info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Módosítom
  2. éjszaka
    Módosítom
  3. Módosítom
Sajnáljuk, de jelenleg nincs ide utazási ajánlat.
Válasszon másik utazást!
images/no-image.jpg

Szilveszter Rómában busszal 7 nap

Utazás leírása

Utazás
Légkondicionált luxusautó­busszal.
Szállás
1-1 éj­sza­ka Bologna kör­nyé­kén, 4 éj­sza­ka Ró­ma kör­nyé­kén 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban (egyágyas felár: 42.600,-Ft).
Ellátás
Félpanzió (a vacsorák 3 fogásosak, a reggeli a tran­zit­szál­lásokon büfé, a Róma környéki szál­lo­dá­ban pedig bővített kon­ti­nen­tális.)
A részvételi díj az 5. napon (szilveszterkor) 1 po­hár pezsgőt is tartalmaz a vacsora mellé.
Figyelem
Olaszországban a büféreggelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.

Program

1. nap
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6.30-kor a Déli pálya­ud­var­tól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7.30-kor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyi­szent­mik­lós - Maribor - Ljubljana - Mestre - Ferrara út­vo­na­lon. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).
2. nap: Firenze
Utazás Firenzébe. A nap nagyobbik részét a re­ne­szánsz mű­vé­szetek „főváro­sában” töltjük. A közös sé­ta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pom­pás kö­zép­ko­ri vá­ros­há­zá­val (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harang­tor­nyával és a keresz­telő­ká­pol­nával, stb. A közös program után sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Délután to­vább­uta­zás az olasz fő­város irá­nyába, szál­lás Róma kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (4 éj).
3. nap: Róma
Egész napos program az örök városban: Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vati­káni Múze­umok a Sixtus-ká­pol­ná­val, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Colosseum, az ókori emlékek stb.
4. nap: Tivoli (Hadrianus Villa), Róma
Délelőtt kirándulás a Róma melletti Tivoliba. Itt Had­ri­anus római császár palota­együt­tesének mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg, amely ma az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi (gyö­nyörű medi­terrán kör­nyezet). Délután foly­tatódik a római vá­ros­né­zés: Szent Pál-ba­zi­lika, Lateráni-bazilika, Szent lépcső, stb.
5. nap: Róma
Délelőtt folytatjuk a római vá­ros­né­zést: Spanyol lép­cső, Trevi-kút, Piazza Navona, II. Viktor Emánuel em­lék­mű stb. Ezt köve­tően sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség to­vábbi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Figyelem: Szilveszter este vacsora után az ér­dek­lő­dő­ket autó­buszunk beviszi Róma köz­pont­jába ide­gen­ve­ze­tőnk­kel együtt, illetve éj­sza­ka 1-2 óra körül vissza­indul a busz a szál­lo­dába.
6. nap: Siena
Búcsú Rómától, majd utazás észak felé. A nap során Tosz­kána egy kö­zép­kor­ból itt fe­lejtett kisváro­sában, Siená­ban teszünk láto­gatást. Ez Olasz­ország legegy­ségesebb han­gulatú kö­zép­ko­ri góti­kus városa, ahol szinte minden épület mű­emlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos kated­rális (tele mű­kin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tor­nyával a főtéren, mely Olasz­ország egyik legszebb kö­zép­ko­ri tere. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).
7. nap
Hazautazás a Ferrara - Mestre - Ljubljana - Tornyi­szent­mik­lós - Nagykanizsa - Siófok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órák­ban.

Figyelem

Közép-Olaszország több váro­sában a tu­ris­tabuszok alap­esetben nem mehetnek a főbb lát­ni­valók közelébe. Ezt Uta­saink számára úgy pró­bál­juk ké­nyel­me­sebbé tenni, hogy a cso­portnak Rómában olyan be­haj­tási enge­délyt vásá­rolunk ("B" típusú en­ge­dély), amellyel a busz be­hajthat a bel­v­árosba és a főbb látni­valók köze­lében meg tud állni. Ez ugyan kb. 2.000,-Ft-tal meg­nö­velte a rész­vé­teli díjat, de így a római vá­ros­né­zések sokkal ké­nyel­me­sebbé válnak.

A részvételi díj tartalmazza

- Az autó­bu­szos uta­zást,
- a 6 éj­sza­kai szállást reggelivel,
- 6 vacsorát,
- az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást,
- a belvárosi be­haj­tá­si engedélyt Rómában,
- a progra­mo­kat és a magyar idegenvezetőt az in­du­lás­tól az érkezésig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.
A részvételi díj tartalmazza a helyi ide­gen­ve­ze­tés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több, mint 2.000,-Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával ke­rül­he­tő el az akár több órás sorban állás.
Olaszország, Róma utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Olaszország, Róma utazás
2023.11.30 - 2023.12.05

Csütörtök

erős felhőzet

14°C

éjszaka: 9°C

déli szél 1 km/h

páratartalom: 37%

Víz hőmérséklet

29°C

Péntek

közepes eső

11°C

éjszaka: 15°C

délkeleti szél 1.3 km/h

páratartalom: 94%

Víz hőmérséklet

29°C

Szombat

heves intenzitású eső

18°C

éjszaka: 17°C

dél-délkeleti szél 1.1 km/h

páratartalom: 96%

Víz hőmérséklet

29°C

Vasárnap

enyhe eső

17°C

éjszaka: 13°C

délnyugati szél 0.7 km/h

páratartalom: 97%

Víz hőmérséklet

29°C

Hétfő

erős felhőzet

17°C

éjszaka: 9°C

nyugati szél 1.2 km/h

páratartalom: 46%

Víz hőmérséklet

29°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.