a tengerszint alatt. Halban rendkívül gazdag, ezért környékén a lakosság fő foglalkozása ősidőktől fogva a halászat. Jézus korában Isten szemének is nevezték. A Genezáreti-tó és környéke Jézus nyilvános működésének Jeruzsálem mellett a legfontosabb területe.
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.